Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  nieskładkowe dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Dla kobiet od 1 października 2017 wymagany staż do osiągnięcia najniższej emerytury skróci się o 2 lata i będzie (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  , odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  , 2) pkt 2a i 2b orzeka się w latach, od roku do lat 15. § 2.  Pozbawienie praw publicznych, obowiązek lub zakaz obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia; (...)

 • Porada prawna na temat co nalezy się od zusu 30 lat pracy i 55 lat

  Nie szukaj dłużej informacji na temat co nalezy się od zusu 30 lat pracy i 55 lat, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks karny

  , pozbawienie praw publicznych oraz zakazy i nakaz wymienione w art. 39 pkt 2, 2d, 2e i 3 orzeka się w latach, od roku do lat 10, zakazy oraz obowiązek wymienione w art. 39 pkt (...)

 • Kodeks pracy

  przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. § 2. Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i (...)

 • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

  ubezpieczeniowy wynoszący co najmniej 15 lat – kobieta i 20 lat – mężczyzna.  Emerytura oraz podstawa jej wymiaru jest co roku waloryzowana.  Jak oblicza (...)

 • Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

  lat ukończyłeś 65 lat. Co się stanie ze środkami w otwartym funduszu emerytalnym? Jeśli nie skończysz 60 lub 65 lat do 30 września 2017 r. Do końca września (...)

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

  posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub2) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego (...)

 • Kodeks cywilny

  zostaje zwolniona od obowiązku, chyba że działała w złej wierze.Art. 84. § 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do pracy wskutek poddania się zabiegowi (...)

 • Jakie emerytury dla nauczycieli?

  55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni),  mieć co najmniej 20 lat (kobiety) bądź 25 lat (mężczyźni) stażu (a więc okresów składkowych i nieskładkowych),  mieć (...)

 • Jak uzyskać wcześniejszą emeryturę – opinia prawna

  . zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  pobytowy, z którym wiąże się uprawnienie do wykonywania pracy. I. Zezwolenie na pracę sezonową Od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i (...)

 • Kodeks wyborczy

  Rzeczypospolitej Polskiej - osoba mająca prawo wybierania w tych wyborach, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 21 lat, i od co najmniej 5 lat stale zamieszkuje (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  wynoszące 8 lat. W związku z tym, że polski okres ubezpieczenia (18 lat) jest krótszy od wymaganego do nabycia prawa do polskiej emerytury (co najmniej 20 lat), (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  oraz przestrzegać ustalonych w miejscu pracy porządku i dyscypliny.§ 3. Sąd poucza skazanego o jego prawach i obowiązkach oraz o konsekwencjach wynikających z uchylania się od (...)

 • Karta Nauczyciela

  ;Nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany, oraz znaczący (...)

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

  do lat 5. Art. 293. § 1. Przepisy art. 291 i 292 stosuje się odpowiednio do programu komputerowego.§ 2. Sąd może orzec przepadek rzeczy określonej w § 1 oraz w art. 291 i (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  odstęp od pojazdu silnikowego znajdującego się przed nim, aby inne wyprzedzające pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymywaną między tymi pojazdami. Przepisu tego nie stosuje się, (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  z innych stosunków prawnych;  4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;  5) koncesje, licencje i zezwolenia;  6) 

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  rozpoczynającym się cyframi 04 30 i z podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 2000 zł,  imienny raport ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się (...)

 • Kierujący pojazdami

  masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy; 15) kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.§ 4. Zakazy wymienione w art. 22 § 2 pkt 5 oraz pozbawienie praw publicznych orzeka się w latach, (...)

 • Kodeks wykroczeń

  grzywny, ukaranie za oba wykroczenia uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania albo od przedawnienia wykonania kary za nowe wykroczenie.§ 3. Jeżeli orzeczono (...)

 • Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

  niewłaściwym wykorzystywaniu zwolnienia lekarskiego od pracy po zakończeniu niezdolności do pracy Stwierdzenie niewłaściwego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • przemoc psychiczna w domu

  Witam od 10 lat mąż znęca się psychicznie nieświadomie nad rodziną, jaka jest sytuacja kobiety w dzisiejszych sądch w tych sprawach. Oboje grorzą (...)

 • ślub z obywatelem Turcji

  Mam narzeczonego ,który jest obywatelem z Turcji.Planujemy ślub.Czy mam sie czegos obawiać?Może ktoś ma za męża Turka? (kaśka) Kasia mam dokładnie (...)

 • Ile urlopu mi się należy???

  Pracuje po 5 godzin dziennie oprócz niedziel?Ile w końcu przysługuje mi urlopu?Jeśli chodzi o lata pracy to jest 9 lat.Moja mama pracuje w przedszkolu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane