Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  postępowania;  7a) za okres od dnia następnego po upływie dwóch lat od dnia złożenia deklaracji, od zaległości związanych z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub (...)

 • Lekka ścianka na poddaszu a pozwolenie na budowę

  szczególnej formy zażalenia na postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych. Zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie (...)

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  kodeks tak stanowi.§ 2. Zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie. Art. (...)

 • Porada prawna na temat czym różni sie decyzja od postanowienia prawo budowlane

  Nie szukaj dłużej informacji na temat czym różni sie decyzja od postanowienia prawo budowlane, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  celny nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania. Za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego.§ 7. Organ podatkowy nie wydaje postanowienia (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  podjęcia zatrudnienia w ciągu miesiąca od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego. Tak więc, w okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego uprawnienia (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  egzekucyjnego z nieruchomości spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  wyznaniowego;   3) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione jako odszkodowanie lub rekompensata za utratę własności nieruchomości;   4) prawo

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania (...)

 • Mienie PKP

  ustanowienie takiego prawa zarządu; nie sposób także wymagać, by decyzja o naliczeniu opłaty z tytułu zarządu nieruchomością powoływała decyzję o ustanowieniu zarządu, skoro taka decyzja (...)

 • Procedury budowlane

  dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy - Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, opłata wynosi 1 zł za każdy m2 (...)

 • Jak przeprowadzić egzekucję z nieruchomości dłużnika - opinia prawna

  własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz (...)

 • Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

  przypadku apelację należy wnieść w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania uzasadnienia, przy czym termin do wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie przez sąd uzasadnienia wynosi tydzień od (...)

 • Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

  uprawnienia budowlane (o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz 5. uzyskasz wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw

 • Prawo celne - Kodeks celny

  zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości przewidzianej dla odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.6. Odsetki, o których mowa w ust. 5, są naliczane od dnia następującego po (...)

 • Prawa i obowiązki podatnika

  do zaskarżenia postanowienia Podobne zasady obowiązują w przypadku zaskarżenia postanowienia, z tym, że na postanowienie masz prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od dnia (...)

 • Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

  wad, albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie od nowa, od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. A jeżeli (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  postanowienia, przewidzianego w § 1, na niekorzyść skazanego po upływie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia. § 3. Na postanowienie wydane na podstawie § (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  ;rych państwach członkowskich uprawnienia do świadczeń emerytalno-rentowych mogą zależeć od faktu zamieszkania w danym państwie, czy też od posiadania obywatelstwa tego państwa, co ograniczałoby

 • Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

  ;ostateczna – nie przysługuje od niej odwołanie do innego organu administracji. Decyzja ta może być natomiast nieprawomocna, gdy wniesione jest od niej odwołanie do (...)

 • Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

  aktami sprawy w terminie czternastu dni od dnia jego otrzymania. Organ może w zakresie swojej właściwości uwzględnić sprzeciw od decyzji w całości w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, (...)

 • Który sąd osądzi przestępcę?

  pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”, „Kto przyjmuje obowiązki w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej, podlega karze pozbawienia wolności od (...)

 • Prawo bankowe

  - podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest podmiotem dominującym, przy czym wszystkie podmioty zależne od tego podmiotu zależnego uważa się również za podmioty zależne od pierwotnego (...)

 • Legalizacja samowoli budowlanej

  ustawy Prawo budowlane dotyczącym postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych i określa wyłącznie strony postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Z kolei (...)

 • Ponowne pozwolenie na budowę

  postanowieniami ustawy Prawo budowlanedecyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli: budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja (...)

 • Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

  przez podwykonawców usługi budowlane świadczone bezpośrednio na rzecz inwestorów (nawet w przypadku gdy inwestor we własnym zakresie wykonuje usługi budowlane). Każde dalsze podzlecenie

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

  Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane