Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Mienie PKP

  Administracyjnego przedstawiającego zagadnienie prawne, zgodnie z którym "niezbędna jest dodatkowa wykładnia art. 38 ust. 2 u.g.n. a także art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 p.w.u.s.", jest jedynie (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  ;w, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany. Organ może także odmówić wydania zezwolenia, jeżeli z okoliczności wynika, że celem wnioskodawcy nie jest (...)

 • Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

  (Prezydenta RP za kontrasygnatą Premiera RP). Zdaniem Sądu Najwyższego takie rozwiązanie jest nie do pogodzenia z rozumieniem zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów (...)

 • Porada prawna na temat czy potrzebne jest rp7

  Nie szukaj dłużej informacji na temat czy potrzebne jest rp7, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  . 90 ust. 9. Czy wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia jest możliwe przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, czy przez 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy? Nie jest (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  , są zwolnione z podatku dochodowego. Czy opodatkowana jest praca przy zbiorach sezonowych? Niezależnie od charakteru wykonywanej pracy czy też rodzaju zawartej umowy opodatkowane są wszystkie (...)

 • Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

  Terytorialnej dedykowana jest dla każdego, kto jest zdolny do czynnej służby wojskowej, jest zainteresowany umacnianiem zdolności obronnych naszego kraju i wypełni poniższe wymagania. Wymagania (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  jest wolne od opłat. Pytania o nowy wiek emerytalny  Resort pracy podał, jakie pytania zadają najczęściej zainteresowani. Na jakich zasadach wyliczana jest emerytura? Przepisy obniżające (...)

 • Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców

  statusu uchodźcy na terytorium RP Wniosek o wydanie zezwolenia jest odpłatny. Jednorazowa wpłata jest wnoszona w  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdą osobę. (...)

 • Gotowa konstytucja dla nauki

  wyższego i nauki - czyli wsparcie na miarę – dla każdego typu uczelni inne i dopasowane do potrzeb Rodzaje dotacji i subwencji zależą od tego, czy uczelnia jest publiczna, czy prywatna, (...)

 • Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

  Konstytucji przepisy są najważniejsze („Konstytucja jest najwyższym prawem RP”) i jest możliwe bezpośrednie odwoływanie się do nich (art. 8 ust. 2). Jest to akt merytorycznie (...)

 • Reforma ustaw sądowych

  ograniczenie wiekowe nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania i niedyskryminacji, wyrażonych m.in. w art. 32 Konstytucji RP. RPO apelował też do Prezydenta RP o zawetowanie

 • Rachunki bankowe dla nierezydentów

  posiadania stałego zamieszkania na terytorium RP przy otwieraniu rachunków bankowych wydaje się uzasadniony i nie narusza zasady swobody przepływu kapitału. Stanowisko to jest o tyle dyskusyjne, (...)

 • Prawo bankowe

  przez akcjonariusza głosu ze wszystkich posiadanych akcji banku jest bezskuteczne.3. Uchwała walnego zgromadzenia powzięta z naruszeniem ust. 2 jest nieważna.4. Prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie

 • Dowód osobisty dla dziecka

  granicę na podstawie dowodu. Sprawdź, czy do danego kraju możesz wjechać na podstawie dowodu. Każdy pełnoletni obywatel RP jest bowiem zobowiązany do posiadania ważnego dowodu (...)

 • Korzystanie z samochodu użyczonego za granicą

  , a przekazanie to jest określone w umowie o pracę. Skorzystanie z procedury odprawy czasowej przez osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP jest również możliwe, gdy samochód (...)

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  ;w traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;  orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o

 • Emerytury dziś i jutro...

  skorzystać z porad doradców emerytalnych oraz z kalkulatora emerytalnego dostępnego na stronie ZUS. Dzięki temu mogli łatwiej podjąć decyzję o tym, czy przejść na emeryturę już teraz, czy (...)

 • Reaguj na przemoc wobec dzieci – to Twój obowiązek!

  porzucenia jest śmierć dziecka. Zaostrzona została również odpowiedzialność wobec przestępców, którzy dopuszczą do okaleczenia dziecka czy handlu dziećmi. Na (...)

 • Prezydencka wersja reformy sądownictwa

  , że to rozwiązanie jest sprzeczne z Konstytucją. Ja oczywiście nie chcę, żeby pojawiły się jakiekolwiek rozwiązania, co do których będą wątpliwości, czy one są zgodne z Konstytucją, (...)

 • Prawo o postępowaniu układowym

  . Wyciąg z listy wierzytelności łącznie z wypisem prawomocnego postanowienia, zatwierdzającego układ, jest tytułem egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi. Jest również tytułem egzekucyjnym przeciwko (...)

 • Pytania o konstytucję...

  ? 9. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w NATO (Sojuszu Północnoatlantyckim)? 10. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem (...)

 • Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

  rejestracyjny samochodu jest dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu. Dopuszczenie do ruchu natomiast możliwe jest wtedy, gdy samochód jest zarejestrowany i zaopatrzony (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  , nazwisko aktualne i rodowe, PESEL, data urodzenia, adres, obywatelstwo, czy jest emerytką, czy ma rentę, czy jest osobą z niepełnosprawnością i jeśli tak, to w jakim stopniu, czy (...)

 • Chcesz zostać dostawcą internetu? Sprawdź jak działać zgodnie z prawem! - opinia prawna

  działalność? Jakie są potrzebne dokumenty i wnioski? Czy potrzebne mi jakieś szczególne pozwolenie? Jak powinny wyglądać umowy z klientami? Czy muszę sporządzić regulamin (...)

 • Kontrole NIK

  . Analiza wykonania budżetu państwa Kontrola wykonania budżetu państwa jest najważniejszą kontrolą przeprowadzaną corocznie przez Najwyższą Izbę Kontroli. Jej celem jest dostarczenie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • Dlaczego tatusiowie nie płacą alimentów

  Odpowiedź jest prosta - bo nie muszą i to w majestacie prawa. Jak to wygląda? Sąd przyznaje alimenty. Tatuś się na nie godzi. Nawet płaci przez (...)

 • Rozwód kościelny

  Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem (...)

 • Wysokość alimentów

  Czy matka nieślubnego dziecka ma prawo żądać od ojca 35% jego dochodów mimo że sama zarabia tyle co on? Ojciec ma rodzinę (żonę i syna) jest jej (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane