Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

  1987-1999 (13 lat) - państwo członkowskie UE, w Norwegii w latach 2002-2008 (7 lat) - państwo nienależące do UE, należące do EOG. W przykładzie ostatnie 20-lecie obejmuje lata (...)

 • Prace nad zmianami w ustawie o świadczeniach emerytalnych funkcjonariuszy służb mundurowych

  dodatków) najszybciej w wieku 60-65 lat, przy czym nie może pracować w Policji dłużej niż 40 lat. Do stażu wlicza się również okres przepracowany poza służbą, (...)

 • Przedsiębiorca a PFRON

  się do liczby pracowników osób niepełnosprawnych, które przebywają na urlopach bezpłatnych. Nie wlicza się również osób pełnosprawnych: zatrudnionych (...)

 • Porada prawna na temat czy do wysługi lat wlicza się pół etatu

  Nie szukaj dłużej informacji na temat czy do wysługi lat wlicza się pół etatu, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  wlicza się do dochodów branych pod uwagę przy przyznawaniu 500 zł na dziecko? Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko uwzględnia (...)

 • Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

  ramach rezydentury. Czas dyżuru wlicza się do czasu pracy i tym samym rezydentowi przysługuje mu za taki dyżur od pracodawcy wynagrodzenie stosownie do art. 95 ust. 5 ustawy z dnia (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  obowiązany jechać po prawej jezdni; do jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do nieruchomości położonej przy drodze. 3. Kierujący pojazdem, korzystając (...)

 • Dodatek za staż pracy

  Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  przyjmie się na wychowanie dziecko w wieku: do 7 lat, do 10 lat, jeśli dziecko ma odroczony obowiązek szkolny i wystąpisz do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  . Oddział 5Zatrudnienie Art. 121. § 1. Skazanemu zapewnia się w miarę możliwości świadczenie pracy.§ 2. Skazanego zatrudnia się na podstawie skierowania do pracy albo umożliwia się (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  ? Czy w tym celu można wydać nowe zezwolenie albo przedłużenie? Czy traktuje się go jak cudzoziemca przebywającego w Polsce, czy jak cudzoziemca, który wjechał do (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  . Narada i głosowanie nad wyrokiem odbywają się osobno co do winy i kwalifikacji prawnej czynu, co do kary, co do środków karnych oraz co do pozostałych kwestii. Art. 111. (...)

 • Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do lat 8  lub chorym dzieckiem do lat 14, albo 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  doręcza się pisma w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism. Przepis art. 44 stosuje się odpowiednio.Art. 46. § 1. Odbierający pismo potwierdza doręczenie (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  , nazwisko aktualne i rodowe, PESEL, data urodzenia, adres, obywatelstwo, czy jest emerytką, czy ma rentę, czy jest osobą z niepełnosprawnością i jeśli tak, to w jakim stopniu, czy (...)

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  niepełnosprawnością. Znaczny stopień niepełnosprawności Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  , głosuje pierwszy.  Art. 110. Narada i głosowanie nad wyrokiem odbywają się osobno co do winy i kwalifikacji prawnej czynu, co do kary, co do środków karnych oraz co (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  okres krótszy niż do dnia osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, jego sytuacja będzie zależała od tego, czy do końca września 2017 r. skończy wiek 60 lat (kobieta) (...)

 • Wirtualna ziemia obiecana

  wytrwałość Ciężka praca nie skończy się po pół roku. - Nadal zdarza się, że wychodzimy z biura po ósmej – przyznaje Marcin. - To nie jest oczywiście reguła, ale pewnie (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu. § 2. Do zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego w sprawach nieuregulowanych w ustawie (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  wypełniania obowiązków dydaktycznych zasięga się opinii studentów. Zasady zasięgania tych opinii i sposób ich wykorzystania określa statut uczelni. 4. Do okresu, o którym mowa (...)

 • Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

  lekarskiego od pracy, wlicza się do okresu zasiłkowego, tj. do okresu, przez który pracownikowi przysługują świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby (okres (...)

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

  powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  ;, wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2. 2. Do okresu zasiłkowego (...)

 • Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy

  zatrudnionego na umowę o prace na pół etatu na czas nieokreślony do zwiększenia wymiaru czasu pracy do pełnego etatu bez jego zgody. Jeżeli pracownik nie wyrazi zgody na (...)

 • Emerytura wojskowa a kapitał początkowy

  kapitału początkowego w wojsku dla emerytów wojskowych - kapitał ten wydaje się być niezbędny do przeliczenia emerytury w I filarze? Czy w celu przeliczenia emerytury sumuje się (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • Ile urlopu mi się należy???

  Pracuje po 5 godzin dziennie oprócz niedziel?Ile w końcu przysługuje mi urlopu?Jeśli chodzi o lata pracy to jest 9 lat.Moja mama pracuje w przedszkolu (...)

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

  Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona (...)

 • Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

  Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane