Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jak odzyskać przynajmniej część wierzytelności?

  być zmuszony do pozyskania tych środków dla faktora. Zatem na sprzedawcy wierzytelności będzie spoczywał ciężar dochodzenia sumy pieniędzy od dłużnika i ewentualna ich egzekucja. W ramach (...)

 • Pobór i egzekucja podatków

  wartościowych, egzekucja z weksla, egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej, egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną (...)

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  . U. 2007 r., Nr 181, poz. 1287.TYTUŁ II. EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCHDZIAŁ I. EGZEKUCJA Z RUCHOMOŚCIROZDZIAŁ 1. ZAJĘCIEArt. 844. § 1. Egzekucja z ruchomości należy (...)

 • Porada prawna na temat cesja i egzekucja

  Nie szukaj dłużej informacji na temat cesja i egzekucja, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Egzekucja komornicza a cesja wierzytelności

  wierzyciela. W takim wypadku komornik powinien regulować należności na rzecz dotychczasowego wierzyciela - do czasu nadania klauzuli nowemu wierzycielowi. egzekucja, komornik, postępowanie, cesja

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  , administracyjny organ egzekucyjny i komornik wstrzymują czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela, dłużnika lub z urzędu i przekazują akta egzekucji administracyjnej i egzekucji (...)

 • Zajęcie wierzytelności dłużnika przez komornika

  inne osoby (bank) roszczą sobie prawa do wierzytelności, czy i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się lub toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność oraz czy i o jakie roszczenie (...)

 • Postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległych podatków

  emerytalnym - zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach, świadczenia alimentacyjne oraz zasiłki i dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych. Z czego może być (...)

 • Cesja wierzytelności i opieszały komornik

  dochodzić naprawienia szkody wynikłej ze stwierdzonej przewlekłości solidarnie od Skarbu Państwa i komornika. egzekucja, dług, cesja, przelew, komornik, zwłoka, przewlekłość

 • Przelew wierzytelności hipotecznej

  bezskutecznych licytacji, mógłby Pan przejąć nieruchomość. hipoteka, wierzytelność, cesja, przelew, kupno, egzekucja, podział, licytacja, nieruchomość, przejęcie, własność, wierzyciel

 • Cesja domeny przez wspólnika spółki na siebie

  , postąpił zgodnie z prawem. spółka cywilna, domena, cesja, rejestracja, umowa z samym sobą, reprezentacja, prowadzenie spraw spółki, potwierdzenie, konflikt interesów

 • Sprzedaż wierzytelności przez wierzyciela

  Czy wierzyciel może sprzedać dług, gdy wcześniej wszczął postępowanie komornicze,(komornik jest w trakcie ściągania długu), i czy powinien w tej sytuacji powiadomić komornika i wierzyciela. (...)

 • Cesja należności zajętej przez komornika

  , a to dlatego, że spółka z o.o. jest odrębnym od gminy podmiotem prawa. cesja, należność, komornik, egzekucja, wierzytelność, zajęcie, skutki zajęcia

 • Przelew wierzytelności stwierdzonej wyrokiem

  a cesja wierzytelności Dla prowadzenia egzekucji będzie więc wymagane uzyskanie klauzuli wykonalności także przez nabywcę wierzytelności. Tytuł wykonawczy opatrzony klauzulą wykonalności na rzecz (...)

 • Klauzula musi być wystawiona na nabywcę wierzytelności

  obowiązków, cesja, zmiana strony, klauzula wykonalności

 • Kumulacja zwolnień w podaku od darowizn

  kontekście podatków od darowizn? Czy ma wpływ na wysokość ewentualnych podatków od darowizny kolejność zdarzeń (cesja Kasy Mieszkaniowej już się odbyła, cesja Książeczki mieszkaniowej (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  skazanych,b) podejmowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym,c) pokrywanie kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem szkoleń,d) podejmowanie, organizowanie (...)

 • Cesja i przejęcie długu

  ). Sporządzając taką umowę (pomiędzy trzema podmiotami) nie powinno się rozwiązywać poprzedniej, gdyż to wynikające z tej umowy uprawnienia i obowiązki będą przenoszone na nowy podmiot. Gdyby (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  , instytucji i organizacji, o których mowa w art. 56 § 1, w zakresie wykonywania tej kary i pracy, ubezpieczenia skazanych, oraz szczegółowe zasady gospodarowania środkami uzyskanymi z wykonywania (...)

 • Cesja należności spółki wnioskującej o upadłość

  do takich czynności należą: dokonywanie napraw i innych nakładów, związanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy, uprawianie pól i ogrodów, pobieranie, podział i sprzedaż pożytków, (...)

 • Przelew wierzytelności

  panującym poglądem doktryny i judykatury, taka cesja jest niedopuszczalna bez jednoczesnego przeniesienia prawa własności rzeczy ruchomej. cesja, wierzytelność niepieniężna, rzecz, (...)

 • Cesja odszkodowania

  stanie się on jego właścicielem. Samochód bowiem wejdzie i tak do majątku wspólnego tak samo jak druga część odszkodowania. W tym znaczeniu jaki został zaprezentowany wyżej cesja jest (...)

 • Gdy leasingodawca w czasie umowy leasingu ogłosi upadłość... – opinia prawna (Opinia oparta na starym prawie upadłościowym)

  zarówno wszystkie obowiązki, jak i uprawnienia leasingodawcy, jest więc wyłączną stroną stosunku leasingu. (...) W sytuacji, gdy doszło do rozdzielenia uprawnień i obowiązków leasingodawcy, (...)

 • Definicja cesji inkasowej

  Czym jest cesja inkasowa i gdzie ewentualnie można znaleźć wiadomości na ten temat? Cesja inkasowa, to umowa powierniczego przelewu wierzytelności w celu jej ściągnięcia. Jest to umowa, (...)

 • Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

  zł (zgodnie z art. 85 ust. 1 i 2 ustawy emerytalnej). Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji ustalone dla tych świadczeń wynoszą więc obecnie odpowiednio 750 zł i 562,50 zł. Art. (...)

 • Co może być przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego?

  przypadkach (w całości lub części): jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych, jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane