Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  stosuje się do nabycia mienia na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym i egzekucyjnym oraz do nabycia papierów (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 - 16m)

  wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków lub niedoborów,   48)  odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  ; 1. Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz (...)

 • Porada prawna na temat darmowe druki do pobrania bilans oraz rachunek zysku i strat

  Nie szukaj dłużej informacji na temat darmowe druki do pobrania bilans oraz rachunek zysku i strat, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

  interesy spółki i jej wspólników (art. 5 i 3571 KC w zw. z art. 2 KSH). Rzeczy wniesione przez komandytariusza do spółki w ramach wkładu co do zasady nie (...)

 • Prawo bankowe

  dotyczących w szczególności założycieli i osób przewidzianych do objęcia w banku stanowisk członków zarządu, w tym informacji o ich sytuacji majątkowej i rodzinnej, jeżeli informacje (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  decyzji określającej wysokość odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 53a.§ 2. Przepisy art. 33 § 2 pkt 2 i 3, § 3, § 4 pkt 2, art. 33a § 1 pkt 2 i 3 oraz art. 33b stosuje się (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  wspólników. § 2. Nieważne jest umowne ograniczenie prawa wspólnika do osobistego zasięgania informacji o stanie majątku i interesów spółki oraz umowne ograniczenie prawa do (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

  dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów i urządzeń do gier oraz warunki przyznania uprawnień określonym podmiotom do wprowadzenia do eksploatacji (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 491-527)

  akcji dokonuje spółka na rachunek własny bądź na rachunek wspólników pozostających w spółce.§ 6. Spółka może nabyć na rachunek własny udziały (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  obejmującą likwidację majątku upadłego, upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym do masy upadłości.2. Sędzia-komisarz określa (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane