Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

  pracy habilitacyjnej jest co najmniej chybione i działa bardziej na Pani korzyść. Nadto sugerowanie odpowiedzialności karnej w oparciu o art. 272 k.k. (Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez (...)

 • Prawa autorskie autora pracy magisterskiej

  , publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe). Jeśli autorem pracy magisterskiej jest magistrant to on jest jedynym podmiotem, któremu przysługują prawa autorskie z tytułu (...)

 • Kara za plagiat

  intelektualna) jest przestępstwem. Stosownie do art. 115 ust. 1 ustawy Prawo autorskie kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu (...)

 • Porada prawna na temat co to jest plagiat

  Nie szukaj dłużej informacji na temat co to jest plagiat, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Okoliczności uznania projektu wzoru za plagiat

  udzielone oraz prawa autorskie. Naruszeniem prawa autorskiego (konkretnie autorskiego prawa osobistego) będzie np. plagiat. Plagiat charakteryzowany jest jako zawłaszczenie cudzego autorstwa. (...)

 • Raport NIK. Uczelnie przegrywają z piratami

  powstających na kierunkach ścisłych, np. inżynierskich. Zastosowanie w kolejnych pracach identycznych sekwencji matematycznych, co w wielu wypadkach jest po prostu nieodzowne, np. do wykonania (...)

 • Czym ryzykuje student korzystając z usług tzw. firm "piszących prace na zamówienie"?

  wolności do lat trzech”.  W przypadku osób które korzystają z usług firm "piszących prace na zamówienie" spełniona jest tylko przesłanka „wprowadzania w błąd (...)

 • Wyjaśnienie w sprawie rzekomego plagiatu ustawy Kodeks pracy

  prowadzenie polityki rodzinnej jako miejsce do poszukiwania taniej i niepotrzebnej nikomu sensacji.Źródło: www.mps.gov.pl plagiat projektu ustawy Kodeks pracy, prawo pracy, projekty rządowe, legislacja

 • Kodeks cywilny

  . Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć.Art. 115. Jeżeli (...)

 • Zarzut plagiatu jako naruszenie dóbr osobistych

  dobro osobiste autora, zarzut popełnienia plagiatu narusza dobro osobiste tego, przeciwko komu jest skierowany, chyba że zarzut jest prawdziwy, wyłączając przez to bezprawność działania naruszającego

 • Przygotuj się na wakacje

  kilogramów na osobę, oraz że produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia oraz produkt stanowi pakowany produkt firmowy oraz opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej (...)

 • Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

  ; Obecne wymagania Egzamin Egzamin przeprowadza komisja powołana przez komendanta wojewódzkiego Policji Inne Profilowane wykształcenie nie jest wymagane. Obecnie wymagane jest (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany. Art. 28. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  ograniczenia wolności albo karę grzywny, w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności lub 6 miesięcy kary ograniczenia wolności albo po uiszczeniu grzywny wynoszącej (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na pracę jest określany także pracodawca użytkownik.W okresie ważności zezwolenia możliwe jest wykonywanie każdej (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli: 1) jest nieletni, 2) jest głuchy, niemy lub niewidomy, 3) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności. 4) § 2. Oskarżony (...)

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego nie jest odpowiedzialny za szkodę, a brak jest osób zobowiązanych do nadzoru albo gdy nie można od nich uzyskać naprawienia szkody, poszkodowany

 • Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  , nie jest obowiązany do zwrotu tego, co pobrał tytułem zysku na podstawie sprawozdania finansowego (art. 112 § 4 KSH), ani też tego, co zostało wypłacone na mocy umowy, której (...)

 • Pełnomocnik przedsiębiorcy

  pełnomocnictwa w swoim wpisie w CEIDG. Procedura jest taka sama, jak w przypadku zmiany innych danych – wystarczy wypełnić i złożyć wniosek do CEIDG. Musisz też pamiętać, że każde pełnomocnictwo (...)

 • Kierujący pojazdami

  jest prowadzone dla uczniów (słuchaczy) przez szkołę, jeżeli w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie jest przewidziane uzyskanie umiejętności kierowania pojazdami silnikowymi. (...)

 • Jak powołać inspektora ochrony danych?

  organizacji, organ nadzorczy, osoby, których dane dotyczą, i ogół społeczeństwa, iż osoba zatrudniona nie jest DPO w świetle przepisów RODO. Przykład: Wyznaczenie IOD jest

 • Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

  to jest podział quoad usum? „Podział quoad usum" jest jedną z form korzystania z rzeczy, która polega na podziale rzeczy wspólnej do korzystania. Stosowanie jest tylko (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  czynności prawnej, gdy jest zawieszający; uważa się za nie zastrzeżony, gdy jest rozwiązujący. DZIAŁ VI. PRZEDSTAWICIELSTWO Rozdział IPrzepisy ogólne Art. 95. § 1. Z zastrzeżeniem (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Art. 103. W sprawach (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  na ubezpieczenie zdrowotne i zasady jej finansowania Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest dla wszystkich ubezpieczonych jednakowa i wynosi 9% podstawy wymiaru składek. Składka ta jest miesięczna (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Postępowanie dyscyplinarne

  Jestem studentem i właśnie miałem bronić swoją pracę dypl., tylko problem w tym, że uczelnia zarzuca mi plagiat i z tego tytułu wszczęła przeciwko (...)

 • Czy firma Hekko toleruje łamanie prawa autorskiego?

  Dzisiaj zgłosiłem plagiat moich poradników do firmy Hekko. Uczyniłem to z uwagi na brak kontaktu z administratorem witryny której sprawa dotyczy. (...)

 • Zarzucono mi plagiat, czy słusznie???

  Proszę o pomoc napisałam na studiach pracę zaliczeniową, którą mój wykładowca uznał za plagiat. W mojej pracy istnieje 6 zdań, po których następuje (...)

 • plagiat

  witam Właśnie skończyłam swoją pracę licencjacką w której wykorzystałam dane Urzędu Miasta, oczywiści w pracy zaznaczyłam źródła materiałów, (...)

 • tłumaczenie cudzego utworu, praca magisterska

  Witam, czy tłumaczenie i solidne parafrazowanie cudzego utworu w pracy magisterskiej to jest plagiat? Czytam, kalkuluje, przemielam w głowie tekst i (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane