Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.§ 4. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy (...)

 • Kodeks wyborczy

  głosowanie w wyborach przeprowadza się w ciągu dwóch dni termin głosowania określa się na dzień wolny od pracy oraz dzień go poprzedzający.Art. 5. Ilekroć w kodeksie (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  świetle okoliczności sprawy było ono nieodzowne, albo mylnego pouczenia, stosuje się odpowiednio § 1. Art. 17. § 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy: 1) (...)

 • Porada prawna na temat czy należy się dzień wolny za 1 stycznia 2011

  Nie szukaj dłużej informacji na temat czy należy się dzień wolny za 1 stycznia 2011, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce.3. Zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób (...)

 • Jak rozliczyć czas pracy pracowników?

  pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.  Dzień wolny rekompensuje pracownikowi (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  początkowi terminu; jeżeli w danym miesiącu nie ma takiego dnia, koniec terminu przypada na ostatni dzień tego miesiąca. § 3. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany przez ustawę (...)

 • Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  opiekuńczy? Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Wypłaca się go za każdy dzień niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania opieki, w tym (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Art. 18a. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego, jest (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  należy: 1) w przypadku wypowiedzenia - ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia,  2) w przypadku śmierci wspólnika lub ogłoszenia upadłości - dzień (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  składek albo ZUS za zgodność z oryginałem albo zagraniczny akt urodzenia dziecka - za okres od dnia porodu. Nie wymaga się od ubezpieczonych przetłumaczenia na język polski (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.§ 2. Dla osiągnięcia celu określonego w § 1 prowadzi się (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR

  otwartych przed 13 stycznia 2018 r., ale prowadzonych na ten dzień, rachunkach otwartych od 13 stycznia 2018 r. do dnia poprzedzającego dzień przekazania informacji (art. 14 ust. (...)

 • Opodatkowanie niepodzielonych zysków spółki kapitałowej w przypadku jej przekształcenia w spółkę osobową

  spółki poprzez, np. jego przekazanie na kapitał zapasowy czy rezerwowy, nie jest on już zaliczany do kategorii zysków niepodzielonych. (...) W takiej sytuacji należy stwierdzić, (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  wynagrodzenia za pracę, finansuje budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składki są finansowane przez budżet państwa niezależnie od tego, czy niania podlega (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23a-30e)

  . 23f ust. 1 pkt 2. 2. Do sumy opłat, o której mowa w ust. 1, nie zalicza się1) płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, o ile są one wyodrębnione (...)

 • Skorzystaj z abolicji podatkowej!

  tego obowiązku, czy ujawnił całe dochody, czy tylko ich część, ustawa za lata 2002-2007 przewiduje trzy rozwiązania:Jeśli podatnik nie rozliczył się z dochodów z pracy (...)

 • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

  ma znaczenia, czy rekompensata była objęta składką na ubezpieczenie społeczne, czy nie była. Jak ustala się podstawę wymiaru, jeśli wnioskodaca pracował za granicą? Jeżeli (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  których mowa w § 1. Art. 123a. § 1. Za prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej lub za prace porządkowe na rzecz samorządu (...)

 • Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

  Dostępne formy opodatkowania podatkiem dochodowym W zależności od tego, czy rejestruje się działalność w CEIDG (jednoosobowa działalność albo spółka cywilna), czy w KRS (spółka

 • Co zmieni się w prawie w 2011 roku?

  przypada na 6 stycznia. Posłowie uznali ten dzień za święto państwowe. W zamian zniknie możliwość odbierania wolnego dnia za święta przypadające w sobotę. Z kodeksu pracy (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, (...)

 • Ustawa prawo wekslowe

  wystawca może się zwolnić; zastrzeżenie, którym wystawca zwalnia się od odpowiedzialności za zapłatę, uważa się za nienapisane.Art. 10. Jeżeli weksel, niezupełny (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  , kierując się wskazaniami zawartymi w art. 53 Kodeksu karnego. § 2. Do wykonywania pracy, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 53-58 i art. 60. § (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)

  . 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.Art. 2. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 1) przychodów z działalności (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  sezonowej. Ile egzemplarzy zaświadczenia o wpisie wniosku wydaje się pracodawcy, gdy wpis jest dokonany na 3 lata – czy zaświadczenie wydaje się 1 raz czy co roku? Zaświadczenie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)

 • Ile urlopu mi się należy???

  Pracuje po 5 godzin dziennie oprócz niedziel?Ile w końcu przysługuje mi urlopu?Jeśli chodzi o lata pracy to jest 9 lat.Moja mama pracuje w przedszkolu (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

  Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku (...)

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane