Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  odpowiedzialność karna. Paragraf 1 określa warunki merytoryczne pisma, stwierdzając, co strona musi zamieścić we wniosku, aby mógł być dopuszczony do rozpoznania. Paragraf 2 (...)

 • Wyjście ze spółki cywilnej

  2003 r., I CK 201/02, LEX nr 151608)2. Kwestia wypowiedzenia udziału w spółce cywilnej w umowie została uregulowana podobnie, co w Kodeksie cywilnym. Paragraf dziewiąty umowy stanowi, że

 • Jakie wsparcie można uzyskać przy termomodernizacji i remoncie?

  oszczędności kosztów energii będzie stanowiła co najmniej 10% łącznych kosztów ponoszonych na realizację przedsięwzięcia, zaś kredyt będzie stanowił co najmniej 80%. tych (...)

 • Porada prawna na temat co oznacza paragraf52

  Nie szukaj dłużej informacji na temat co oznacza paragraf52, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

  wyrównania dorobków tylko wtedy, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji. Co to jest przymusowy (...)

 • Zasada in dubio pro rero

  inaczej? Art. 5 paragraf 2 kodeksu postępowania karnego stanowi, iż „niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego”. Paragraf ten jest zamieszczony (...)

 • Wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego

  (tu 1/4), wynik to 6,5. Zgodnie z art. 154 paragraf 2 należy wynik zaokrąglić w górę, co daje 7 dni. Proszę przy tym pamięać, iż łączny wymiar urlopu takiego pracownika w tym roku kalendarzowym (...)

 • Spór z sąsiadem o ustawienie budynku i ogrodzenia - opinia prawna

  Najwyższego (wyrok z 14 maja 2002 r., V CKN 1021/2000), w którym czytamy, iż wspomniany przepis artykułu 222 paragraf 2 pozwala na nałożenie na właściciela nieruchomości, z której pochodzą negatywne

 • Odpowiedzialność przedsiębiorcy za przestępstwo

  z art.56 paragraf 2 kks w zw. z art.6 paragraf 1 i 2 kks. Podczas przesłuchania okazało się, że prowadzący je inspektor nie posiada żadnych dokumentów oprócz "doniesienia" kolegi prowadzącego (...)

 • Wprowadzenie przerwy w pracy

  załączniku, a nie w regulaminie) jest poprawna? Czy tak wprowadzona przerwa rzeczywiście jest obowiązkowa? Co zrobić, żeby odzyskać te 30 minut? Czy termin "przysługuje przerwa" oznacza obowiązkowość (...)

 • Oznaczenie nakazu wydanego na podstawie weksla

  wydany zaś na podstawie m.in. weksla staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. Oznacza to, że nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla może być skierowany do egzekucji

 • Przekazanie wspólnocie dokumentacji przez dewelopera - opinia prawna

  przewidzianych w tym artykule, niezbędne jest przede wszystkim ustalenie zakresu lub problematyki projektu budowlanego podlegającego zatwierdzeniu. Zatwierdzenie projektu oznacza praktycznie (...)

 • Sprzeciw od nakazu zapłaty - braki formalne

  niesprawiedliwy. Zgodnie z zapisem art. 504 paragraf 1 kpc sąd odrzuca sprzeciw od nakazu zapłaty, którego braków pozwany nie usunął w terminie. Oznacza to, iż postanowienie sądu I instancji (...)

 • Pełnomocnictwo przesłane e-mailem

  kodeksu cywilnego). Oznacza to, że dokument powinien być własnoręcznie podpisany przez dokonującego czynność (art. 78 paragraf 1), chyba że dysponuje Pani podpisem elektronicznym, czego nie (...)

 • Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji

  według zasad, które sama określa. Tak też się stało w opisanym przypadku. Faktycznie obydwaj Panowie złożyliście zgodne oświadczenia woli co do zawarcia umowy o zakazie konkurencji. Skoro tak, (...)

 • Jaki jest termin spełnienia świadczenia, gdy nie określa go umowa - opinia prawna

  można będzie mówić o zwłoce i co za tym idzie o nienależytym wykonaniu zobowiązania.   W dalszej kolejności kupujący będzie musiał wykazać, że wynikiem zwłoki (wydaniem świadectwa (...)

 • Opróżnienie lokalu mieszkalnego

  . Czy to oznacza klauzulę wykonalności? Jakie kroki poczynić, aby przenieśc lokatorkę (ewentualnie) do lokalu zastępczego? Nadanie wyrokowi zaocznemu rygoru natychmiastowej wykonalności nie oznacza

 • Podpis elektroniczny - co to takiego?

  opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne oświadczeniu woli złożonemu w zwykłej formie pisemnej (artykuł 78 paragraf (...)

 • Urlop szkoleniowy, a studia podyplomowe.

  decyzję z pracodawcą, tak, aby mieć świadomość, czego może oczekiwać od pracodawcy w zakresie ewentualnego urlopu szkoleniowego, gdyż, co do zasady nie ma on roszczenia o jego udzielenie.  (...)

 • Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

  wymagał od podania stanu faktycznego, na którym opiera Pan podejrzenie popełnienia przestępstwa. Co warte podkreślenia, w razie uznania przez organ prowadzący postępowanie karne, że do popełnienia

 • Jak się zabezpieczyć przed spłata kredytu na mieszkanie które nie jest moje?

  nieruchomości należącej wyłącznie do drugiego małżonka – nie oznacza, że nie jest możliwe podniesienie żadnych roszczeń. Zgodnie z art. 45 k.r.o., paragraf 1, każdy z małżonków (...)

 • Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

  wobec małoletnich. Okres przedawnienia zostanie zwiększony z 5 lat do 10 od momentu ukończenia przez pokrzywdzonego 18 roku życia, co oznacza, że małoletni wobec którego popełniono przestępstwo

 • Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

  przedawnienia zostanie zwiększony z 5 lat do 10 od momentu ukończenia przez pokrzywdzonego 18 roku życia, co oznacza, że małoletni wobec którego popełniono przestępstwo seksualne będzie (...)

 • Postanowienie o powołaniu biegłego

  zastosowano klauzuli "Dajcie oskarżonego, a paragraf się znajdzie". Czy sąd nie przekroczył swoich uprawnień wchodząc w kompetencje prokuratury? Czy powyższa zgodność co do próby osiągnięcia (...)

 • Koszty egzekucji, a dobrowolne spłacenie długu

  odsetki, koszty i inne należności podlegające egzekucji wraz ze świadczeniem głównym w dniu złożenia wniosku lub roszczenia egzekucji. Powyższe oznacza zatem, iż podstawę ustalenia opłaty stosunkowej

 • Zwolnienie częściowe od kosztów sądowych

  . Co to oznacza? Czy po wydaniu postanowienia w sprawie, którą wnosiłam (sądowy dział spadku), będę musiała uiścić całą kwotę? W jakim czasie od wydania postanowienia? Czy mogę jeszcze (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane