Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Powierniczy przelew wierzytelności a likwidacja firmy

  , to cesjonariusz nie będzie miał prawa, by ściągnąć wierzytelność od dłużnika i wierzytelność ta wróci do majątku upadłego. Jeżeli cesjonariusz spełniłby już swoje świadczenie, (...)

 • Powiadomienie dłużnika o dokonanej cesji

  , powiadomienie dłużnika o przelewie wierzytelności, cedent, cesjonariusz

 • Opodatkowanie cesji wierzytelności

  - w miejsce dotychczasowego wstępuje cesjonariusz (nabywca wierzytelności). Na podstawie umowy przelewu wierzytelności cesjonariusz może dochodzić spełnienia określonego świadczenia od dłużnika

 • Porada prawna na temat cesjonariusz

  Nie szukaj dłużej informacji na temat cesjonariusz, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Egzekucja komornicza a cesja wierzytelności

  . Cesjonariusz na podstawie tej umowy cesji, skierował wniosek o kontynuację egzekucji i przekazanie na jego konto uzyskanych środków (jako nowego wierzyciela). Cesjonariusz (nowy wierzyciel) jednak (...)

 • Kwestia przerwania biegu przedawnienia roszczenia wynikającego z bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności

  przyjął fakt, że cesjonariusz nabywa samą wierzytelność, natomiast nie wstępuje w pełni w sytuacje prawną banku sprzedającego wierzytelność. W związku z tym przerwa biegu przedawnienia wywołana (...)

 • Cesja wierzytelności (zmiana wierzyciela)

  wierzytelnością poprzez jej dalszą odsprzedaż, zamianę, darowiznę, zapis w testamencie lub zastaw. W zamian za nabywaną wierzytelność cesjonariusz (nabywca) zobowiązuje się do spełnienia (...)

 • Cesja umowy leasingu operacyjnego samochodu

  podmiot. Cesjonariusz zatem wstępuje w prawa i obowiązki cedenta. Zatem jeśli przedmiotem cesji są prawa i obowiązki wynikającego z umowy leasingu, to osoba nabywająca te prawa (cesjonariusz) (...)

 • Przelew wierzytelności o wypłatę odszkodowania w celu zwolnienia z długu

  cesjonariusza. Przelew wierzytelności staje się wówczas swoistym sposobem zapłaty. cesja wierzytelności , przelew, odszkodowanie, cedent, cesjonariusz

 • Odpowiedzialność cedenta za wypłacalność dłużnika

  . K. Zawada, Encyklopedia prawa bankowego, Warszawa 1999-2004). przelew, cesja, wierzytelność, gwarancja, wypłacalność, cedent, cesjonariusz, dłużnik

 • Przelew wierzytelności stwierdzonej wyrokiem

  wierzytelności będzie podstawą prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez cesjonariusza. przelew, wierzytelność, wyrok, orzeczenie, klauzula, wykonalność, nadanie, tytuł, wierzyciel, cesjonariusz

 • Cesja wierzytelności a zgoda dłużnika

  , wierzyciel, cedent, cesjonariusz, zapłata, świadczenie

 • Cesja wierzytelności a warunek rozwiązujący

  przejście wierzytelności na cedenta. cesja, cedent, cesjonariusz, wierzytelność, sprzedaż, przeniesienie, przejście, ipso iure, z mocy prawa, zabezpieczenie, umowa

 • Zawiadomienie dłużnika o przelewie wierzytelności

  przelewie wierzytelności, zawiadomienie dłużnika o cesji wierzytelności, obowiązki zbywcy wierzytelności, cedent, cesjonariusz

 • Sprzedaż spornych wierzytelności

  prawnych (art. 75 1 -77 i 79-80). Jednostronne oświadczenie cedenta nie przenosi praw. Umowa dojdzie do skutku dopiero wtedy, gdy cesjonariusz przyjmie akt cesji”. Instytucja przelewu wierzytelności

 • umowa cesji

  ;rej cesjonariusz - osoba trzecia w stosunku do stron umowy ubezpieczenia (w analizowanym przypadku jest to Pan) nabywa przyszłą wierzytelność (np. z umowy ubezpieczenia – świadczenie na wypadek

 • Instytucja cesji wierzytelności, o której mowa w art. 509 Kodeksu cywilnego

  . Umowa dojdzie do skutku dopiero wtedy, gdy cesjonariusz przyjmie akt cesji. Celem i skutkiem przelewu jest przejście wierzytelności na nabywcę. W wyniku przelewu przechodzi na nabywcę ogół

 • Wypowiedzenie umowy firmie windykacyjnej

  miesiące) przenosi na podmiot trzeci (firmę windykacyjną) wierzytelność w celu wyegzekwowania należności. Cesjonariusz (firma windykacyjna) staje się więc wierzycielem i ze ściągniętych od dłużnika (...)

 • Nieświadome posłużenie się podrobionym dokumentem

  Jako cesjonariusz, na podstawie umów powierniczego przelewu wierzytelności, często kieruję pozwy w oparciu o kserokopie dokumentów, nie widząc wcześniej oryginałów. Jeszcze nie było takiego przypadku

 • Odsetki w umowie pożyczki

  Mam przed sobą umowę pożyczki i jako cesjonariusz wierzytelności z niej wynikającej, będę musiał skierować do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty. W tej umowie napisane jest, ze pożyczkobiorca (...)

 • Odezwa sądu cywilnego

  Na podstawie art. 34 kpc, jako cesjonariusz z tytułu umowy cesji powierniczej, uzyskałem nakaz zapłaty w sądzie właściwym miejscowo dla mojego miejsca zamieszkania, choć zarówno dłużnik - pozwany

 • Przelew powierniczy

  się nabywcą wierzytelności, która z prawnego punktu widzenia wchodzi do jego majątku. W stosunku wewnętrznym zleceniobiorca (cesjonariusz), jako powiernik, powinien stosować się do wskazówek

 • Uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

  majątku. W stosunku wewnętrznym zleceniobiorca (cesjonariusz), jako powiernik, powinien stosować się do wskazówek zleceniodawcy (cedenta). Działa wprawdzie w imieniu własnym, ale z gospodarczego punktu

 • Przelew wierzytelności

  (sprzedawcawierzytelności) oraz cesjonariusz (nabywca wierzytelności. Umowa cesji wierzytelności możebyć zawarta bez zgody dłużnika. Zawierając umowę cesji wierzytelności dokonuje się nietylko (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Prawo własności nieruchomości

  Jeśli nabyłam garaż drogą umowy kupna , a nie jestem właścicielem gruntu tylko Urząd Miejski .Posiadam pozwolenie na budowę w Urzędzie figuruje (...)

 • problem z cesją

  Czy babcia może obebrac córce mieszkanie które na nią scedowała? jak działa cesja czy jest równoznaczna z darowizną? Cesja to inaczej przeniesienie (...)

 • cesja jako zabezpieczenie a komornik

  Czy wierzytelności scedowane mogą podlegać zajęciu? A jeżeli nie i płatnik pomimo zawartej uprzednio cesji przelewu wierzytelności na bank (cesja (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane