Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  . Oddział 5Zatrudnienie Art. 121. § 1. Skazanemu zapewnia się w miarę możliwości świadczenie pracy.§ 2. Skazanego zatrudnia się na podstawie skierowania do pracy albo umożliwia się (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu. Przepis art. 168 Kodeksu postępowania karnego stosuje się. § 2. Do wniosku dowodowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 169 i 170 (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  posługiwał się systemem; pierwopis stenogramu oraz jego przekład stają się załącznikami do protokołu. § 2. Przepis art. 144 § 3 stosuje się odpowiednio.  Art. 146. (...)

 • Porada prawna na temat czy można odwołać się od notatki słuzbowej

  Nie szukaj dłużej informacji na temat czy można odwołać się od notatki słuzbowej, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks postępowania karnego

  większości. Art. 112. Sędzia, który głosował przeciwko uznaniu oskarżonego za winnego, może wstrzymać się od głosowania nad dalszymi kwestiami; wówczas głos tego sędziego przyłącza (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  .? Takiej osobie nie można przyznać prawa do emerytury wcześniej niż od 1 października 2017 r., czyli od dnia, w którym wchodzą w życie nowe regulacje. Aby uzyskać emeryturę (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  przerwanej są obowiązane stawić się w nowym terminie bez wezwania. Przepis art. 285 stosuje się odpowiednio. § 2. Rozprawę przerwaną prowadzi się po przerwie w dalszym ciągu, (...)

 • VIII - KODEKS CYWILNY - Spadki

  ;1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;  2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.§ 2. Dla osiągnięcia celu określonego w § 1 prowadzi się (...)

 • VII - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 835 - art. 921[16])

  uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego zakładu przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie, a w każdym (...)

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  - w ciągu czternastu dni od jego doręczenia. Art. 814.  § 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następującego (...)

 • Będzie wielka reforma procesu cywilnego!

  się do tej części wyroku, od której zamierza się odwołać. Takie rozwiązanie nie tylko odciąży sędziów, którzy zaoszczędzony czas będą mogli poświęcić (...)

 • Reforma postępowania cywilnego

  osób, które zaciągnęły wysokie kredyty we frankach i toczą spory sądowe z bankami. Niezależnie od tego, po której stronie procesu znajdzie się konsument (czy będzie (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  przedsiębiorstwa, z wyłączeniem umów, których wykonanie zależy od osobistych przymiotów zmarłego przedsiębiorcy, stosuje się następujące zasady: W okresie od (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia mediacji, która nie została zakończona ugodą albo w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o odmowie zatwierdzenia (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  , ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu (...)

 • Ustawa prawo czekowe

  przedstawienia ciąży na tym, kto się na tę okoliczność powołuje wobec posiadacza.Zastrzeżenie, pochodzące od wystawcy, skuteczne jest wobec wszystkich dłużników czekowych; jeżeli pochodzi (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  , kierując się wskazaniami zawartymi w art. 53 Kodeksu karnego. § 2. Do wykonywania pracy, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 53-58 i art. 60. § 3. (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  pisma. Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty oraz sprzeciw od nakazu zapłaty sąd odrzuca. § 3. Przepisy § 1 i § 2 stosuje się odpowiednio (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  ; 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. (...)

 • Jak powołać inspektora ochrony danych?

  ;b” należy posiłkować się motywem 24 RODO, zgodnie z którym, „aby stwierdzić, czy czynność przetwarzania można uznać za „monitorowanie zachowania” (...)

 • Kodeks cywilny

  zostaje zwolniona od obowiązku, chyba że działała w złej wierze.Art. 84. § 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  obwieszczeniu, nie doręcza się uczestnikom postępowania.2. Inne postanowienia, jeżeli nie były wydane na posiedzeniu jawnym, doręcza się osobom, których dotyczą. Nie doręcza się (...)

 • Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

  sytuacjach (np. gdy złożyłeś niekompletny wniosek) urząd wpisze cię w terminie 30 dni – licząc od dnia złożenia przez ciebie wniosku. Jak można się odwołać? Jeżeli (...)

 • Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

  zgodność z oryginałem. Czy można dołączyć do zawiadomienia potrzebne dokumenty na późniejszym etapie? Tak, zawiadomienie można uzupełniać na dowolnym (...)

 • Opłata dodatkowa za parkowanie

  roku, II SA/Bk 1082/2005, dokument o nałożeniu opłaty dodatkowej nie jest decyzją administracyjną więc nie można się od niej odwołać. Istnieje jednak droga na podważenie opłaty (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

  Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już się przedawniło (...)

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • Presco atakuje!!! co robić?

  Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane