Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

  w związku z art. 139 ustawy emerytalnej),  rodzaj potrącanej lub egzekwowanej należności (np. czy są to należności alimentacyjne czy inne należności).  Kwota wolna od potrąceń (...)

 • Czy pracownik, który otrzymał odprawę rentową, może żądać także odprawy emerytalnej - opinia prawna

  Stan faktyczny Jaka jest możliwość otrzymania odprawy emerytalnej lub odprawy uzupełniającej w przypadku otrzymania odprawy rentowej w wysokości jednomiesięcznych poborów (...)

 • Odprawa rentowa i emerytalna

  jednak, że jednorazowość odprawy jest zachowana, gdy pracownik wcześniej nie otrzymał odprawy emerytalnej, a wysokość odprawy emerytalnej zostanie zmniejszona o (...)

 • Porada prawna na temat czy jest ograniczenie wysoko��ci odprawy emerytalnej

  Nie szukaj dłużej informacji na temat czy jest ograniczenie wysoko��ci odprawy emerytalnej, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Odprawa emerytalna uzupełniająca

  pracodawcy, świadczenie to określa się często mianem odprawy uzupełniającej. Jakie są podstawy prawne upoważniające do ubiegania się o wypłatę odprawy emerytalnej uzupełniającej? (...)

 • Prawo do odprawy rentowej lub emerytalnej

  kończy 60 lat w listopadzie tego roku. Czy jestem zobowiązana po zakończeniu zatrudnienia do wypłacenia odprawy rentowej pracownikowi? Obowiązek pracodawcy wypłaty pracownikowi odprawy (...)

 • Odprawa emerytalna

  pracy nie zbiega się ściśle w czasie z nabyciem prawa do emerytury lub renty.Moment, od jakiego przysługuje prawo do odprawy emerytalnej nie jest ściśle określony. Daje to większą (...)

 • Odprawa emerytalna

  wynagrodzeniem za pracę. Po rozwiązaniu stosunku pracy były prezes wystąpił o wypłacenie mu odprawy emerytalnej. Czy w tym stanie faktycznym spółdzielnia jest zobowiązana do (...)

 • Odprawa emerytalna po odprawie rentowej

  miesięcznego wynagrodzenia. Wiem z kodeksu pracy że odprawę rentową lub emerytalną wypłaca się raz. Czy ewentualna wypłata odprawy emerytalnej w kwocie różnicy pomiędzy 1 a 6 miesięcznego (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  , są zwolnione z podatku dochodowego. Czy opodatkowana jest praca przy zbiorach sezonowych? Niezależnie od charakteru wykonywanej pracy czy też rodzaju zawartej umowy opodatkowane są wszystkie (...)

 • Wygaśnięcie umowy a odprawa emerytalna

  odprawy emerytalnej (pomimo tego, iż wzór świadectwa pracy stanowiący załącznik do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz (...)

 • Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

  czy też istotne jest także, czy w danej placówce przedsiębiorca faktycznie prowadzi handel danym asortymentem? Wyłączenia wskazane w pytaniu 10 obejmują kryterium przeważającej (...)

 • Rozwiązanie stosunku pracy z wójtem

  wójtem do zakończenia zwolnienia lekarskiego. Z kolei z wypłatą odprawy emerytalnej należałoby się wstrzymać do czasu wydania stosownej decyzji ZUS.  wójt, stosunek pracy, ustanie, (...)

 • Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

  ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą (...)

 • Prawo do odprawy emerytalnej

  wypłacona po przedłożeniu w zakładzie pracy decyzji /ZUS/przyznającej emeryturę? Czy wówczas zakład pracy wypłaca odprawę bez odsetek? Wyłączną przesłanką nabycia prawa do odprawy emerytalnej (...)

 • Emerytura a zwolnienie lekarskie wójta

  rentowego (na mocy art. 115 ust.1 i art. 118 ust. 1 ustawy emerytalnej). Wystarczający jest sam fakt posiadania decyzji o przyznaniu takiego prawa, bez znaczenia jest natomiast okoliczność, (...)

 • Konsekwencje osiągnięcia wieku emerytalnego

  decyzji może nastąpić już po ustaniu stosunku pracy. Nie jest zasadne wiązanie uprawnień do odprawy emerytalnej tylko z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracownika lub w drodze porozumienia (...)

 • Prawo do odprawy emerytalnej

  ostatnim pracodawca jest Powiatowy Urząd Pracy, który aktualnie wypłaca mi zasiłki przedemerytalne? Jedynym świadczeniem przewidzianym w Kodeksie pracy w związku z przejściem na rentę lub emeryturę (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  zaspokojeniu; 3) istnienie i rodzaj zabezpieczenia wierzytelności; 4) czy wierzytelność jest uzależniona od warunku; 5) czy wierzycielowi przysługuje prawo (...)

 • Warunki uzyskania odprawy emerytalnej

  faktyczne ustanie stosunku pracy związane jednocześnie z przejściem na emeryturę lub rentę. Rozwiązanie stosunku pracy, wraz z którym pracownik uzyskuje świadczenie przedemerytalne, nie jest ustaniem (...)

 • Prace nad zmianami w ustawie o świadczeniach emerytalnych funkcjonariuszy służb mundurowych

  . dla podoficerów to minimum 50 lat. Ważna jest też górna granica wieku. Dla posterunkowych i podoficerów określono ją na 55 lat. Po osiągnięciu tego wieku policjant jest (...)

 • Czas pracy a umowa o dzieło

  . Jeżeli jest Pan zmęczony i uważa Pan, że może to mieć wpływ na ograniczenie możliwości prowadzenia pojazdu, powinien się Pan powstrzymać od jazdy samochodem.Warto również wskazać, (...)

 • Dwóch pracodawców a odprawa emerytalna

  otrzymania odprawy emerytalnej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych u jednego i drugiego pracodawcy? Który z pracodawców jest zobowiązany (...)

 • Odprawa emerytalna

  dokonałem ponownego jego zarejestrowania. Czy w takiej sytuacji muszę wypłacić temu pracownikowi odprawę? Zgodnie z art. 92[1] kodeksu pracy, nabycie prawa do odprawy emerytalnej zależy (...)

 • Prezes zarządu przechodzi na emeryturę

  jako prezes zarządu. Czy jest to dopuszczalne, a jeśli tak, to jaki okres musi upłynąć między datą odejścia a ponownym zatrudnieniem? Czy przysługuje mu jednomiesięczna odprawa emerytalna? (...)

 • Porozumienie a odprawa emerytalna

  nabędzie prawo do odprawy emerytalnej. Ważny jest związek między ustaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę. emerytura, zatrudnienie, ustanie, porozumienie, wypowiedzenie, zawieszenie, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane