Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jak odzyskać przynajmniej część wierzytelności?

  być zmuszony do pozyskania tych środków dla faktora. Zatem na sprzedawcy wierzytelności będzie spoczywał ciężar dochodzenia sumy pieniędzy od dłużnika i ewentualna ich egzekucja. W ramach (...)

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  . U. 2007 r., Nr 181, poz. 1287.TYTUŁ II. EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCHDZIAŁ I. EGZEKUCJA Z RUCHOMOŚCIROZDZIAŁ 1. ZAJĘCIEArt. 844. § 1. Egzekucja z ruchomości należy (...)

 • Egzekucja komornicza a cesja wierzytelności

  wierzyciela. W takim wypadku komornik powinien regulować należności na rzecz dotychczasowego wierzyciela - do czasu nadania klauzuli nowemu wierzycielowi. egzekucja, komornik, postępowanie, cesja

 • Porada prawna na temat cesja i egzekucja

  Nie szukaj dłużej informacji na temat cesja i egzekucja, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  , administracyjny organ egzekucyjny i komornik wstrzymują czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela, dłużnika lub z urzędu i przekazują akta egzekucji administracyjnej i egzekucji (...)

 • Zajęcie wierzytelności dłużnika przez komornika

  inne osoby (bank) roszczą sobie prawa do wierzytelności, czy i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się lub toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność oraz czy i o jakie roszczenie (...)

 • Postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległych podatków

  emerytalnym - zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach, świadczenia alimentacyjne oraz zasiłki i dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych. Z czego może być (...)

 • Cesja wierzytelności i opieszały komornik

  dochodzić naprawienia szkody wynikłej ze stwierdzonej przewlekłości solidarnie od Skarbu Państwa i komornika. egzekucja, dług, cesja, przelew, komornik, zwłoka, przewlekłość

 • Przelew wierzytelności hipotecznej

  bezskutecznych licytacji, mógłby Pan przejąć nieruchomość. hipoteka, wierzytelność, cesja, przelew, kupno, egzekucja, podział, licytacja, nieruchomość, przejęcie, własność, wierzyciel

 • Cesja domeny przez wspólnika spółki na siebie

  , postąpił zgodnie z prawem. spółka cywilna, domena, cesja, rejestracja, umowa z samym sobą, reprezentacja, prowadzenie spraw spółki, potwierdzenie, konflikt interesów

 • Sprzedaż wierzytelności przez wierzyciela

  Czy wierzyciel może sprzedać dług, gdy wcześniej wszczął postępowanie komornicze,(komornik jest w trakcie ściągania długu), i czy powinien w tej sytuacji powiadomić komornika i wierzyciela. (...)

 • Cesja należności zajętej przez komornika

  , a to dlatego, że spółka z o.o. jest odrębnym od gminy podmiotem prawa. cesja, należność, komornik, egzekucja, wierzytelność, zajęcie, skutki zajęcia

 • Przelew wierzytelności stwierdzonej wyrokiem

  a cesja wierzytelności Dla prowadzenia egzekucji będzie więc wymagane uzyskanie klauzuli wykonalności także przez nabywcę wierzytelności. Tytuł wykonawczy opatrzony klauzulą wykonalności na rzecz (...)

 • Klauzula musi być wystawiona na nabywcę wierzytelności

  obowiązków, cesja, zmiana strony, klauzula wykonalności

 • Kumulacja zwolnień w podaku od darowizn

  kontekście podatków od darowizn? Czy ma wpływ na wysokość ewentualnych podatków od darowizny kolejność zdarzeń (cesja Kasy Mieszkaniowej już się odbyła, cesja Książeczki mieszkaniowej (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  skazanych,b) podejmowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym,c) pokrywanie kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem szkoleń,d) podejmowanie, organizowanie (...)

 • Cesja i przejęcie długu

  ). Sporządzając taką umowę (pomiędzy trzema podmiotami) nie powinno się rozwiązywać poprzedniej, gdyż to wynikające z tej umowy uprawnienia i obowiązki będą przenoszone na nowy podmiot. Gdyby (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  , instytucji i organizacji, o których mowa w art. 56 § 1, w zakresie wykonywania tej kary i pracy, ubezpieczenia skazanych, oraz szczegółowe zasady gospodarowania środkami uzyskanymi z wykonywania (...)

 • Cesja należności spółki wnioskującej o upadłość

  do takich czynności należą: dokonywanie napraw i innych nakładów, związanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy, uprawianie pól i ogrodów, pobieranie, podział i sprzedaż pożytków, (...)

 • Przelew wierzytelności

  panującym poglądem doktryny i judykatury, taka cesja jest niedopuszczalna bez jednoczesnego przeniesienia prawa własności rzeczy ruchomej. cesja, wierzytelność niepieniężna, rzecz, (...)

 • Cesja odszkodowania

  stanie się on jego właścicielem. Samochód bowiem wejdzie i tak do majątku wspólnego tak samo jak druga część odszkodowania. W tym znaczeniu jaki został zaprezentowany wyżej cesja jest (...)

 • Gdy leasingodawca w czasie umowy leasingu ogłosi upadłość... – opinia prawna (Opinia oparta na starym prawie upadłościowym)

  zarówno wszystkie obowiązki, jak i uprawnienia leasingodawcy, jest więc wyłączną stroną stosunku leasingu. (...) W sytuacji, gdy doszło do rozdzielenia uprawnień i obowiązków leasingodawcy, (...)

 • Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

  zł (zgodnie z art. 85 ust. 1 i 2 ustawy emerytalnej). Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji ustalone dla tych świadczeń wynoszą więc obecnie odpowiednio 750 zł i 562,50 zł. Art. (...)

 • Definicja cesji inkasowej

  Czym jest cesja inkasowa i gdzie ewentualnie można znaleźć wiadomości na ten temat? Cesja inkasowa, to umowa powierniczego przelewu wierzytelności w celu jej ściągnięcia. Jest to umowa, (...)

 • Co może być przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego?

  się, że egzekucja nie należy do organów sądowych, jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna

 • Egzekucja świadczeń niepieniężnych (stan prawny obowiązujący do dnia 4 lutego 2005 r.)

  postanowieniu sąd może wskazać wysokość i czas trwania zabezpieczenia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zmianami

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane