Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks spółek handlowych

  spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Art. 103. W sprawach (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  unieważnieniu. Art. 359. § 1. Akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut tak stanowi. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie (...)

 • Zakładanie i zasady funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej

  (komplementariusz) a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co najmniej 50 000 złotych. Co (...)

 • Porada prawna na temat co to jest akcja

  Nie szukaj dłużej informacji na temat co to jest akcja, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  podpisem.§ 4. Zapis na akcje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważny.§ 5. Nieważne jest oświadczenie subskrybenta, które nie zawiera wszystkich danych, (...)

 • Uprzywilejowanie akcji w spółce akcyjnej

  wygasa. Uprzywilejowanie co do prawa głosu jest zakazane w spółce publicznej, czyli spółce, w której co najmniej jedna akcja istnieje w postaci zdematerializowanej (...)

 • Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

  Krajowego Rejestru Karnego, jest pełnoletnia, ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy (...)

 • Zabawki muszą być bezpieczne

  ;Ostatnia akcja kontroli zabawek pokazała, jak ważna jest współpraca KAS i Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i jak skuteczne jest podejmowanie (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 102-150)

  wkładów do spółki nie jest niższa od wysokości sumy komandytowej.§ 3. Jeżeli komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, zaś komandytariuszem (...)

 • Najprostsza metoda założenia spółki akcyjnej

  Spółka akcyjna to typowa spółka kapitałowa. Celem jej utworzenia jest zwykle zebranie kapitału od bardzo wielu akcjonariuszy. Dzięki temu jest możliwe osiągnięcie celów

 • Wybory parlamentarne - 13 października 2019 r.

  wyborcza jest wykonana z przezroczystego materiału. Stosowanie przezroczystej urny nie przeczy tajności głosowania, ponieważ wyborca jest zobowiązany wrzucić kartę do urny w taki sposób, (...)

 • Strajk

  pracowników strajkujących, Akcja strajkowa regulowana ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie jest tym samym co tzw. strajk okupacyjny. Okupowanie zakładu pracy jest (...)

 • „Kocham nie biję” – druga odsłona kampanii

  zamyka się i przez to zagrożony jest jej rozwój psychiczny. Właśnie przez „ nadmiar krzyku" w domu, można łatwo „przegrać" dziecko, ponieważ jest ono narażone (...)

 • Jakiej akcji protestacyjnej wobec zagranicznego pracodawcy związki zawodowe nie mogą prowadzić?

  słusznego celu zgodnego z Traktatem i jeżeli jest uzasadnione nadrzędnymi wymogami interesu publicznego, pod warunkiem że - w takim wypadku - jest właściwe do realizacji celu, któremu (...)

 • Ryzykowna optymalizacja podatkowa

  nieznany nam sposób) księgowane tak, by opodatkowaniu podlegały w efekcie za granicą. Nie jest to co do zasady niemożliwe, ale takie rozwiązania zwielokrotniają dwa ryzyka klienta.  (...)

 • Rozwiązywanie sporów zbiorowych - akcja protestacyjna

  tytuł wskazuje, reguluje kwestię sporów zbiorowych. Spór ten, jest inicjowany przez zbiorowość pracowników, która to jest reprezentowana przez związek zawodowy. On (...)

 • Ubezpieczenia turystyczne - dla osób z wyobraźnią

  , standard opieki zdrowotnej nie jest na jednym poziomie. Ponadto, co jest najważniejsze, przepisy prawa unijnego nie regulują kwestii związanych z transportem chorego, poszkodowanego do (...)

 • Odpowiedzialność karna za fałszywe zeznania

  zeznań ścigane jest z urzędu, co oznacza, iż wystarczającym jest złożenie zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Domyślamy się, iż Pan/Pani oprócz konsekwencji (...)

 • Sprzedaż praw z akcji imiennych

  wynikających z posiadania akcji imiennych”). Naszym zdaniem komornik postanowił o sprzedaży akcji , inaczej mówiąc prawa majątkowego jakim są akcje. Akcja posiada określoną wartość majątkową. (...)

 • Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

  pojedynczych udziałów jest równa). Kapitał spółki wynosi xxx 000 PLN co stanowi 1100 udziałów po xxx PLN. Kapitał dzieli się pomiędzy obecnych wspólników na 734 udziały po xxx PLN ( (...)

 • Egzekucja z dochodu akcji imiennych

  . Kiedy możliwa jest sprzedaż praw i pożytków z akcji imiennych dłużników? Stosownie do treści art. 9116 kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli określone prawo (akcja) przynosi dochód, (...)

 • Stypendia dla uchodźców

  której uczeń jest zapisany. Nieusprawiedliwione nieobecności w szkole spowodują wstrzymanie wypłacania stypendium.Stypendium przyznawane jest na okres 1 semestru szkolnego, od 1.09.2008 (...)

 • Szybko rozlicz PIT

  . Bardzo ważne jest też, aby mieć ze sobą zeszłoroczne rozliczenie PIT (za 2016 r.) lub dokładną kwotę przychodu uzyskanego w 2016 r. Będzie to potrzebne do identyfikacji danych w systemie e-Deklaracje. Na

 • Wyniki kontroli funkcjonowania Poczty Polskiej podczas czerwcowego strajku

  udziału w strajku, delegowanie pracowników administracji do prac rozdzielczo-ekspedycyjnych.Przeprowadzona przez Delegatury UKE kontrola dowiodła, że operator publiczny nie jest dostatecznie

 • Rekomendacje dla banków

  według potrzeb banków. Dodatkowym utrudnieniem jest wąska lista zabezpieczeń transakcji akceptowana przez NBP. Została ona co prawda ostatnio rozszerzona o niewielką gamę papierów wartościowych, (...)

 • \"Dzień otwarty\" w urzędach skarbowych w Polsce - przyjdź i rozlicz się szybciej niż rok temu

  marca ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Szybki PIT". Kampania prowadzona jest we współpracy z dziennikiem „Fakt" i „Dzień Dobry TVN". Akcja ma na celu zachęcić (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane