Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Czy rozumiesz treść autorskiej umowy licencyjnej?

  - czyli upoważnienia do korzystania z np. programu komputerowego innej osoby umowa licencyjna musi zawierać takie postanowienie. Inaczej mówiąc umowa licencyjna licencjobiorcy (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)

  licencyjnej informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku. Art. 78. W razie przejścia patentu obciążonego licencją, umowa licencyjna jest skuteczna (...)

 • Korzystanie z zamówionego programu po upływie terminu licencji a majątkowe prawa autorskie - opinia prawna

  licencjobiorcą). Istotnym rozróżnikiem pomiędzy tymi dwoma typami umów licencyjnych jest fakt, iż umowa licencyjna wyłączna wymaga wyraźnego stwierdzenia takiego jej charakteru (...)

 • Porada prawna na temat co to jest umowa licencyjna

  Nie szukaj dłużej informacji na temat co to jest umowa licencyjna, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 - 77 [2])

  że umowa stanowi inaczej.  2. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej „licencją”, obejmuje pola eksploatacji (...)

 • Utwory publikowane w nabywanym serwisie internetowym - opinia prawna

  twórca udzielił licencji (por. również wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2006 r. o sygnaturze I ACa 487/2006). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej (co trudno jest (...)

 • Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

  istotą umowy licencyjnej (sublicencyjnej), umowy najmu (art. 659-679 k.c.), dzierżawy (art. 693-709 k.c.) czy umowy leasingu (art. 709[1]- 709[18] kc). Umowa licencyjna (licencja) jest umową (...)

 • Umowy o przeniesienie praw autorskich oraz umowy licencyjne

  jest bowiem jeszcze przyjęcie przez niego utworu (np. Kowalski oddaje Nowakowi zamówione przez niego dzieło, Nowak odbiera je, ogląda i dziękuje Kowalskiemu za wykonaną pracę). Umowa (...)

 • Prawa autorskie - pola eksploatacji

  . oraz art. 67 ust. 1 u.p.a., zarówno umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych jak i umowa licencyjna, obejmują te pola eksploatacji, które zostały wyraźnie w nich określone, (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Art. 103. W sprawach (...)

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  ; Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający (...)

 • Kodeks cywilny

  . Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć.Art. 115. Jeżeli (...)

 • Zrzeczenie się praw autorskich

  korzystanie z tych praw (wyłącznej lub niewyłącznej). Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu (licencja), obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.  Umowa ma formę pisemną, zawierana jest między nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko. Umowa, (...)

 • Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

  to jest podział quoad usum? „Podział quoad usum" jest jedną z form korzystania z rzeczy, która polega na podziale rzeczy wspólnej do korzystania. Stosowanie jest tylko (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

  trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Uchwała jest ważna, (...)

 • Wezwanie do zapłaty z kancelarii za ściągnięcie polskiego filmu.

  . roszczeń jest twórca oraz licencjobiorca wyłączny (zgodnie z art. 67 ust.4 ustawy jeżeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, uprawniony z licencji wyłącznej może dochodzić (...)

 • Sprzedaż praw autorskich wydawnictwu

  utworu w takich granicach, w jakich sama uzyskała licencję). Umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. prawa autorskie, pola eksploatacji, licencja, (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta. § 2. Druga strona może wyznaczyć osobie, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; (...)

 • Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

  ; Według zmienionych przepisów umowa ubezpieczenia jest nieważna, jeżeli zajście przewidzianego w umowie wypadku nie jest możliwe. Rygor nieważności umowy wyraźnie związano (...)

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego nie jest odpowiedzialny za szkodę, a brak jest osób zobowiązanych do nadzoru albo gdy nie można od nich uzyskać naprawienia szkody, poszkodowany

 • Kodeks pracy

  ,  2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,  3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.  § 11.  Do okresu

 • Prawa autorskie do zdjęć na stronach internetowych

  pytaniu sposób stanowi naruszenie przepisów prawa autorskiego. Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż musiałby Pan uzyskać tzw. licencję (umowa licencyjna w prawie autorskim to umowa (...)

 • Opodatkowanie licencji i know-how

  nabycia będzie krajowy usługobiorca. Zgodnie z art. 29 ust. 17 ustawy VAT podstawą opodatkowania z tytułu importu usług jest kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić z wyjątkiem, (...)

 • Użyczenie komputera

  podmiotom niż uprawniony decyduje umowa licencyjna dołączona do tego programu. W razie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów przy zastosowaniu technik informatycznych, warunkiem uznania (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na pracę jest określany także pracodawca użytkownik.W okresie ważności zezwolenia możliwe jest wykonywanie każdej (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

 • Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

  Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane