Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową co najmniej raz; możliwość powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni w trakcie ważności posiadanego (...)

 • Prawo bankowe

  decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku, 2) w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku lub jego uzupełnienia - wydaje decyzję w przedmiocie zezwolenia (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  przedłużyć legalny pobyt, występując o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową. Zasady wydania zezwolenia na pobyt czasowy określa ustawa z dnia (...)

 • Porada prawna na temat co nie wymaga zezwolenia na budowe

  Nie szukaj dłużej informacji na temat co nie wymaga zezwolenia na budowe, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

  udziału w gruncie, który jest nabywany wraz z lokalem mieszkalnym wymaga zezwolenia? Nabycie udziału w gruncie związanego z prawem własności lokalu mieszkalnego nie wymaga (...)

 • Skład podatkowy - jak go otworzyć?

  na czas oznaczony, nie dłuższy niż 2 lata, w drodze decyzji, na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Na pisemny wniosek zwolnionego podmiotu zwolnienie to może być przedłużone, (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  , można nałożyć na dziekana właściwej rady karę pieniężną w wysokości do 10 000 złotych.§ 1b. Na postanowienie o ukaraniu przysługuje zażalenie. Na postanowienie o ukaraniu wydane (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

  kasynach gry, a gier na automatach - w kasynach gry lub w salonach gier na automatach. 1a. Urządzanie gier na automatach o niskich wygranych jest dozwolone wyłącznie w punktach (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  , przeznaczone na przejazd do miejsca zamieszkania i na utrzymanie, do wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników; ze środków tych nie prowadzi się egzekucji (...)

 • Łatwiej wyciąć drzewa i krzewy

  . Podwyższone zostały też m.in. obwody drzew, co do których nie ma obowiązku zdobycia zezwolenia, a także obwody drzew, co do których nie ma obowiązku uiszczenia (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  przekroczenia granicy – czas oczekiwania na kontrolę na poszczególnych przejściach granicznych można sprawdzić na stronie www.granica.gov.pl  Po trzecie: pilnuj swojego (...)

 • Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

  wieczystym nieruchomości na terytorium RP. Kiedy nie wymagane jest zezwolenie? Nie wymaga uzyskania zezwolenia: nabycie przez cudzoziemca samodzielnego lokalu mieszkalnego; nabycie (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  obwieszczeniu, nie doręcza się uczestnikom postępowania.2. Inne postanowienia, jeżeli nie były wydane na posiedzeniu jawnym, doręcza się osobom, których dotyczą. Nie (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  przygotowawczym w przedmiocie przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie decyduje sąd, na posiedzeniu bez udziału stron, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  . § 1. Zezwolenia na zawarcie małżeństwa kobiecie nie mającej ukończonych lat osiemnastu udziela sąd opiekuńczy na jej wniosek. Postanowienie o udzieleniu zezwolenia (...)

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  zabronionego albo gdy ustawa uznaje, że czyn nie stanowi przestępstwa albo że sprawca nie popełnia przestępstwa lub nie podlega karze,  3) nastąpiło przedawnienie,  4) postępowanie (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Art. 68. Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko zostało poczęte w następstwie zabiegu medycznego, na który mąż (...)

 • Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

  jednorazowe zezwolenia na okres do 2 dni, do których stosuje się mniejsze niż podane niżej wymogi. Opłata za jednorazowe te zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy przed (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  obwinionego, którego obecności na rozprawie nie uznano za obowiązkową, powinno zawierać pouczenie, że może on nie stawiając się do sądu nadesłać swoje wyjaśnienia. Wyjaśnienia (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  o zezwolenie na dokonanie czynności. Sąd udziela zezwolenia, jeżeli dokonania czynności wymaga dobro rodziny.Art. 40. Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 - 77 [2])

  autorskich praw majątkowych, nie może, bez zgody twórcy, czynić zmian w utworze, chyba że są one spowodowane oczywistą koniecznością, a twórca nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić. (...)

 • Kodeks cywilny

  .§ 2. Pozorność oświadczenia woli nie ma wpływu na skuteczność odpłatnej czynności prawnej, dokonanej na podstawie pozornego oświadczenia, jeżeli wskutek tej czynności osoba trzecia (...)

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  na własność za cenę nie niższą od ceny wywołania. W tym wypadku stosuje się odpowiednio przepis art. 875 § 2. Jeżeli wierzyciel nie skorzystał z prawa przejęcia ruchomości (...)

 • I - Kodeks postępowania karnego - Przepisy wstępne. Sąd. Strony

  dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika, o którym mowa w § 2, jeżeli uzna, że nie wymaga tego obrona interesów osoby nie będącej stroną. Art. 88. § (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  ustawowego osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych albo której zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, nie wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego. Osoba (...)

 • Zasady zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Niemczech

  przedsiębiorstwom, jak również nie mogą zatrudniać pracowników nie posiadających zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt. Pracownicy dopuszczeni (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Garaż Blaszany

  Od kiedy na garaż blaszany ustawiony na własnym ogródku trzeba mieć pozwolenie? Gdzie znajdę potrzebne informacje. (Felek2002) Wg mnie to nietrzeba (...)

 • Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

  Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona (...)

 • WSTYD MI ZA WAS KOBIETY!!

  pomimo iz sama nią jestem...jak mozna wykańczać psychicznie ojca swojego dziecka, i osobe ktorą sie kocha badz kochalo!! mam podobna sytuacje z moim (...)

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)

 • Podwyższenie alimentów

  Wyczytałam, że o podwyższenie alimentów mogę starać się po roku od uprawomocnienia się wyroku. Czy to prawda? Pomóżcie. (madzia) Po 6 miesiącach (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane