Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  , podwyższenie kapitału zakładowego uważa się za niedoszłe do skutku.§ 3. W terminie dwóch tygodni po upływie terminu zamknięcia subskrypcji zarząd powinien ogłosić o niedojściu podwyższenia (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  ustawodawstw dwóch bądź więcej państw członkowskich, przy czym żadne z tych państw nie było państwem zamieszkania osoby zmarłej w chwili zgonu (zgon nastąpił na terytorium innego państwa (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  zawiadomieni o wstępnym zgromadzeniu wierzycieli, oraz wierzyciele, którzy głosowali przeciw układowi, mogą w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o zatwierdzeniu układu w Monitorze (...)

 • Porada prawna na temat ch140993

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ch140993, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks wyborczy

  wyborczej mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z przepisami kodeksu, mężowie zaufania. Art. 43.  § 1. Jeżeli głosowanie przeprowadza się w ciągu dwóch (...)

 • Rozliczenie odpłatnego zbycia nieruchomości w zeznaniu PIT za 2018 r.

  podatnika przed podpisaniem aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu (budynku) mieszkalnego uprawniają do skorzystania ze zwolnienia, o ile w okresie dwóch lat licząc od końca roku

 • Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

  zakończyło pracę: jeden w marcu 2014 roku, drugi - w marcu 2019 roku; trzech pozostałych nadal pracuje; dwóch pracowników zatrudnionych w styczniu 2019 roku; jeden zakończył pracę po (...)

 • Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

  – 2018. Dwóch zakończyło pracę: jeden w marcu 2014 roku, drugi - w marcu 2019 roku. Trzech pozostałych nadal pracuje. Dwóch pracowników zatrudnionych w styczniu 2019 (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  ). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 347 § 1. Uchwałę o przesunięciu (...)

 • V - Kodeks postępowania cywilnego - Środki zaskarżenia

  , który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie dwóch lat od dnia jego uprawomocnienia się.§ 2. W razie stwierdzenia niezachowania warunków formalnych określonych w art. (...)

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  egzekucji. § 4. Ponadto komornik doręcza niezwłocznie zawiadomienie o zajęciu wkładu oszczędnościowego wierzycielowi z pouczeniem, że w terminie dwóch tygodni od daty zajęcia wkładu (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.   Ile czasu zajmuje rozpatrzenie takiego wniosku, gdy członkowie rodziny pracują w innych państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii?   W okresie

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

  którym mowa w ust. 1, dwóch lub więcej osób, gmina jest obowiązana zapewnić im co najmniej jeden lokal socjalny. 3. Sąd, badając z urzędu, czy zachodzą przesłanki do otrzymania (...)

 • Testament allograficzny, czyli jak sporządzić tzw. testament urzędowy?

  oświadczenie spadkodawca składa w obecności dwóch świadków. Należy przez to rozumieć, że może ich być co najmniej dwóch. Nie ma jednak przeszkód aby była to większa (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 491-527)

  , a jeżeli sąd zadecyduje o rozpoznaniu wniosku na rozprawie - w terminie miesiąca.§ 4. Na postanowienie przysługuje zażalenie rozpatrywane w terminie dwóch tygodni.Oddział 2 Transgraniczne

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)

  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnychTekst pierwotny: Dz. U. 1992 r. Nr 21, poz. 86, tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 54, poz. 654, Dz.U.2000 r. Nr 60, poz. 703, Dz.U. 2000 (...)

 • Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

  udział procentowy obrotu jest za okres do końca roku podatkowego równy 80% albo niższy niż 80%, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy od zakończenia tego roku podatkowego. W

 • Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

  ; Jeśli w ciągu dwóch tygodni od odebrania nakazu zapłaty nie wniesiesz sprzeciwu, sąd nada klauzulę wykonalności na nakaz zapłaty. Po nadaniu klauzuli wykonalności komornik może przystąpić (...)

 • Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka

  . Zwolnienie stosownie do wniosku pracownicy może być udzielone jednorazowo w wymiarze dwóch dni albo dwukrotnie po jednym dniu. Zwolnienie przewidziane tym przepisem przysługuje na wniosek pracownicy

 • Polisa OC przy darowiźnie

  i zgodnie z prawem pobiera świadczenie z dwóch umów ubezpieczenia OC, to Pańska żona jest uprawniona do wypowiedzenia umowy. Do czasu rozwiązania, którejś z umów, czyli

 • Jak podwyższyć kapitał w spółce akcyjnej? - Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego

  ;ch tygodni od dnia zakończenia przydziału akcji.Jak zarejestrować uchwałę walnego zgromadzenia?Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie (...)

 • Jak powiększyć skład osobowy spółki jawnej - opinia prawna

  złożenia wniosku o zmianę wpisu w KRS, jako że do momentu nadejścia terminu przystąpienia, tylko dwóch wspólników powinno być ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców. (...)

 • Cyberbezpieczeństwo wdrożone

  poważnego lub incydentu istotnego dotyczącego dwóch lub większej liczby państw członkowskich Unii Europejskiej do pojedynczych punktów kontaktowych innych państwa członkowskich UE; zapewnienie

 • VIII - KODEKS CYWILNY - Spadki

  wykształcenia ogólnego i zawodowego, o ile koszty te przekraczają przeciętną miarę przyjętą w danym środowisku.Art. 1044. Na żądanie dwóch lub więcej spadkobierców sąd może (...)

 • IV - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 535 - art. 626)

  roszczenia producenta i kontraktującego przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia spełnienia świadczenia przez producenta, a jeżeli świadczenie producenta nie zostało spełnione - od dnia, (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  może stanowić tylko jedno przestępstwo.§ 2. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • VAT zagraża pakietom zdrowtnym dla pracwowników i ch rodzin

  Witam Zaczynam się martwić ponieważ już dochodzą więci o tym , że firmy zlikiwduja pakiety zdrowotne dla swoich pracowników i ich rodzin?Czy tak (...)

 • wypadek art 177 .

  Witam mialem stluczke z motocyklista wskutek ktorej on zlamal reke na miejscu w szoku nie wzielem od niego zadnego numeru telefonu ani danych, meczy mnie (...)

 • Spadek 2006, dział 2009, sprzedaż mieszkania 2010 - podatek?

  Witam, Bardzo proszę o pomoc w pewnej dość złożonej sytuacji, dot. podatku od sprzedaży nieruchomości, nabytej wcześniej poprzez spadek i jego (...)

 • Będzie więcej fotoradarów?

  Od 1 lipca przy drogach będzie o 300 radarów więcej, a mandaty będą wystawiane również na podstawie pomiaru prędkości na odcinku! Ma zając się (...)

 • Spadek po ojcu.

  1.Jesteśmy współwłaścicielami działki, w następujących częściach: - ojciec ?, - brat ?, - ja ?. 2.Działka ta to spadek po Mamie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane