Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Emerytura a praca za granicą

  terytorium tego państwa, jest obowiązana uwzględnić wypadek przy pracy (w drodze do pracy bądź z pracy), który miał miejsce na terytorium każdego innego państwa członkowskiego, (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  rozpoczęcia pracy2. Warunkiem zawarcia z nauczycielem akademickim stosunku pracy na podstawie mianowania jest złożenie na piśmie oświadczenia, że uczelnia jest (...)

 • Kodeks wyborczy

  osobiście, chyba że kodeks stanowi inaczej.Art. 3. W tych samych wyborach głosować można tylko jeden raz.Art. 4. § 1. Wybory odbywają się w dniu wolnym od pracy2. (...)

 • Porada prawna na temat czy 2 maja 2011 jest dniem wolnym od pracy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat czy 2 maja 2011 jest dniem wolnym od pracy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

  okresie orzeczonej niezdolności do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem. W przypadku sprawowania (...)

 • Karta Nauczyciela

  szkoły;    5) rady rodziców.    2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od (...)

 • Kodeks pracy

  pracy,  2) miejsce wykonywania pracy,  3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,  4) wymiar (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  wymagana. Wymóg zbadania sprawy od początku jest niezależny od tego, czy z wnioskiem wystąpi ten sam, czy inny podmiot powierzający wykonywanie pracy. Ile razy (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  otrzymywanej emerytury. Wysokość emerytury uzależniona jest bowiem od zarobków danego ubezpieczonego, tj. od wysokości odprowadzanej składki oraz okresu jej opłacania, czyli od (...)

 • Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  pracy polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy. Zasada ta jest (...)

 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby na urlopie wychowawczym

  pierwszego dnia roboczego. Przykład: Pani Urszula pracuje od 2 stycznia 2018 r. 1 stycznia jest dniem wolnym od pracy. Do ustalenia podstawy wymiaru składek pracodawca (...)

 • Przetwarzanie danych w miejscu pracy

  zamieszczony na liście obecności. Wystarczy wskazanie, czy dany pracownik jest obecny, czy też nie. W przeciwnym razie może to naruszać zasady minimalizacji oraz poufności danych osobowych. (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej. § 2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa (§ 1 pkt 2), (...)

 • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

  jest tzw. część socjalna emerytury). Emerytura jest sumą: części socjalnej oraz części stażowej. Co to jest część socjalna?  Część socjalna to stały składnik emerytury. (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  ;rego stroną jest upadły, są możliwe tylko według przepisów ustawy, a czynność prawna dokonana z naruszeniem ustawy jest bezskuteczna wobec masy upadłości, nawet jeżeli umowa stron (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  przesyłki, operator jest zobowiązany do uiszczenia tych należności w terminie 10 dni od dnia wydania przesyłki odbiorcy.5. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest osoba fizyczna, która osiąga przychody (dochody), o których mowa w ust. 5.4. Pośrednim odbiorcą, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  ponownie wszczęta, z zastrzeżeniem § 2. § 2.  Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli kontrola podatkowa jest niezbędna dla przeprowadzenia postępowania w:  1) sprawie (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  , nazwisko aktualne i rodowe, PESEL, data urodzenia, adres, obywatelstwo, czy jest emerytką, czy ma rentę, czy jest osobą z niepełnosprawnością i jeśli tak, to w jakim stopniu, czy (...)

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

  przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu.6. Jeżeli wysokość świadczenia przedemerytalnego jest wyższa od dopuszczalnej kwoty przychodu, świadczenie to podlega zawieszeniu, niezależnie (...)

 • Urlop okolicznościowy - kiedy i ile dni przysługuje?

  pracodawcą i pracownikiem. "Urlop okolicznościowy" w postaci zwolnienia od pracy na naukę młodocianego  Pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego od pracy (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego, kwota podwyższenia zasiłku macierzyńskiego jest obliczana jako różnica (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

  bez pouczenia go o prawie odwołania się do Sądu Pracy. Adam Nowak uważał się za niewinnego i złożył pozew do Sądu Pracy po miesiącu od rozwiązania stosunku pracy żądając (...)

 • 2 maja dniem wolnym

  Święto Niepodległości, 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,  26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia,  niedziele.  Niestety, 2 maja nie jest dniem (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  , odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  niezdolności do pracy przed przerwą;   2) kod B - oznacza niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży;   3) kod C - oznacza niezdolność (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

  Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę o wypowiedzenie (...)

 • rozwód z orzekaniem o winie

  witajcie, za trzy tygodnie mam druga sprawe rozwodową.Mąż odszedł ode mnie 2 lata temu, po prostu po jednej z nocnych imprez(wrócil o 6 rano) gdy (...)

 • Ile urlopu mi się należy???

  Pracuje po 5 godzin dziennie oprócz niedziel?Ile w końcu przysługuje mi urlopu?Jeśli chodzi o lata pracy to jest 9 lat.Moja mama pracuje w przedszkolu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane