Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione (...)

 • Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

  Kiedy przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych?  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych będziesz miał od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, (...)

 • Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

  Prace przy ręcznym formowaniu, odlewaniu, czyszczeniu lub szkliwieniu wyrobów ceramicznych. 20. Prace nurka lub kesoniarza, prace w komorach hiperbarycznych. 21. Prace (...)

 • Porada prawna na temat co grozi za prace podczas pobierania zasilku dla bezrobotnych

  Nie szukaj dłużej informacji na temat co grozi za prace podczas pobierania zasilku dla bezrobotnych, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kto może przejść na emeryturę pomostową?

  pełnomocnika: bezpośrednio w placówce ZUS, za pośrednictwem płatnika składek, za pośrednictwem operatora pocztowego, a jeśli mieszkasz za granicą – za pośrednictwem (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  jest łącznie z okresami wskazanymi w poprzednio wydanych zezwoleniach na pracę sezonową dla tego cudzoziemca. Ułatwienia dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  troje dzieci podczas jednego porodu, 35 tygodni (245 dni) - gdy urodzi czworo dzieci podczas jednego porodu, 37 tygodni (259 dni) - gdy urodzi pięcioro i więcej dzieci podczas jednego porodu. Może (...)

 • Szykują się nowe regulacje dla rynku pracy

  projekcie zmiany dotyczą m.in. profilowania pomocy, wsparcia długotrwale bezrobotnych, podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych do 130% przy stażu pracy 30 lat. Mówił także, że (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli praca wykonywana jest za granicą dla zagranicznego pracodawcy, co do zasady, dochody takie będą podlegały (...)

 • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

  , o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych itp.,  dokumenty, które potwierdzają wynagrodzenie wnioskodawcy. Kiedy złożyć dokumenty? Ponieważ osoba, która urodziła (...)

 • Kodeks cywilny

  oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się (...)

 • Prawa i obowiązki bezrobotnego

  kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek. Przez jaki czas bezrobotny pobiera zasiłek? Okres pobierania zasiłku wynosi: 6 miesięcy - dla bezrobotnych (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub do świadczenia przedemerytalnego oraz do urlopu dla poratowania (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  znacznym stopniu niepełnosprawności.2. Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie.3. Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego (...)

 • Koordynacja świadczeń z tytułu bezrobocia w ramach UE

  poszukiwania pracy za granicą. Jakie warunki należy spełnić, aby transferować zasiłek dla bezrobotnych? Jeżeli w Polsce masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych, należy (...)

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

  okresu 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ust. 3, wlicza się:1) okresy, za które, zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, prawo do (...)

 • Okresy niezbędne do ustalenia emerytury

  wolontariusza - w granicach do 1 roku; pobierania zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego; udokumentowanej niezdolności do pracy, za które wypłacone zostały z Funduszu (...)

 • Ubezpieczenie zdrowotne - Kogo dotyczy i kiedy jest obowiązkowe?

  dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania (przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych), które nie (...)

 • Instrumenty rynku pracy, czyli jak państwo wspiera finansowo bezrobotnych

  , bez nawiązywania stosunku pracy. Wobec bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia (...)

 • Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

  dla bezrobotnych, tzn. ma możliwość pobierania tego zasiłku przez okres maksymalnie 3 miesięcy w państwie, w którym poszukuje pracy. Prawo do transferowania zasiłku dla (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  których mowa w § 1. Art. 123a. § 1. Za prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej lub za prace porządkowe na rzecz samorządu (...)

 • Uprawnienia i obowiązki osoby bezrobotnej

  Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  czerwca? Co z przedłużeniem terminu z art. 36 kpa – przedłużam po 1 miesiącu licząc od 1 czerwca czy od 20 czerwca? Co to znaczy „kompletny wniosek? Jeśli pracodawca złożył wniosek (...)

 • Zasiłek przedemerytalny przy skróconym okresie wypowiedzenia?

  przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn (w tym przypadku najważniejszy jest (...)

 • Fair play w internecie?

  wynagrodzenia dla wydawców prasowych za wykorzystanie gazet i czasopism przez dostawców usług online; nowych przepisów wzmacniających status podmiotów praw autorskich, (...)

 • Praca za granicą

  . Poszkodowany może także za granicą, jeszcze 14 przed powrotem do kraju, powiadomić o naruszeniu swoich praw właściwy dla miejsca pobytu polski konsulat. Czy okresy pracy za granicą (...)

Zobacz więcej

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.