Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka. § 4. Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, (...)

 • Alimenty na dziecko od ojca biologicznego.

  układów, nie pozwoliło na wykluczenie ojcostwa\". Po zakończeniu sprawy dotyczącej zaprzeczenia ojcostwa Pani męża konieczne będzie ustalenie ojcostwa biologicznego ojca. (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  potrzebna jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego.Art. 75. Można uznać dziecko nawet nie urodzone, jeżeli zostało już poczęte.Art. 76. (skreślony)Art. 77. § 1. Jeżeli dziecko jest (...)

 • Porada prawna na temat co to jest ustalenie ojcostwa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat co to jest ustalenie ojcostwa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa dzieci urodzonych w małżeństwie - opinia prawna

  po dojściu do pełnoletności powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, a następnie o ustalenie ojcostwa (przy czym ewentualna wcześniejsza sprawa rozwodowa nie wpłynie w żaden sposób na kwestię (...)

 • Legitymacja procesowa ojca o ustalenie ojcostwa

  ustalenie ojcostwa to dwa niezależne sposoby ustalania ojcostwa dziecka). Dodać także należy, iż nie można uznać dziecka lub wytoczyć powództwa o sądowe ustalenie ojcostwa, (...)

 • Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi

  jego matki, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie dziecka przez ojca albo na mocy orzeczenia sądu (art. 72 K.r.o.). Powództwo o ustalenie ojcostwa może być (...)

 • Filiacja, czyli określenie pochodzenia dziecka od określonych rodziców

  . sądowe ustalenie ojcostwa może nastąpić jedynie, jeśli to ojcostwo nie zostało w żaden inny sposób ustalone.    Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem (...)

 • Jak znieść obowiązek alimentacyjny po udowodnieniu że nie jestem ojcem dziecka?

  ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka. Jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło po śmierci dziecka, prokurator może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności (...)

 • Sądowe ustalenie ojcostwa

  powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie żyje - przeciwko dziecku.   Jakie okoliczności mają znaczenie przy sądowym ustaleniu ojcostwa? Wnosząc (...)

 • Ustalenie ojcostwa a roszczenia z tym związane

  jest drugim obok uznania ojcostwa sposobem ustalenia ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego. ##baner## Z pozwem o ustalenie ojcostwa mogą wystąpić: dziecko, matka oraz domniemany (...)

 • Co zrobić w sytuacji kiedy podejrzewam że moja córka, nie jest moim dzieckiem?

  bezskuteczności uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka. Jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło po śmierci dziecka, prokurator może wytoczyć powództwo o ustalenie (...)

 • Badania DNA - sposób na ustalenie ojcostwa

  dopuszczać dowody z urzędu, ale jest to raczej wyjątek niż zasada, nawet w procesach o ustalenie pokrewieństwa, gdzie bardzo ważne jest ustalenie prawdziwego stanu rzeczy. Warto (...)

 • Uznanie dziecka - od A do Z

  Co to jest uznanie dziecka i w jakich sytuacjach się je stosuje? Istnieją trzy sposoby ustalenia ojcostwa dziecka: 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa, ojcem dziecka (...)

 • Czy mój mąż może odmówić płacenia alimentów na dziecko z poprzedniego związku?

  jest biologicznym ojcem. W Państwo przypadku ojciec już w momencie uznania wiedział, że nie jest biologicznym rodzicem, zatem należy uznać, za wyrokiem SN, iż przepis art. 78 § 1 k.r.o. (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o (...)

 • Ustalenie ojcostwa

  . TK zwrócił uwagę, że warte zastanowienia jest wprowadzenie do porządku prawnego mechanizmów, które umożliwiałyby zapobieganie dochodzenia ojcostwa tylko dla szykany matki. Powyższa opinia (...)

 • Ustalenie ojcostwa i alimenty dziecka poczętego

  dziecko poczęte, ale sprawa jest o tyle skomplikowana, że ojciec jest obywatelem innego państwa i objęty jest zakazem wjazdu na terytorium Polski. Nie wiem, czy w tej kwestii powinnam poczekać, (...)

 • Jak uznać ojcostwo w urzędzie stanu cywilnego?

  , faktycznie jest ojcem dziecka, inny kierownik USC lub konsul już przyjął lub odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, sąd wszczął postępowanie o ustalenie (...)

 • Dziecko może się wyprzeć ojczyma...

  domniemania ustawowego, zgodnie z którym dziecko pochodzi od męża matki. Bez obalenia tego domniemania nie jest zaś możliwe wytoczenie powództwa o ustalenie ojcostwa innego (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  kosztów sądowych obowiązana jest uiścić opłaty oraz ponieść wydatki w takiej wysokości, jaka nie jest objęta zwolnieniem przyznanym przez sąd.   Zwolnienia od kosztów (...)

 • Zaprzeczenie ojcostwa męża matki

  . Stąd jest możliwe, że matka dziecka przekona prokuratora, by ten wystąpił do sądu o zaprzeczenie Pana ojcostwa. Do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa bynajmniej nie (...)

 • Uznanie ojcostwa to akt wiedzy

  k.r.o. co prawda wskazuje, że bieg terminu do wytoczenia powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa rozpoczyna się z dniem, w którym dowiedział się, iż nie jest (...)

 • Zaprzeczenie ojcowstwa po upływie terminów

  dziecka, co do którego zachodzi domniemanie, że ojcem jest mąż matki, możliwe jest dopiero po zaprzeczeniu ojcostwa w odpowiednim postępowaniu (art. 62 §3 k.r.i.o.). Uprawnienia (...)

 • Sądowe ustalenie ojcostwa

  w wyroku ustalającym ojcostwo. Sąd opiekuńczy może ojcu przyznać władzę także po ustaleniu ojcostwa. Poza tym proszę pamiętać, iż skoro postępowanie toczy się właśnie (postępowanie o ustalenie

 • II - Kodeks postępowania cywilnego - Sąd. Strony. Koszty

  przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem jest sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, a także gdy stroną, jej organem lub jej przedstawicielem ustawowym (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!!

  Jak zaprzeczyć ojcostwu po upływie ustawowym okresie 6 miesięcy?Proszę o pomoc. (sylwek) ...powiem szczerze.... - mozna dobrym argumentem.... - prosze (...)

 • - Kupię Tuska i zrobię z niego niewolnika.

  W CZYM http://niepoprawni.pl/grafika/po-w-tle-pzprjpg http://www.google.pl/imgres?q=PIS&hl=pl&sa=G&biw=1015&bih=563&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ebCyCVwtacX_UM:&imgrefurl=http://www.marki.net.pl/o-partii-pis-7655&docid=4_BGMCX9sgozNM&w=1670&h=1670&ei=ZsptTqm3Gofvsgbtpum8BA&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=1&tbnh=134&tbnw=134&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=82&ty=59 (...)

 • Zaprzeczenie ojcostwa

  Moj partner ( zyjemy w nieformalnym związku) uznał nasza 2-miesięczna córke a teraz chce wnieśc pozew o zaprzeczeniu ojcostwa. Chce wykonac testy (...)

 • zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych

  niedługo mam sprawę w sądzie o uwiarygodnienie ojcostwa. ojciec dziecka nie chce go uznac i mimo że mi obiecał że nie zostawi z dzieckiem to właśnie (...)

 • Proszę o pomoc!!!! Pilne!!!

  Mam 19 lat, 2 miesiące temu urodziłam córeczkę. Moja historia jest dość skomplikowana, ale nie chce żebyście mnie oceniali, bo wiem, że nie wypadnę (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane