Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  uprawnienia do renty, muszą składać wniosek o emeryturę, aby od 1 października nabyć prawo do emerytury? Tak. W celu uzyskania prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  , brytyjska i belgijska ustalą uprawnienia do emerytury. Biorąc pod uwagę wyłącznie polski okres ubezpieczenia (26 lat), zainteresowany spełnia warunki wymagane do nabycia prawa do (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  .  Rodzaj umowy powinien być dostosowany do charakteru pracy. Zawarcie umowy o dzieło nie może być sposobem na obejście przepisów Kodeksu pracy czy zmniejszenie (...)

 • Porada prawna na temat czy zamiast druku rp-7 może być pit 11 do emerytury

  Nie szukaj dłużej informacji na temat czy zamiast druku rp-7 może być pit 11 do emerytury, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

  od emerytury minimalnej, ale jej podstawa wymiaru będzie niższa niż emerytura minimalna - wysokość emerytury ZUS ograniczy do kwoty najniższej emerytury, a nie do 100% jej (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  , nazwisko aktualne i rodowe, PESEL, data urodzenia, adres, obywatelstwo, czy jest emerytką, czy ma rentę, czy jest osobą z niepełnosprawnością i jeśli tak, to w jakim stopniu, czy (...)

 • Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

  ;lnotowego. Sposoby składania deklaracji: papierowy i elektroniczny Do czasu dostosowania systemu Zefir 2, najpóźniej do końca listopada 2018 r., deklaracje uproszczone, deklaracje podatkowe

 • Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

  złóż druk AKC-R do dwóch urzędów skarbowych, tj. do wybranego przez siebie urzędu oraz do urzędu, który zgodnie z opisanymi powyżej zasadami był dla ciebie (...)

 • Danina solidarnościowa w praktyce

  lutego 2021 roku osoba fizyczna składa zeznanie PIT-36 za rok 2020, a następnie, w związku z opuszczeniem terytorium Polski, w dniu 31 marca 2021 roku składa zeznanie podatkowe PIT-37 za rok 2021. (...)

 • Reforma ustaw sądowych

  . Rzecznik powtórzył swe zastrzeżenia do zapisów prowadzących do zniesienia dotychczasowej zasady kworum, wymaganej do wiążącego podjęcia uchwał przez organy samorządu (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  rejestrów są przekazywane do rejestru centralnego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw pracy. Stosownie do art. 90c ust. 11 ustawy dane z rejestru centralnego mogą (...)

 • Kto może przejść na emeryturę pomostową?

  uprawnia Cię do emerytury pomostowej, rozwiązania stosunku pracy - mogą być spełnione po 31 grudnia 2008 r. Kiedy powstaje i ustaje prawo do emerytury pomostowej? Prawo (...)

 • Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

  podatek dochodowy. W tym przypadku zaliczki płaci się co miesiąc do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wybór tej formy należy zgłosić do urzędu skarbowego do (...)

 • Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

  uprawnia Cię do emerytury pomostowej, rozwiązania stosunku pracy - mogą być spełnione po 31 grudnia 2008 r. Kiedy powstaje i ustaje prawo do emerytury pomostowej? Prawo (...)

 • Mienie PKP

  poglądów, nie jest właściwe porównywanie zarządu, jaki przysługiwał kolei do 1960 r. do rzeczowych praw ograniczonych. Dekret z dnia 11 października 1946 r. Prawo rzeczowe (...)

 • Prawo bankowe

  samych osób, nie stosuje się w stosunku do nich przepisu ust. 1, o ile w stosunku do nich nie zachodzą przesłanki określone w ust. 3 i 5.7. Decyzja, o której mowa w ust. 1, może określać (...)

 • Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

  sprzedaży (200 tys. zł) uprawniającego do podmiotowego zwolnienia z VAT? Możesz wrócić do zwolnienia. Kto może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT? Ze zwolnienia mogą skorzystać: podatnicy, (...)

 • Ci podatnicy muszą złożyć więcej niż jeden PIT

  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, konieczne może być dołączenie do rocznego zeznania druku PIT/B. W PIT-36 przedsiębiorca uwzględni również (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  wzywania do uzupełnienia braków. § 4. W razie złożenia wniosku ustnie do protokołu, oświadczenie, o którym mowa w § 1, może być złożone także do protokołu. § (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  uzyskać ich nie może. Gdy organ uzna za konieczne przejrzenie oryginału dokumentu, może wystąpić o jego dostarczenie. § 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć (...)

 • Złóż PIT-12 i zapomnij o rocznym rozliczeniu z fiskusem

  przez pracodawcę, należy to również wskazać w składanym oświadczeniu. Taką informację również należy zawrzeć w PIT-12 i wskazać wydatkowaną na ten cel kwotę. Zamiast PIT-11 (...)

 • Czy na emeryturze można pracować?

  r. spełnili warunki nabycia prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym, do wcześniejszej emerytury, do emerytury kolejowej i do emerytury nauczycielskiej. (...)

 • VIII - KODEKS CYWILNY - Spadki

  testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.Art. 950. Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego.Art. 951. § 1. (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. § 2. Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji (...)

 • Kodeks pracy

  nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  . Przedstawiciel ustawowy ojca nie mającego pełnej zdolności do czynności prawnych nie może w jego imieniu dziecka uznać.Art. 74. Do uznania dziecka przez ojca mającego ograniczoną zdolność (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane