Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks cywilny

  gospodarczej.  Art. 55[2].  Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  skazany za umyślne przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej roku tej kary umyślnie przestępstwo skarbowe tego samego rodzaju, (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  należy przebiegać przez jednię! Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Osoby poruszające się po drodze po (...)

 • Porada prawna na temat co grozi za jazde po pijanemu

  Nie szukaj dłużej informacji na temat co grozi za jazde po pijanemu, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  których mowa w § 1. Art. 123a. § 1. Za prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej lub za prace porządkowe na rzecz samorządu terytorialnego, (...)

 • Święta i Majówka: jak nie dostać mandatu?

  przypadku, gdy kierujący pojazdem w stanie nietrzeźwym był wcześniej skazany za jazdę po pijanemu. Dariusz Madejski, e-prawnik.pl święta, policja, mandat, punkty karne, kontrola drogowa, (...)

 • Kodeks wykroczeń

  pieniędzy uzyskanych za zebrane ofiary w naturze i rzeczy nabytych za uzyskane ze zbiórki pieniądze.§ 5. Przedmioty, co do których orzeczono przepadek, należy przekazać (...)

 • Kto podlega karze za jazdę w stanie nietrzeźwości czy pod wpływem środka odurzającego?

    Że jazda po pijanemu jest surowo karana, to każdy wie; jednak już mniej osób zdaje sobie sprawę, iż również inne specyfiki spożyte zanim zasiądzie się za (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  , małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po dokonaniu podziału majątku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelności, lub (...)

 • Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

  przerwy to 4 godziny 30 minut. Przerwa w prowadzeniu pojazdu wynosi, co najmniej 45 minut lub, co najmniej 15 minut i następna, co najmniej 30 minut. Dzienny okres odpoczynku - norma, (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  , małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po dokonaniu podziału majątku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelności, (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Art. 55[2]. Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co (...)

 • Zaostrzenie kar dla gwałcicieli i większa ochrona ofiar gwałtów

  Austrii grozi od 10 lat więzienia za gwałt, którego skutkiem jest śmierć. Karą od 10 lat więzienia zagrożony jest we Francji również gwałt powodujący ciężki uszczerbek na (...)

 • Przekroczysz prędkość o 50 km/h - stracisz prawo jazdy

  pijanemu, kary za jazdę po pijanemu, prawo jazdy

 • Sąd musi uwzględnić zatarcie skazania

  Sąd Najwyższy naprawił błąd sądów dwóch instancji Sądy dwóch instancji skazały oskarżonego za kierowanie samochodem po pijanemu, nie dostrzegając zatarcia jego (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie (...)

 • Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

  zda, jeśli uzyska co najmniej 65 punktów. Jeżeli zaś nie zda egzaminu, to otrzyma decyzję o odmowie nadania uprawnień. Co w razie niezdania egzaminu pisemnego? Jeśli kandydat nie (...)

 • Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

  czynu podlega karze grzywny do 5 000 zł.Jeśli ten czyn został popełniony w zakresie działalności przedsiębiorcy, za sprawcę czynu zabronionego uznaje się osobę odpowiedzialną za wprowadzenie (...)

 • Gwałciciele dostaną za swoje...

  za udręczenie Gwałt nie zawsze wiąże się ze stosunkiem seksualnym. Niektórzy sprawcy czerpią bestialską satysfakcję poprzez torturowanie uwięzionej przez siebie ofiary. Dziś grozi (...)

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  musi być niezwłocznie po dokonaniu przedstawiona do zatwierdzenia prezesowi sądu rejonowego. § 4. Przeszukanie odzieży może być dokonane tylko przez osobę tej samej płci, co dłużnik

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  właściwego ds. pracy;  po przyjeździe cudzoziemca pracodawca jest zobowią- zany do poinformowania o tym powiatowego urzędu pracy i podania adresu zamieszkania cudzoziemca. Dopiero po spełnieniu (...)

 • III - Kodeks postępowania karnego - Środki przymusu. Postępowanie przygotowawcze

  szczególności za pomocą prasy, radia i telewizji.  Rozdział 30List żelazny Art. 281. Jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu (...)

 • Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

  ) w pełnej wysokości czy tylko do wysokości swojego udziału spadkowego, natomiast nie ma wpływu na to, za jakie długi i w jaki sposób spadkobierca będzie odpowiadał. W przypadku zapłaty ceny za

 • PIT 2013. Niezłożenie zeznania podatkowego może być przestępstwem

  Niewpłacenie podatku w terminie także może narazić na dodatkowe koszty. Po pierwsze, pojawią się odsetki za zwłokę, naliczane od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności (...)

 • Jak wprowadzano GMO do Polski?

  . "To jest nasz obowiązek. Co w związku z tym jest konieczne? O ile nie chcemy mieć wyroku, to ten rejestr musimy zrobić, dlatego że co roku będą nowe uprawy albo rośliny, które są (...)

 • Za znieważenie flagi możemy trafić za kratki

  , na których flaga pełni funkcję bandery. Bez kary skończyło się również postępowanie kibiców, którzy po pijanemu śpiewali Polska, biało-czerwoni, upuszczając (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Presco atakuje!!! co robić?

  Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" (...)

 • Podrobiona legitymacja

  Co grozi, i co najlepiej robić gdy konduktror PKP złapie Cię z podrobioną legitymacją studencką? W dodatku zabiera legitkę i po dwóch miesiącach (...)

 • KONTAKTY Z DZIECKIEM

  MĄŻ Z KTÓRYM OBECNIE NIE MIESZKAM WNIÓSŁ SPRAWĘ DO SĄDU O UMOŻLIWIENIE KONTAKTÓ-W Z DZIECKIEM. NIE MIAŁ TAKIEGO POWODU PON-IEWAŻZ DZIECKIEM (...)

 • Przedawnienie wyroku

  Jak dlugo trzeba czekac na przedawnienie wyroku, albo czy mozna ten wyrok zawiesic?? (karolllll) To reguluje k.k. Art. 103. par 1. Nie można wykonać (...)

 • mąż chce mi odebrac dziecko!!!!

  Zlozylam pozew o przyznanie wladzy rodzcielskiej.w tym momencie maz przetrzymuje dziecko[3-letnia coreczke]u siebie w domu,nie pozwalajac mi na swobodne (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane