Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Częściowa niezdolność pracownika do pracy

  niepełnosprawna, choroba zawodowa

 • Jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie

  grudnia 1983 r. (sygn. akt  III PZP 41/83) z brzmienia przepisu wynika, że zasiłek na zagospodarowanie przysługuje osobie, która podejmuje pracę w charakterze nauczyciela w szkole, dla któ

 • Zwolnienie nauczyciela - jakie kryteria brać pod uwagę?

  wyższych kwalifikacji zawodowych. Formalnie wyższe kwalifikacje może bowiem równoważyć dłuższa praktyka zawodowa. W ocenie zasadności wyboru nauczyciela do rozwiązania bądź zmiany (...)

 • Porada prawna na temat choroba zawodowa nauczyciela

  Nie szukaj dłużej informacji na temat choroba zawodowa nauczyciela, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Powstanie i ustanie stosunku pracy nauczycieli akademickich

  nastąpić na wniosek nauczyciela akademickiego lub uczelni, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia z końcem roku akademickiego - w razie otrzymania przez nauczyciela dwukrotnie, w (...)

 • Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich

  nauczyciela akdemickiego? Obowiązkiem nauczyciela akademickiego uczelni zawodowej jest: kształcić studentów oraz uczestników innych form kształcenia, uczestniczyć w pracach organizacyjnych. Nauczyciele

 • Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

  wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.   wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, praktyka zawodowa, egzamin, wartość nieruchomości, OC

 • Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

  nauki opracowany poza macierzystą szkołą. Indywidualny program może być przygotowany z udziałem nauczyciela prowadzącego zajęcia w szkole wyższego stopnia, nauczyciela doradcy metodycznego, (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie choroby pracownika – opinia prawna

  ; dalej Karta Nauczyciela). Z pytania wynika, iż ma Pan możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę to jest spełnia Pan przesłanki z art. 88 ust. 1 Karta Nauczyciela w związku z art. 32 (...)

 • Wykaz chorób zawodowych

  ;   1) ostra choroba popromienna uogólniona po napromieniowaniu całego ciała lub przeważającej jego części  2 miesiące  2) ostra choroba popromienna o charakterze zmian (...)

 • Gotowa konstytucja dla nauki

  , czy zawodowa. Najwięcej rodzajów dotacji i subwencji może otrzymać publiczna uczelnia akademicka, potem niepubliczna uczelnia akademicka, następnie publiczna uczelnia zawodowa, w końcu

 • Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

  marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 r., Nr 64, poz. 593, ze zm.) pozaszkolne formy kształcenia dla dorosłych, kurs, kurs zawodowy, seminarium, praktyka zawodowa, egzamin kwealifikacyjny, opłaty

 • Zdiagnozowanie choroby zawodowej

  Jakie muszą zaistnieć warunki, aby ustalić istnienie choroby zawodowej? Aby konkretne schorzenie uznać za chorobę zawodową, muszą występować łącznie trzy przesłanki: 1) choroba znajduje się (...)

 • Działalność zawodowa

  działalności zawodowej odnosi się także do działalności polegającej na wykonywaniu zawodu (np. nauczyciela, pielęgniarki, pilota statków powietrznych). Jeśli zaś działalność zawodowa (...)

 • Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

  . Poszkodowany lub członek jego rodziny może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie wypadku, o czym zostają pouczeni przez podmiot sporządzający kartę wypadku. Choroba (...)

 • Kiedy można stwierdzić chorobę zawodową - opinia prawna

  grudnia 2000 r. (III AUa 50/2000), Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 1982 r.(II SA 888/81). choroba zawodowa, świadczenie, wykaz, pracownik, pracodawca, uprawniony lekarz

 • Dla kogo zasiłek wyrównawczy?

  ; zasiłek wyrównawczy, ubezpieczenie chorobowe, ZUS, zasiłki, ubezpieczenie wypadkowe, orzeczenie lekarza orzecznika, wypadek przy pracy, choroba zawodowa

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  kultury fizycznej studentów;   8) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.  2. Uczelnia zawodowa prowadząca wyłącznie studia pierwszego stopnia nie jest

 • Kroczą zmiany w szkolnictwie zawodowym

  klas stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące zasadniczych szkół zawodowych. W świetle powyższego – zasadnicza szkoła zawodowa, która posiada ofertę kształcenia w danych zawodach

 • Renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową

  pracy powstała w ściśle określonym czasie (18 miesięcy od ustania wskazanych w ustawie o emeryturach i rentach okresów). choroba, zawodowa, renta

 • Ustalenie choroby zawodowej

  dokumentów wymaganych do złożenia w trakcie ubiegania się o rentę z tytułu choroby zawodowej. choroba, zawodowa, stwierdzenie, diagnoza

 • Zwolnienie nauczyciela często chorującego

  . W przypadku dwukrotnego nieusprawiedliwionego nie zgłoszenia się nauczyciela na badanie może nastąpić rozwiązanie stosunku pracy. nauczyciel, badanie kontrolne, zdrowie, choroba, wypowiedzenie

 • Dopuszczalna przerwa w stażu nauczyciela

  reguluje ustawa Karta Nauczyciela. Zgodnie z jej przepisami w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia (...)

 • Kiedy choroba pracownika jest chorobą zawodową?

  , podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. 2002 r., Nr 132, poz. 1115). choroba zawodowa

 • Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe

  pracy; pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych. Choroba zawodowa Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli (...)

 • Choroby zawodowe - zasady przyznawania świadczeń

  , występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanymi narażeniem zawodowym.  Choroba zawodowa musi wykazywać związek przyczynowy z wykonywaną pracą, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Porzucona niepracujaca żona, a prawo alimentacyjne

  Kiedys bylam stewardessa, wyszlam za maż, po ślubie mąż nie chciał abym pracowała.Przestałam. Teraz mąż (po 8 latach) chce rozwodu, (ma nowa kobieta...)ja (...)

 • Choroba zawodowa

  Witam, stwierdzono u mnie chorobę zawodową, a mianowicie zespół rowka łokciowego, ZUS przyznał mi odszkodowanie wysokości 5% na obie ręce czyli (...)

 • CHOROBOWE

  Witam!Proszę mi odpowiedzieć za ile dni chorobowego płaci pracodawca a od ,którego dnia płaci ZUS/Chciałam też zapytać czy zakład pracy może (...)

 • konflikt z pracodawcą - choroba zawodowa

  Czy jest sens wnosic pozew przeciwko pracodawcy? Już wyjasniam - szwagier ostatnie 15 lat pracował w dużej firmie budowlanej. Przez ostatnie lata pracował (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane