Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustalenie wysokości czynszu za lokal mieszkalny

  , do dnia 31 grudnia 2004 r., w stosunkach najmu powstałych przed 10 lipca 2001, wysokość czynszu w lokalach, w których obowiązywał w dniu 10 lipca 2001 r. (w dniu wejścia w życie tejże ustawy) czynsz

 • Długi spadkowe

  odpowiedzialność za długi spadkowe? Spis inwentarza jest sporządzany na wniosek osoby, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo na wniosek (...)

 • Odrzucenie spadku przez małoletnie dzieci

  Za jakie długi odpowiada spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza?  Spadkobierco, czy wiesz, według jakich zasad odpowiadasz za długi spadkowe (...)

 • Porada prawna na temat długi za czynsz

  Nie szukaj dłużej informacji na temat długi za czynsz, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Odpowiedzialność za długi małżonka hazardzisty

  odpowiedzialności rodziny za długi graczy. Za długi męża nie odpowiadam? W odniesieniu do hazardu w sieci praktycznie abstrakcyjny stał się problem odpowiedzialności za (...)

 • Spłacanie kredytów po zmarłym ojcu

  spadkobierca nie wchodzi w ogół praw i obowiązków spadkodawcy, a w związku z tym nie jest też odpowiedzialny za długi spadkowe.  W tym miejscu należy również wskazać, (...)

 • Twoje mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS)

  odpowiedzialny za wszelkie remonty, kto będzie za nie płacił, czy TBS zwróci pieniądze, gdy mimo partycypacji w kosztach nie otrzymałeś mieszkania i czy twoi najbliżsi wstąpią w prawo (...)

 • Naruszenie warunków umowy najmu

  stracone zyski z uwagi na to, że nie wynająłem lokalu? Czy żądania: zapłaty za czynsz, odszkodowanie za szkody w lokalu i utracone korzyści mogą być objęte jednym pozwem?  Niniejsza (...)

 • Odpowiedzialność za długi zmarłego męża

  spadku W przypadku przyjęcia prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe z całego swego majątku. spadkobierca, małżonek, wspólność małżeńska, długi, (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  likwidatorów uważa się za czynności likwidacyjne. Art. 79. § 1. Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury. § 2. W okresie likwidacji nie może być ustanowiona prokura. Art. 80. Za (...)

 • Odpowiedzialność za długi a dział spadku

  ich odpowiedzialność solidarna. Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów. Każdy z nich odpowiada od tej chwili samodzielnie (...)

 • Dodatek mieszkaniowy - Jak uzyskać, komu przysługuje i ile wynosi dodatek mieszkaniowy

  nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe. Wydatki (...)

 • Odpowiedzialność za długi rodziców spadkodawców

  wszyscy pozostali spadkobiercy też za nie nie odpowiadają. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. odpowiedzialność za długi, (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  -komisarza mogą być spełniane świadczenia wynikające z zobowiązań powstałych po dniu ogłoszenia upadłości oraz tych zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości, które są objęte układem (...)

 • Odrzucenie spadku obciążonego długami przez kuzyna.

  odpowiedzialnością za długi zmarłego kuzyna (poprzez odrzucenie spadku, bądź też przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza). 

 • Odpowiedzialność za długi spadkowe

  spadek odrzucić. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Osoba taka w ogóle nie odpowiada za długi spadkowe. Oświadczenie (...)

 • Rozwiązanie umowy najmu z zachowaniem i bez zachowania terminów wypowiedzenia

  domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lubjest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia (...)

 • Podwyżka czynszu najmu w lokalu mieszkaniowym

  co roku podnieść czynsz) od tej kwoty to 90,39 zł. Czy to oznacza, że mam prawo podnieść w każdym z owych 5 mieszkań czynsz o tą kwotę 90,39 zł rocznie, czy miesięcznie? Czy do tej kwoty (...)

 • Ustawowe prawo zastawu na rzeczach najemcy

  zatrzymane przez wynajmującego stanowią jedynie zastaw. Wynajmujący nie przejmuje ich na własność jako zapłaty czynszu. Podlegają one zwrotowi, jeżeli najemca zapłaci czynsz zaległy za (...)

 • Przyjęcie spadku a długi zmarłego

  poprzez przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Kwestie te zostały opisane w artykułach: Przyjęcie spadku - co to jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza? i Za jakie długi

 • Pokwitowanie za zapłacony czynsz

  ostatni okres, tj. za ten, za który będzie Pan płacił. Gdyby wynajmujący odmawiał takiego pokwitowania, to mógłby Pan powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia (raty czynszu) albo złożyć (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  przepisy stanowią inaczej. Zarządca sukcesyjny ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania obowiązków. Natomiast odpowiedzialność za szkodę (...)

 • Kontrahent nie zapłacił? Możesz odzyskać VAT

  . uldze na złe długi, z której można skorzystać po spełnieniu kilku warunków. Ulga na złe długi dotyczy nieściągalnych wierzytelności, które uznane zostały za uprawdopodobnione, (...)

 • Ograniczenie odpowiedzialności za długi

  terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia. Jednakże w razie przyjęcia (...)

 • Pora na ograniczenie zatorów płatniczych

  sądu. Wyższe rekompensaty za koszty odzyskiwania należności Zróżnicowanie wysokości rekompensat za poniesione koszty związane z odzyskiwaniem należności (obecnie taka rekompensata (...)

 • Prawo zastawu w umowie najmu

  urządzenia w tym 50 drogich maszyn szwalniczych.W ostatnich miesiącach opóźniam się z zapłatą za czynsz, w wyniku czego wynajmujący odciął mi dopływ prądu zamknął dostęp do zakładu (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane