Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kim jest prokurent? - Prokura w Kodeksie cywilnym

  Kim jest prokurent, a co to jest prokura? Zgodnie z art. 109[1] ustawy Kodeks cywilny, prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi (...)

 • Pełnomocnik przedsiębiorcy

  ;lnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej, jest to jedna prokura dla kilku osób, wymaga współdziałania co najmniej dwóch osób, prokura (...)

 • Kodeks cywilny

  . Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć.Art. 115. Jeżeli (...)

 • Porada prawna na temat co to jest prokura

  Nie szukaj dłużej informacji na temat co to jest prokura, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  czynności prawnej, gdy jest zawieszający; uważa się za nie zastrzeżony, gdy jest rozwiązujący. DZIAŁ VI. PRZEDSTAWICIELSTWO Rozdział IPrzepisy ogólne Art. 95. § 1. Z zastrzeżeniem (...)

 • Prokura oddziałowa

  Co to jest filo prokura? Wiem, że w nowym projekcie o prokurze uregulowano te kwestie. Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa udzielonego przez przedsiębiorcę (...)

 • Reprezentacja spółki z o.o. przed sądem

  Prokurent, który nie jest pracownikiem Spółki i co jeśli jest to prokura łączna tj. wykonywana np. wspólnie z drugim prokurentem? W postępowaniu cywilnym spółkę, jak każdą (...)

 • Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza

  zaufaniem. Następstwem tego jest uprawnienie do odwołania pełnomocnika, jeżeli jego działania budzą wątpliwości po stronie mocodawcy. Odwołanie jest czynnością jednostronną i nie wymaga (...)

 • Czy można ograniczyć możliwość reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez prokurenta?

  osób trzecich, gdyż nie jest ograniczeniem prokury tylko określeniem sposobu reprezentacji spółki, który co do zasady może przybierać różne postaci. Wnioski Podsumowując

 • Zmiany w uregulowaniu firmy i prokury

  spółki zawarte jest nazwisko wspólnika, po jego wystapieniu ze spółki, dla dalszego istnienia firmy w takim imieniu konieczne jest wyrażenie przez niego zgody na piśmie, a w przypadku gdy wspólnik (...)

 • Uchwała SN z 30.1.2015 r. (III CZP 34/14) - Co z kwestią dopuszczalności ustanowienia prokury niewłaściwej

  . Artykuł 38 KC dotyczy bowiem reprezentacji organicznej osób prawnych. Nie dotyczy on natomiast reprezentacji przedstawicielskiej, którą jest zawsze prokura i to nawet niewłaściwa. W (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Art. 103. W sprawach (...)

 • Prokura – nowelizacja przepisów wprowadzona w życie 1 stycznia 2017r.

  zarządcy, który jest mu podporządkowany.” W ocenie Sądu Najwyższego prokura łączna niewłaściwa miała przeczyć zasadom pełnomocnictwa. Główny cel udzielonego pełnomocnictwa (...)

 • Pełnomocnictwo a prokura?

  adwokata - w ograniczonym zakresie radca prawny) oraz rejestrowym (niezbędne jest działanie zarządu). Prokura nie obejmuje czynności nie związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa przez mocodawcę. Prokura

 • Rodzaje prokury

  określonego działania. Po pierwsze jest to prokura jednoosobowa - tzw. prokura oddzielna, a więc taka, która polega na dokonywaniu czynności sądowych i pozasądowych, które do swej skuteczności (...)

 • Odwołanie prokury w spółce z o. o.

  , jeżeli ta udowodni, że nie mogła wiedzieć o treści wpisu (art. 15 ust. 1 ustawy o KRS). prokura, odwołanie prokury, reprezentacja przedsiębiorcy

 • Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki - opinia prawna

  podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności. Prokura jest (...)

 • Prokura samoistna w spółce akcyjnej

  Czym jest prokura samoistna? Prokura jest samoistna, co oznacza, że każdy z prokurentów może działać samodzielnie. Warto przy tym zwrócić uwagę na komentarz (...)

 • Spółka z o.o. z jednoosobowym zarządem-rezygnacja

  , ze prokura wygasa, stąd należy uznać, że prokurent może jednak nadal wykonywać czynności, które dotychczas mógł wykonywać. Jeżeli w spółce była ustanowiona prokura (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  testamencie  W tej sytuacji powołanie zarządcy jest trudniejsze: wymagana jest forma aktu notarialnego, potrzebna jest zgoda ponad 85% uprawnionych (wg wielkości udziałów w (...)

 • Prokura jednoosobowa a umowa spółki

  samodzielnie w tym znaczeniu, że dla skuteczności jego działań nie jest konieczne działanie razem z innym prokurentem. O reprezentacji spółki z o.o., w której zarząd jest wieloosobowy, (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

  trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Uchwała jest ważna, gdy (...)

 • Upoważnienie do składania oświadczeń woli

  zapytaniu nie doprecyzowano, o jaki podmiot chodzi), jeżeli zarząd jest wieloosobowy, a umowa spólki nie określa zasad reprezentacji, do składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie (...)

 • Prokura jako rodzaj pełnomocnictwa

  Na czym polega prokura? Materialno-prawna regulacja instytucji prokury została zawarta w przepisach Kodeksu cywilnego. Jej sui generis definicję zawiera art. 1091 § 1 k.c. stanowiąc, iż prokura

 • Rezygnacja prokurenta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opinia prawna

  stanem rzeczy, sąd rejestrowy może wykreślić ten wpis z urzędu (art. 24 ust. 3 ustawy o KRS). Możliwa jest także sytuacja, w której prokurent jest jednocześnie zatrudniony w spółce (...)

 • Konstytucja Biznesu już niedługo...

  działalności gospodarczej. Stanowi realizację zapowiedzi zawartych w „Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. W projekcie wyraźnie podkreślono zasadę: „co nie jest prawem (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Prokura i prokurent

  Co to jest? (juta) Prokura, szczególny rodzaj pełnomocnictwa przewidziany w kodeksie handlowym. Prokura jest umocowaniem prokurenta do dokonywania wszystkich (...)

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)

 • Wysokość alimentów

  Czy matka nieślubnego dziecka ma prawo żądać od ojca 35% jego dochodów mimo że sama zarabia tyle co on? Ojciec ma rodzinę (żonę i syna) jest jej (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • PRESCO Zaatakowała i mnie co Robić pomocy....

  Witam i proszę o pomoc a mianowicie. Dostałem wezwanie od P.R.E.S.C.O Group sp. z o. o. przysłała wezwanie do zapłaty tytułem: PRESCO INVESTIMENTS (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane