Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  uprawnienia do renty, muszą składać wniosek o emeryturę, aby od 1 października nabyć prawo do emerytury? Tak. W celu uzyskania prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, (...)

 • Karta Nauczyciela

  ;o pomocy społecznej określają te przepisy. 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych - minister właściwy (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  wskazani w art. 33 ust. 2. 3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, do (...)

 • Porada prawna na temat choroba zawodowa nauczycieli dodatek do emerytury

  Nie szukaj dłużej informacji na temat choroba zawodowa nauczycieli dodatek do emerytury, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Czy na emeryturze można pracować?

  r. spełnili warunki nabycia prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym, do wcześniejszej emerytury, do emerytury kolejowej i do emerytury nauczycielskiej. (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Od (...)

 • Częściowa niezdolność pracownika do pracy

  podstawie odrębnych przepisów. Osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia: 1) w wymiarze do 21 dni roboczych w (...)

 • Dla kogo zasiłek wyrównawczy?

  ;wnawczy nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy bądź nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Zasiłek wyrównawczy nie (...)

 • Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe

  dotychczasowym zawodzie; renta rodzinna – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej; dodatek (...)

 • Choroby zawodowe. Jakie świadczenia przysługują z tytułu choroby zawodowej?

  ubezpieczenia wypadkowego, jest to dodatek do renty rodzinnej, dodatek pielęgnacyjny do renty – przysługuje uprawnionemu do renty z tytułu wypadku przy pracy i choroby (...)

 • Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

  osoby częściowo niezdolnej do pracy, 80% podstawy wymiaru renty - dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy, 100% podstawy wymiaru renty - dla osoby uprawnionej do renty szkoleniowej. Podstawa (...)

 • Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich

  przysługującego mu urlopu wypoczynkowego z powodu: rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub do świadczenia przedemerytalnego oraz do (...)

 • Dokumentacja szkodliwych warunków

  W tym momencie jestem na emeryturze od 21 lat. Mam I grupę inwalidztwa i dodatek pielęgnacyjny do emerytury. Pracowałem cały czas w hałasie na poziomie 130 dB. Nigdy nie starałem się (...)

 • Kiedy można stwierdzić chorobę zawodową - opinia prawna

  zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej; dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej; dodatek pielęgnacyjny; pokrycie

 • Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

  przez okres: do 3 lat, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia, do 6 lat - w przypadku dziecka, które z powodu (...)

 • Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli.

  uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, (...)

 • Ubezpieczenie zdrowotne - Kogo dotyczy i kiedy jest obowiązkowe?

  ubezpieczony straci tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. rozwiąże umowę o pracę), to zostanie z niego wyrejestrowany wraz z członkami rodziny. Jeśli członek rodziny, którego zgłosił on (...)

 • Związkom zawodowym pod rozwagę

  przytaczanych hasłach. Jedno z nich mówi: niskie płace to bierność zawodowa. W realnym, a nie związkowym świecie jest odwrotnie: to bierność zawodowa skutkuje niskimi dochodami. Solidarność (...)

 • Czy nauczyciele dostaną tylko ochłapy?

  w tabeli wysokości netto świadczeń emerytalnych nie jest poniżej najniższej emerytury, a więc nie ma mowy tutaj o żadnym wyrównaniu do wysokości najniższej emerytury. Dodatek (...)

 • Powstanie i ustanie stosunku pracy nauczycieli akademickich

  rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia (roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie, o przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka (...)

 • Choroby zawodowe - zasady przyznawania świadczeń

  uprawnionego do renty z tytułu choroby zawodowej;  9) dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej;  10) dodatek pielęgnacyjny;  11) pokrycie (...)

 • Jak dobrowolnie ubezpieczyć się zdrowotnie?

  zdrowotnemu, musi on także złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA – do 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za lipiec do 10 sierpnia). Jaka jest wysokość składki? Wysokość (...)

 • Kiedy choroba pracownika jest chorobą zawodową?

  przenieść do innej odpowiedniej pracy także pracownika, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek choroby zawodowej i nie został uznany za niezdolnego do pracy (...)

 • Kodeks pracy

  nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do (...)

 • MEN chce dać sto milionów złotych zwolnionym nauczycielom

  województwie dolnośląskim, gdzie realizacja programu Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy odbywa się systemowo, Wojewódzki Urząd Pracy prowadzi szeroką (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • alimenty - studia zaoczne

  Jestem pełnoletni i mój brat także. Ja skończyłem w tym roku 3 letnie studia, a brat technikum. Obaj zamierzamy studiować zaocznie. Czy tata ma dalej (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane