Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks wykroczeń

  orzeczoną za wykroczenie uważa się za karę tego samego rodzaju co kara pozbawienia wolności orzeczona za przestępstwo.§ 4. Zaliczeniu, o którym mowa w § 1, nie (...)

 • Kodeks wyborczy

  , tworzy się, jeżeli w dniu wyborów będzie w niej przebywać co najmniej 15 wyborców ujętych w rejestrze wyborców prowadzonym w (...)

 • Kodeks cywilny

  ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane albo oferta jest składana w postaci elektronicznej - w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w (...)

 • Porada prawna na temat co grozi za nie spisanie się w spisie powszechnym

  Nie szukaj dłużej informacji na temat co grozi za nie spisanie się w spisie powszechnym, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  skierowanymi do komornika. Nie można również łączyć wniosków, które skierowane są do różnych sądów. § 2. W razie niedopuszczalnego (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  orzeczenie było obowiązkowe; przepisu nie stosuje się, jeżeli przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 29 pkt 4.§ 4. W postępowaniu w stosunku (...)

 • Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

  się nazywasz, gdzie się pali (podaj dokładny adres) i co się pali; nie rozłączaj się pierwszy, niech zrobi to dyżurny przy telefonie; sam nie podejmuj prób (...)

 • Dochodzenie wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym

  spisie wierzytelności. Układ nie wiąże wierzycieli, których dłużnik nie ujawnił i którzy nie byli uczestnikami postępowania. Z dniem uprawomocnienia się (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  wyrobów nie przekracza 100%, wina niemusujące – łącznie 4 litry, piwo – 16 litrów; - płyn do papierosów elektronicznych: 50 mililitrów (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  dyrektora, powództwo o ustalenie, że należność nie istnieje w całości lub w części.§ 3. Ściągnięcie należności następuje w trybie przewidzianym w przepisach o (...)

 • Fair play w internecie?

  przeprowadzonych przez Komisję wynika, że w 2016 r. 57 proc. użytkowników internetu docierało do artykułów prasowych za pośrednictwem serwisów społecznościowych, (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  czynności w formie pisemnej, nie określając skutków niezachowania tej formy, poczytuje się w razie wątpliwości, że była ona zastrzeżona wyłącznie dla celów (...)

 • III - Kodeks postępowania karnego - Środki przymusu. Postępowanie przygotowawcze

  zawiadamiającej.§ 4. (skreślony)§ 5. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w wypadku podejmowania przez organy ścigania przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa sprawdzenia (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. W razie uznania ojcostwa przed urodzeniem się dziecka już poczętego bieg tego terminu (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  mowa w zdaniu pierwszym, nie wlicza się wartości z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w ust. 3.5. W przypadku gdy u podmiotów, u których (...)

 • Likwidacja majątku masy upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  powinny być sprzedane z wolnej ręki za cenę nie niższą niż wartość wynikająca z oszacowania. Jeżeli sprzedaż rzeczy nie może nastąpić w cenie oszacowania, za zgodą (...)

 • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

  emerytury zwrócił się zainteresowany, urodzony przed 1 stycznia 1949 r., który udowodnił okresy ubezpieczenia: w Polsce w latach 1965-1977, w Polsce w latach (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium. Art. 632. W sprawach wymienionych w artykule poprzedzającym do inspektorów pracy stosuje się odpowiednio (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  stanowi inaczej, przy obliczaniu dorobków pomija się przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem umowy majątkowej i wymienione w art. 33 pkt 2, 5-7, 9 oraz przedmioty nabyte w (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  ; jeżeli rzeczy są przechowywane przez organ państwowy, znalazca może je odebrać za zwrotem kosztów. Art. 188. Przepisów artykułów poprzedzających nie (...)

 • Kodeks karny

  , pozbawienie praw publicznych oraz zakazy i nakaz wymienione w art. 39 pkt 2, 2d, 2e i 3 orzeka się w latach, od roku do lat 10, zakazy oraz obowiązek wymienione w art. 39 pkt 2a i (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  prokuratora w postępowaniu przygotowawczym w sytuacji określonej w art. 69 § 2.Art. 70. W kwestiach dotyczących powództwa cywilnego, a nie unormowanych przez przepisy niniejszego (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  rygorów określonych przez prezesa sądu lub sąd. Uwierzytelnionych odpisów i kserokopii nie wydaje się, chyba że ustawa stanowi inaczej. § 5. Jeżeli ustawa nie (...)

 • Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

  przedsiębiorcy znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem. W remanencie ujmuje się także towary obce znajdujące się w zakładzie przedsiębiorcy, (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  zbiegających się przepisów.§ 3. W wypadku określonym w § 2 sąd wymierza karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą, co nie stoi (...)

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  , za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec. Art. 434. Za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • rozwód z orzekaniem o winie

  witajcie, za trzy tygodnie mam druga sprawe rozwodową.Mąż odszedł ode mnie 2 lata temu, po prostu po jednej z nocnych imprez(wrócil o 6 rano) gdy (...)

 • Podwyższenie alimentów

  Wyczytałam, że o podwyższenie alimentów mogę starać się po roku od uprawomocnienia się wyroku. Czy to prawda? Pomóżcie. (madzia) Po 6 miesiącach (...)

 • mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym

  siemka, mam 19 lat i dwa dni temu dostałem mandat od policji za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w wysokości 100zł. Moje pytanie jest takie, (...)

 • KONTAKTY Z DZIECKIEM

  MĄŻ Z KTÓRYM OBECNIE NIE MIESZKAM WNIÓSŁ SPRAWĘ DO SĄDU O UMOŻLIWIENIE KONTAKTÓ-W Z DZIECKIEM. NIE MIAŁ TAKIEGO POWODU PON-IEWAŻZ DZIECKIEM (...)

 • Alimenty dla byłego współmałżonka

  Jestem po rozwodzie. Mój mąż został uznany winnym rozpadowi małżeństwa. Moja sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Chciałabym wystąpić o alimenty (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane