Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Cesja domeny przez wspólnika spółki na siebie

  , postąpił zgodnie z prawem. spółka cywilna, domena, cesja, rejestracja, umowa z samym sobą, reprezentacja, prowadzenie spraw spółki, potwierdzenie, konflikt interesów

 • Jak odzyskać przynajmniej część wierzytelności?

  ;      - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami). factoring, forfaiting, umowa, wierzytelność, cesja, sprzedaż

 • Kolejna cesja wierzytelności

  Chciałbym dokonać cesji należności przypadającej mi w ramach dokonanej na mnie wcześniejszej cesji (tej samej należności). Czy coś stoi na przeszkodzie, aby cesja została ponownie scedowana? Czy

 • Porada prawna na temat cesja

  Nie szukaj dłużej informacji na temat cesja, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Cesja a podatek od czynności cywilnoprawnych

  indywidualnych interpretacjach, jeżeli cesja będzie następowała na podstawie potrącenia, czy też w wyniku zwolnienia z długu, nie będzie ona opodatkowana, gdyż czynności te nie zostały wymienione (...)

 • Cesja odszkodowania

  ubezpieczenie, odszkodowanie, szkoda,cesja

 • Cesja i przejęcie długu

  były elementy cesji jak i przejęcia zobowiązania a także wyrażenie zgody przez dane strony. cesja, przejęcie długu, zmiana stron, umowa, wykonawca, zmiana,

 • Cesja należności spółki wnioskującej o upadłość

  określona część wynagrodzenia umownego jest bezskuteczna w stosunku do masy upadłości.  upadłość, wniosek, cesja, zarząd, postępowanie upadłościowe, wynagrodzenie, wierzytelność

 • Definicja cesji inkasowej

  jest uregulowana w żadnym akcie prawnym. Dlatego jej forma zależy każdorazowo od treści zawartej umowy. Cesja, cesja inkasowa

 • Przelew wierzytelności

  , że cesja takiej wierzytelności bez jednoczesnego przeniesienia prawa własności jest niedopuszczalna z uwagi na ścisły związek roszczenia windykacyjnego z prawem własności (tak też E. Gniewek, (...)

 • Kumulacja zwolnień w podaku od darowizn

  kontekście podatków od darowizn? Czy ma wpływ na wysokość ewentualnych podatków od darowizny kolejność zdarzeń (cesja Kasy Mieszkaniowej już się odbyła, cesja Książeczki mieszkaniowej (...)

 • Cesja wierzytelności o zachowek

  ". zachowek, cesja, wierzytelność, przeniesienie, cesja wierzytelności, cesja wierzytelności o zachowek

 • Cesja wierzytelności - przelew

  Czym jest cesja wierzytelności? Jak do niej dochodzi? Jakie wywołuje skutki? Czy istnieją wymagania co do formy? Cesja to sformułowanie potoczne, w języku prawnym dla określenia cesji wierzytelności

 • Cesja roszczenia odszkodowawczego

  ; cesja, przelew, odszkodowanie, umowa, zbycie wierzytelności,

 • Cesja należności dochodzonych sądownie

  jest do takiej zamiany (ale nie do samej cesji) zgoda dłużnika. cesja, przelew, wierzytelności dochodzone sądownie, zgoda, dłużnik

 • Cesja wierzytelności a hipoteka

  mnie? Czy cesja powyższa wymaga zachowania jakiejś szczególnej formy prawnej? Zastosowanie znajdzie w tym wypadku art. 79 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece przewidujące zasadę zależności

 • Cesja wierzytelności jako spłata długu

  ;uznanie długu za spłacony od prawdziwości powyższego oświadczenia. cesja, porozumienie, splata długu, zajęcie komornicze, data pewna, wierzyciel

 • Cesja wierzytelności z umowy z funduszem

  sama umowa z funduszem nie wyłącza możliwości scedowania wierzytelności, to jest to dopuszczalne. cesja, fundusz inwestycyjny, jednostka uczestnictwa, wierzytelność

 • Cesja praw i roszczeń we wspólnocie mieszkaniowej

  powinien się podpisać właściciel lokalu oraz dwóch członków zarządu.   wspólnota, wspólnota mieszkaniowa, właściciel, roszczenia, odszkodowanie, deweloper, cesja, przelew, umowa, forma, (...)

 • Spłata długu przez przelew wierzytelności

  umowie znalazłby się bezwarunkowy zapis, że przelew zwalnia cedenta w całości z długu, wówczas nie mógłby Pan żądać od cedenta zapłaty. przelew, cesja, dłużnik, niewypłacalność

 • umowa cesji

  cesji? Czy musi być podpisana u notariusza? Cesja – oznacza przeniesienie praw wynikających z umowy ubezpieczenia. Oznacza to, że cesja jest umową przelewu wierzytelności, na podstawie (...)

 • Zasiłek pogrzebowy przychodem podlegającym VAT

  powinna być traktowana ani jako przychód, ani jako podstawa opodatkowania VAT. zasiłek pogrzebowy, cesja, przychód, obrót

 • Podatek od umowy cesji

  czynności cywilnoprawnych). Prawa wynikające ze stosunków zobowiązaniowych są prawami majątkowymi, zatem cesja praw wynikających z przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości (tudzież umowy developerskiej) (...)

 • Gdy leasingodawca w czasie umowy leasingu ogłosi upadłość... – opinia prawna (Opinia oparta na starym prawie upadłościowym)

  pierwokupu oraz weksel gwarancyjny. W dwa miesiące po rozpoczęciu spłat nastąpiła cesja wierzytelności na rzecz banku finansującego, do którego od początku wpłacałem raty. Po wpłaceniu 32 raty (...)

 • Cesja wierzytelności jest usługą w rozumieniu ustawy o podatku VAT

  FSK 1416/07 cesja wierzytelności, podatek od towarów i usług, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych, pcc, zwolnienie

 • Cesja wierzytelności (zmiana wierzyciela)

  wierzytelności, cesja, przychód, odsetki, koszt podatkowy

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • partycypacja-TBS

  Mam zamiar wykupić prtycypację w budynku TBS-u zamieszkałym od 2-lat. Czy ktoś wie jak TBS oblicza kwtę partycyoacji? jest to zazwyczaj 15 % wartości (...)

 • Presco atakuje!!! co robić?

  Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" (...)

 • Cesja wierzytelności

  Czym jest właściwie cesja i kiedy coś takiego podpisać? Cesja wierzytelności jest innymi słowy przeniesienie uprawnień przysługujących Cedentowi (...)

 • problem z cesją

  Czy babcia może obebrac córce mieszkanie które na nią scedowała? jak działa cesja czy jest równoznaczna z darowizną? Cesja to inaczej przeniesienie (...)

 • Debet w banku- Firma ULTIMO

  Jakieś 6 lat temu zaciągnołem debet w banku.Który z przyczyn życiowych nie spłaciłem Dług ten przejeła firma Ultimo której na poczatku spłacałem (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane