Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  ; 1. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna zawierać: 1) sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, 2) oznaczenie, czy akcje nowej emisji są na okaziciela, (...)

 • Kodeks wyborczy

  wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów. Przepisy ogólne Rozdział 1 Art. 10. § 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma:  1)   w wyborach do Sejmu (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. § 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem (...)

 • Porada prawna na temat czy drugi egzemplarz kpir numerujemy od 1

  Nie szukaj dłużej informacji na temat czy drugi egzemplarz kpir numerujemy od 1, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

  otrzymuje poszkodowany, drugi egzemplarz pozostaje w podmiocie ustalającym  okoliczności wypadku, trzeci egzemplarz przekazywany jest do jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.Art. 4[1]. § 1. Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo w sposób określony w art. 1 (...)

 • Ustawa prawo wekslowe

  ; 2) odsetek w wysokości sześć od sta, a przy wekslach, wystawionych i płatnych w Polsce, odsetek ustawowych od powyższej sumy, licząc od dnia wykupienia wekslu; 3) własnych

 • Rencista płatnikiem VAT – opinia prawna

  Pan lub nadal korzysta ze zwolnienia z Vat. Zgodnie bowiem z artykułem 113 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej (...)

 • Skład podatkowy - jak go otworzyć?

  załatwić w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych urząd ma czas na załatwienie do 2 miesięcy od dnia złożenia (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  .  W przypadkach określonych w § 1 pkt 1 lub 2 stosuje się odpowiednio przepis art. 295.§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1, akta spraw są oznaczane oraz przekazywane (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  od dochodów pracownika w sposób określony w art. 32 ust. 3, d) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  określonych w art. 329 § 1, art. 330 § 5 oraz w art. 350 § 1. Odpowiedzialność tych osób jest solidarna. Art. 345. § 1. Spółka może, bezpośrednio lub (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  Wniosek o emeryturę w obniżonym wieku można już składać Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Od 1 (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  doręczenia jego odpisu drugiej stronie. § 2. Mimo doręczenia wniosku, o którym mowa w § 1, mediacja nie zostaje wszczęta, jeżeli:  1) stały mediator, w terminie (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  czerwca? Co z przedłużeniem terminu z art. 36 kpa – przedłużam po 1 miesiącu licząc od 1 czerwca czy od 20 czerwca? Co to znaczy „kompletny wniosek? Jeśli pracodawca (...)

 • Samochody w działalności ryczałtowca

  środków trwałych)? Czy stawka 3% od wartości z faktury VAT jest prawidłowa? Drugi samochód jest dalej w firmie - co z amortyzacja? Czy przechodzi z roku na rok jako strata, do (...)

 • Postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest

  o możliwości usuwania wyrobów azbestowych, np. w ramach realizacji gminnego programu usuwania azbestu, czy gmina wybierze jedną firmę, która będzie oczyszczać gminę z azbestu, czy (...)

 • Jak podwyższyć kapitał w spółce akcyjnej? - Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego

  miesięcy od dnia jej powzięcia, a jeżeli udzielona została zgoda na wprowadzenie akcji nowej emisji do publicznego obrotu - od dnia udzielenia tej zgody, o ile wniosek o udzielenie zgody albo (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym, na okres do 1 miesiąca. Art. 222a. § 1. Decyzja o ukaraniu karą dyscyplinarną powinna zawierać określenie przekroczenia popełnionego przez (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 78 - 129)

  wydanie postanowienia o zabezpieczeniu dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, od złożenia kaucji.5. Zażalenia na postanowienia sądu w sprawach, o których mowa w ust. 1, (...)

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji. Art. 820[1]. § 1. Sąd zawiesza postępowanie (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony. Ubezpieczenia te ustają: od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie (...)

 • Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

  ;deł - nie ma znaczenia brak przychodu ze źródła działalności, czy też jej zawieszenie. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • Miejsce złożenia testamentu

  leży drugi egzemplarz testamentu? Gdzie jest przechowywany testament notarialny - czy w sądzie właściwym dla stałego miejsca zamieszkania zmarłego? Jak wyglądają te problemy, gdy testament (...)

 • Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

  roku. Pomiędzy 1 stycznia 2030 a 1 lutego 2030 pracownik będzie mógł odebrać dokumentację pracowniczą. Dowie się o tym z informacji, którą powinien otrzymać od Ciebie (...)

 • Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

  – za lata przypadające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r., okresy wykonywania pracy nauczycielskiej, w określonym wymiarze obowiązkowego wymiaru zajęć – za okres (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

  Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

 • Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

  Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku (...)

 • Reklamacja butów - zwrot gotówki

  Witam, moja narzeczona kupiła z koncem listopada kozaki za ca. 300 pln. Po niecałym miesiącu zareklamowaliśmy je, bo skóra zaczęła się łuszczyć (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Uległem wypadkowi w pracy

  Witam,mam ttaki problem,mianowicie uległem wypadkowi w pracy,mam noge w gipsie i rozkawałkowany palec,w firmie pracuje 13 dni,czy przysługuje mi chorobowe (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane