Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Budowa na zajętej nieruchomości - opinia prawna

  stanu faktycznego zajętą nieruchomość pozostawiono w zarządzie dłużnika, czyli Pana. Stosuje się w tym przypadku odpowiednio przepisy o zarządcy, a w szczególności art. 935kpc, zgodnie (...)

 • Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

  ma być ubezwłasnowolniona, musi być zbadana przez biegłego lekarza psychiatrę lub neurologa, a także psychologa (art. 553k.p.c.).  Zgodnie z art. 552 § 2 k.p.c. wniosek o ubezwłasnowolnienie

 • Dziedziczenie po osobach zamieszkujących za granicą

  wzajemności w przypadku zaistnienia przesłanek z art.1146 K.p.c., a więc jeżeli: orzeczenie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane, sprawa nie należy, według polskiego (...)

 • Porada prawna na temat co oznacza art.895kpc

  Nie szukaj dłużej informacji na temat co oznacza art.895kpc, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Warunkowa umowa sprzedaży - niewykonanie

  sprzedającemu zadatek w wysokości 10 tyś zł., co do pozostałej kwoty poddał się rygorowi art.777 kpc. Jakie są możliwości wycofania się przez sprzedającego z zawartej z najemcą (...)

 • Zmiana postanowienia sądu opiekuńczego

  przy nim. Sąd nie uwzględnił jego wniosku. Art.577 kpc mówi, że miejsce pobytu może być zmienione mimo już prawomocnego postanowienia sądu. Czy ojciec dziecka może złożyć ponownie nowy (...)

 • Właściwość sądu w sprawie o odszkodowanie

  instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Niemniej zgodnie z art.35 kpc sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę, posiada właściwość przemienną (...)

 • Przerwanie biegu terminu zasiedzenia

  podstawie art.189 kpc, o ustalenie, że to on, a nie samoistny posiadacz jest właścicielem nieruchomości, wniosek właściciela o wpis do księgi wieczystej ostrzeżenia o usunięcie niezgodności (...)

 • Brak rozpatrzenia wniosku o zwolnienie od kosztów

  art.98 KPC, strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie poniesione koszty. Do kosztów tych zalicza się również koszty sądowe. zwrot kosztów procesu, (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  świadczenie rodzinne; 12) osobach pozostających na utrzymaniu - oznacza to członków rodziny utrzymujących się z połączonych dochodów tych osób; 13) osobie uczącej się - oznacza to osobę (...)

 • Jak powołać inspektora ochrony danych?

  z zakresu prawa ochrony danych, w tym określonej wykładni przepisów. Niezależność DPO nie oznacza jednak, że inspektor ochrony danych posiada uprawnienia decyzyjne wykraczające poza

 • Fair play w internecie?

  procedurę. Procedura ta nie będzie miała wpływu na prawa użytkowników do odwołania się do sądów krajowych w celu dochodzenia swoich praw, co jednoznacznie określono w nowych przepisach. (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  ograniczenia wolności albo karę grzywny, w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności lub 6 miesięcy kary ograniczenia wolności albo po uiszczeniu grzywny wynoszącej (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)

  -prywatnym - oznacza to ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420), 19) samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy o dopuszczalnej (...)

 • Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

  przez dłuższy okres przebywania na emeryturze): jednorazowo wypłacić 25% środków, pozostałe środki wypłacać co miesiąc przez 10 lat (tj. w co najmniej 120 ratach). Wypłata (...)

 • Tytuł wykonawczy

  Czy tytuł wykonawczy można pozbawić mocy? Warto w tym miejscu przywołać art. 804 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej kpc): Art.804. kpc Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania

 • Przeszukanie mieszkania przez komornika

  Pan/Pani na sobie (art.814 kpc)\". Jak to w praktyce ma wyglądać? O ile mi wiadomo takim organem jest po prostu komornik. W związku z powyższym ma on uprawnienia do rewizji w mieszkaniu i rewizji

 • Pełnomocnik przedsiębiorcy

  wystarczy oświadczenie jednego wspólnika albo jednego członka zarządu. W ciągu 7 dni trzeba zgłosić odwołanie do KRS. Wykorzystujesz te same formularze co do zgłoszenia prokury. Opłata sądowa (...)

 • Odmowa sprostowania protokołu - odwołanie

  dni do sądu". Nie rozumiem, dlaczego przekreślono słowo "zażalenie" i dopisano ręcznie "odwołania w terminie 7 dni do sądu". Co sąd mógł mieć na myśli? Zgodnie z art.160 kpc, strony (...)

 • Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

  wystarczające. Jednak takie postępowanie może nas zgubić. Zawsze warto mieć na uwadze, co się stanie, gdy wzajemne dobre relacje ulegną pogorszeniu... Ze względu na to, co przedstawiłem wyżej, (...)

 • Czy dowód z nagrania może zostać użyty w postępowaniu cywilnym?

  znajduje się art. 308 kpc, zgodnie z którym dowody z innych dokumentów niż wymienione w art. 2431kpc, w szczególności zawierających zapis obrazu, dźwięku albo obrazu i dźwięku, (...)

 • Zaskarżenie postanowienia wstepnego

  tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia. Zgodnie z art. 371kpc po doręczeniu apelacji stronie przeciwnej (...)

 • Obecność świadków podczas rozprawy

  świadka. (art 264kpc) Ponadto, czy to nie jest pomylenie ról procesowych? 4)Czy mimo złożenia zeznań przez matkę/żonę mogę żądać wyproszenia jej z sali, albowiem będą zeznawali inni (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1 - 14)

  - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,  4) zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w (...)

 • Leasing podatkowy

  70% wartości początkowej (84.000 zł / 120.000 zł x 100%), co oznacza, że pozostałe 30% odpisów amortyzacyjnych nie może być kosztem podatkowym. Oznacza to, że z kwoty 96.000 (...)

 • Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  , system rozdzielności majątkowej, system rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobku. Co oznacza, że w naszym małżeństwie obowiązuje system wspólności ustawowej? System (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • PRESCO wezwanie do zapłaty, pomocy!! Po 9 latach

  Witam. Proszę o pomoc!! Od firmy PRESCO dostałem pismo do zapłaty. "Powód Presco Investments S.a.r.l. na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia (...)

 • KOMORNIK

  Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy (...)

 • CZY KOMORNIK MIAŁ PRAWO?

  MAM PRZYZNANE ALIMENTY NA DWOJE DZIECI W KWOCIE 600 ZŁ, ZGŁOSIŁAM SPRAWE DO KOMORNIKA. ZAKŁAD PRACY PRZESŁAŁ NA JEGO KONTO KWOTĘ 600 ZŁ GDYŻ POZOSTAŁA (...)

 • nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

  Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już się przedawniło (...)

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane