Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  wskazani w art. 33 ust. 2. 3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, do (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  , któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku (...)

 • Nagroda dla pracownika samorządowego

  pracownicy dostają nagrody uznaniowe. Czy przysługuje mi prawo do nagrody uznaniowej i czy, jeżeli tak, to jej wysokość jest w jakiś sposób ograniczona? Czy w świetle (...)

 • Porada prawna na temat czy do nagrody jubileuszowej wlicza sie dodatek wiejski

  Nie szukaj dłużej informacji na temat czy do nagrody jubileuszowej wlicza sie dodatek wiejski, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich

  z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu. Kiedy nauczyciel akademicki jest uprawniony do nagrody jubileuszowej? Za wieloletnią pracę pracownik otrzymuje nagrody jubileuszowe w (...)

 • Nagroda jubileuszowa a urlop bezpłatny

  jubileuszowej, będę miał prawo roszczenia o wypłatę tej nagrody, skoro w żadnym porozumieniu o tym nie wspomniano? Wcześniej przywołany art. 174 par. 1 Kodeksu pracy powiada że okres urlopu (...)

 • Ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej

  . Pracownik ponadto zatrudniony jest u innego pracodawcy, który dokonał wypłaty nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy dwa lata temu. Czy prawo do nagrody jubileuszowej (...)

 • Płaca minimalna do zmiany

  .  W świetle obowiązującego prawa, do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej czy odprawy (...)

 • Praca w gospodarstwie a nagroda jubileuszowa

  (Dz.U. 2001 r., Nr 128, poz. 1418). Zgodnie z tym rozporządzeniem, do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia (...)

 • Przyznawanie nagród jubileuszowych pracownikom sfery budżetowej

  określa, że do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się bez względu na przerwy w zatrudnieniu: - okresy zatrudnienia w uspołecznionych zakładach (...)

 • Wypłata nagrody jubileuszowej

  nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe. Z kolei powołany (...)

 • Prawo do nagrody jubileuszowej

  którym pracownik nabył prawo do nagrody. Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową, w czasie trwania urlopu czy po jego zakończeniu i powrocie pracownicy do pracy? Podstawą (...)

 • Kodeks pracy

  do pracy, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie. Okresu pozostawania bez pracy, za który nie przyznano wynagrodzenia, (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Od (...)

 • Wysokość nagrody jubileuszowej

  okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym, za środki pieniężne pozostające do jego dyspozycji w depozycie. Skazana, o której mowa w art. 87 § 3 i 4, ma prawo do dokonywania dodatkowych (...)

 • Dodatek mieszkaniowy - Jak uzyskać, komu przysługuje i ile wynosi dodatek mieszkaniowy

  przyznano dodatek, zobowiązana jest wtedy do jego zwrotu w podwójnej wysokości. W przypadku stwierdzenia, iż osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco należności (...)

 • Nagroda jubileuszowa a wypowiedzenie

  kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej. Natomiast jeśli w momencie rozwiązania umowy o pracę, pracownik nie nabył jeszcze prawa do nagrody jubileuszowej (nie upłynął (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  od 3 do 6 miesięcy, a w przypadku bezrobotnych do 30 roku życia do 12 miesięcy. Staż realizowany jest przez organizatora stażu na podstawie umowy zawartej z powiatowym urzędem pracy  starostą

 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby na urlopie wychowawczym

  pracy przysługiwał do określonego terminu (np. dodatek służbowy); przestaniesz wypłacać jakiś składnik wynagrodzenia. Nie ma znaczenia, czy taki składnik wynagrodzenia włączyłeś (...)

 • Dla kogo świadczenia rodzinne?

  mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o dodatki do zasiłku rodzinnego. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka Dodatek do zasiłku rodzinnego (...)

 • Nagroda jubileuszowa dla poborcy podatkowego

  dostać w tym roku nagrodę jubileuszową. Czy do nagrody jubileuszowej liczy się średnie łączne wynagrodzenie za 12 miesięcy czy też brany pod uwagę jest inny okres? Kwestie (...)

 • Nagroda jubileuszowa a przejście na emeryturę

  sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania (...)

 • Specyfika liczenia terminów w prawie pracy

  . Przy użyciu tej metody, w naszym przykładzie, 20-letni okres pracy, uprawniający do nabycia nagrody jubileuszowej upływa z końcem 31 maja 2013 roku, a więc pracownikowi przysługiwałoby (...)

 • Składniki Twojego wynagrodzenia (podstawowe, premia, nagrody, dodatki)

  niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy i nie został zaliczony do żadnej z grup inwalidów; dla pracownika przesuniętego czasowo do innej pracy ze względów zdrowotnych (...)

 • W okresie zawieszenia układu pracownik nie nabędzie prawa do nagrody jubileuszowej

  w zakresie odnoszącym się do nagród jubileuszowych. Mimo to Sąd Pracy zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki odpowiednią kwotę tytułem nagrody jubileuszowej (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane