Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 i 7: 1) na jezdni jednokierunkowej; 2) na jezdni dwukierunkowej, (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego (UE) przywożone z tego państwa na terytorium kraju przez osobę fizyczną, gdy przywóz następuje (...)

 • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

  najkorzystniejsze wynagrodzenie z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym. Pan Jan udowodnił 23 lata pracy na umowie o pracę, ale (...)

 • Porada prawna na temat co tracę przechodząc z całego na 3/4 etatu

  Nie szukaj dłużej informacji na temat co tracę przechodząc z całego na 3/4 etatu, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Czy na emeryturze można pracować?

  jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94, dalej: KP) i ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku - o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr (...)

 • Etat, czy samozatrudnienie?

  ubezpieczenia społeczne Kolejna korzyść z przejścia na samozatrudnienie to możliwość decydowania (w pewnym zakresie) o wysokości składek na ubezpieczenia. W przypadku osób pracujących (...)

 • Doprowadzenie do upadłości spółki przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego - opinia prawna

  pytanie, kto ma prawo wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody, w związku z nieprawidłowościami kontrolnymi oraz kto będzie miał status pokrzywdzonego w ewentualnym (...)

 • Zasady obliczania dodatku stażowego

  wynagrodzenie to przysługuje dla dwóch etatów niezależnie. Z uwagi na zatrudnianie na 1/2 etatu wynagrodzenie jest też stosunkowo niższe to i dodatek będzie niższy. Reasumując (...)

 • Przedsiębiorca a PFRON

  nieprawdziwych wyjaśnień w zakresie obowiązków związanych z wpłatami na rzecz PFRON. Obowiązek w zakresie tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych Zgodnie z art.14 (...)

 • Jak zabezpieczyć prawidłowe wykonanie umowy leasingu - opinia prawna

  może ulec zniszczeniu lub utracić na swej wartości. W związku z powyższym by zapewnić sobie możliwość wpływu na leasingobiorcę w przypadku braku jego woli zwrotu przedmiotu leasingu (...)

 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby na urlopie wychowawczym

  innego bądź zamieniłeś na inny składnik wynagrodzenia.   Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., (...)

 • Szkoda w majątku spółki - opinia prawna

  . Jak rozumiem ww. pieniądze z zawyżonego wynagrodzenia nie wchodziły z powrotem do majątku spółki, gdyż nie były one wpłacane do kasy spółki ani na rachunek spółki.. Z drugiej (...)

 • Ochrona Puszczy Białowieskiej

  Komisji krajowych środków transpozycji dyrektywy Trybunał Sprawiedliwości może, na jej wniosek, nakładać kary pieniężne już na etapie pierwszego wyroku. Co orzekł TSUE? W ogłoszonym (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  składki na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne podlegające opłaceniu przez płatnika (z raportu ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi (...)

 • Uproszczenia w budownictwie

  termin na stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do tej pory, nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić (...)

 • Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

  podział nieruchomości do użytkowania, musi się liczyć z wydatkiem na wpis w kwoce 100 zł.   W przypadku gdy żaden z uczestników postępowania nie zaskarży postanowienia (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  albo ZUS za zgodność z oryginałem – w razie ubiegania się o zasiłek macierzyński w związku z urodzeniem dziecka, albo oświadczenie ubezpieczonego, kiedy dziecko zostało przyjęte na (...)

 • Karta Nauczyciela

  ;mianowania, z zastrzeżeniem ust. 8.  2. Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, z zastrzeżeniem ust. 3, i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na (...)

 • Nowe wymagania dla stacji kontroli pojazdów

  urządzenia do podnoszenia całego pojazdu powinna znajdować się powierzchnia robocza o szerokości co najmniej 0,7 m. Na powierzchni roboczej nie mogą być zamontowane na stałe (...)

 • Urlop dla poratowania zdrowia a dwa etaty

  natomiast, przy wykorzystaniu art. 136 ustawy, sięgnąć na drodze analogii do Kodeksu pracy. Dla przykładu nie można wykluczyć zastosowania przepisów o odwołaniu z urlopu wychowawczego (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  przestępstwa, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające z urzędu w przypadku, gdy nauczycielowi akademickiemu zarzuca się popełnienie czynu (...)

 • Ochrona przed rozwodnieniem udziałów w spółce

  ;lników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki (art. 163 pkt 2 k.s.h.). (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób (Dz.U. UE L 103 z 13 kwietnia 2012 r., s. 51). Decyzja ta z (...)

 • Zatrudnienie nauczyciela na podstawie mianowania w niepełnym wymiarze czasu pracy

  byłoby niedopuszczalne, albowiem przejście nauczyciela z całego na pół etatu, na prośbę nauczyciela, jest nie tylko zmianą treści stosunku pracy, ale przede wszystkim (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej (...)

 • Czy mogę podjąć dodatkowa pracę na urlopie macierzyńskim i wychowawczym?

  art. 1862 K.p. przez pracodawcę wiąże się na ogół z przypadkiem podjęcia przez pracownika na wychowawczym zatrudnienia na pełny etat (lub w wymiarze przekraczającym połowę (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Wysokość alimentów

  Czy matka nieślubnego dziecka ma prawo żądać od ojca 35% jego dochodów mimo że sama zarabia tyle co on? Ojciec ma rodzinę (żonę i syna) jest jej (...)

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

  Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

 • Ile urlopu mi się należy???

  Pracuje po 5 godzin dziennie oprócz niedziel?Ile w końcu przysługuje mi urlopu?Jeśli chodzi o lata pracy to jest 9 lat.Moja mama pracuje w przedszkolu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane