Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Prawo materialne

  Czy możliwym jest wyjaśnienie co to jest prawo materialne? Jakiś przykład naruszenia tego prawa? Prawo materialne to normy prawne regulujące kwestie związane (...)

 • Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

  obowiązki i inna jest jurysdykcja). Co to jest interes społeczny (publiczny)? Interes społeczny (publiczny), mogący służyć za narzędzie kształtowania sytuacji jednostki, jest (...)

 • Kodeks cywilny

  . Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć.Art. 115. Jeżeli (...)

 • Porada prawna na temat co to jest prawo materialne

  Nie szukaj dłużej informacji na temat co to jest prawo materialne, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. § 2. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest (...)

 • Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  samodzielne. Możliwe jest natomiast w procesie współuczestnictwo materialne, bierne, dowolne, gdy powództwo skierowane jest przeciwko spółce i wspólnikom łącznie (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  czynności prawnej, gdy jest zawieszający; uważa się za nie zastrzeżony, gdy jest rozwiązujący. DZIAŁ VI. PRZEDSTAWICIELSTWO Rozdział IPrzepisy ogólne Art. 95. § 1. Z zastrzeżeniem (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  współuczestników. Art. 74. Każdy ze współuczestników sporu ma prawo samodzielnie popierać sprawę. Na posiedzenie sądowe wzywa się wszystkich tych współuczestników, co do których sprawa (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  testamencie  W tej sytuacji powołanie zarządcy jest trudniejsze: wymagana jest forma aktu notarialnego, potrzebna jest zgoda ponad 85% uprawnionych (wg wielkości udziałów w (...)

 • Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

  przyjęte rozwiązanie w ustawie uniemożliwia sędziemu złożenie zażalenia do sądu dyscyplinarnego drugiej instancji, co narusza konstytucyjną normę, która przewiduje, iż postępowanie sądowe jest (...)

 • Polski sąd a obce prawo

  , jeżeli na podstawie ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe, prawo obce jest właściwe. Rozporządzenie Rady WE, o którym Pan wspomina, wskazuje, że z zastrzeżeniem przepisów (...)

 • Dla kogo świadczenia rodzinne?

  okresie życia dziecka, świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego(jest to kwota netto, gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega (...)

 • Przełomowe zmiany w służbie komorników?

  ;t” spraw do rewirów, co wpłynie korzystnie na kondycję działających w nich niewielkich kancelarii. Należy też pamiętać, co bardzo istotne, że wszyscy komornicy, którzy (...)

 • Prawa konsumenta europejskiego

  informacji o cechach i skutkach działania wyrobów;Prawo do bezpieczeństwa użytkowania;Prawo do odszkodowania za doznane szkody wywołane wadą wyrobów;Prawo wyboru (zakaz praktyk (...)

 • II - Kodeks postępowania cywilnego - Sąd. Strony. Koszty

  , co do których sprawa nie jest zakończona. DZIAŁ III. INTERWENCJA GŁÓWNA I UBOCZNAArt. 75. Kto występuje z roszczeniem o rzecz lub prawo, o które sprawa toczy (...)

 • Kierujący pojazdami

  dokumentu organowi wydającemu prawo jazdy. Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą nie jest określone w konwencjach o ruchu drogowym, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, (...)

 • Jak zdobyć zawód doradcy podatkowego?

  postępowanie egzekucyjne w administracji, prawo celne i dewizowe, prawo karne skarbowe, administracja podatkowa i kontrola skarbowa, rachunkowość, ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia (...)

 • Mienie PKP

  Administracyjnego przedstawiającego zagadnienie prawne, zgodnie z którym "niezbędna jest dodatkowa wykładnia art. 38 ust. 2 u.g.n. a także art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 p.w.u.s.", jest jedynie (...)

 • Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  przypadku przekazania sprawy WSA, sąd ten jest związany wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Wykładnia prawa obejmuje zarówno prawo materialne, (...)

 • Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

  przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu - chyba że rzeczy te nie podlegają zajęciu (art. 670 Kodeksu cywilnego). Prawo zastawu zabezpiecza (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  ;Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym. 2. (skreślony)3. Zbycie (...)

 • Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

  to jest podział quoad usum? „Podział quoad usum" jest jedną z form korzystania z rzeczy, która polega na podziale rzeczy wspólnej do korzystania. Stosowanie jest tylko (...)

 • Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

  hierarchicznej organów zwierzchnich w zakresie realizacji przekazanych kompetencji. Dekoncentracja jest przeciwieństwem koncentracji. Administracja samorządowa jest częścią administracji (...)

 • Prawo do miejsca w grobie

  pochowanego ojca czy też ciotka, siostra ojca? Siostra ojca twierdziła, że to ona ma prawo decyzji, a po jej śmierci to prawo zostało przekazane matce mojego męża. (Ciotka jest pochowana (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  dokumentów dodatkowych do wniosku, jeśli chcemy ustalić samo prawo do emerytury. Jeśli natomiast chcemy ustalić prawo i wypłatę świadczenia, wówczas musimy do wniosku dołączyć (...)

 • ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

  sprawdzić, czy działalność jest prowadzona w sposób rzeczywisty, czy fikcyjny. Ponadto może kontrolować, czy umowa o pracę jest zawarta w rzeczywistym celu i jest wykonywana. Takie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • KOMORNIK

  Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy (...)

 • Podwyższenie alimentów

  Wyczytałam, że o podwyższenie alimentów mogę starać się po roku od uprawomocnienia się wyroku. Czy to prawda? Pomóżcie. (madzia) Po 6 miesiącach (...)

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)

 • Wysokość alimentów

  Czy matka nieślubnego dziecka ma prawo żądać od ojca 35% jego dochodów mimo że sama zarabia tyle co on? Ojciec ma rodzinę (żonę i syna) jest jej (...)

 • Odwołanie od zasądzonych alimentów

  Zostały mi przysądzone alimenty 300 złotych które musze płacić na córke.Sprawa ciągnęła sie rok czasu ponieważ matka mojej córki założyła (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane