Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Prowadzenie działalności w mieszkaniu rodziców

  przeciwnym wypadku można narazić się na zarzut nieodpłatnego świadczenia po stronie osoby prowadzącej działalność, co będzie skutkować oszacowaniem dochodu do opodatkowania (na ogół są to ceny (...)

 • Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

  , zobowiązanie do zapłaty całości ceny obciąża każdego ze współwłaścicieli, a dopiero po spłacie wierzyciela mogą dochodzić od siebie nawzajem wyrównania „nadpłaconych” ponad swój (...)

 • Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

  postanowienia regulującego odmiennie niż w sposób wskazany powyżej zasad odpowiedzialności, zobowiązanie do zapłaty całości ceny obciąża każdego ze współwłaścicieli, a dopiero po spłacie (...)

 • Porada prawna na temat ceny czynszu

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ceny czynszu, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Krajowy Zasób Nieruchomości

  mieszkaniach na wynajem. Regulacjami służącymi ochronie najemcy są, poza określeniem zasad ustalania czynszu, opłat eksploatacyjnych, raty i ceny 1 m2, obowiązek oferowania umowy najmu, jako (...)

 • Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

  docelowym przeniesieniem własności. W ich przypadku możliwe jest potrącanie zaległego czynszu z rat wpłaconych na poczet ceny mieszkania. Chroni to najemców przed uzależnieniem ich sytuacji (...)

 • Użyczenie mieszkania bratu

  mieszkania) pozostaje opłacanie mediów, opłat stałych, czynszu w wysokości ustalanej przez spółdzielnię oraz ponoszenie kosztów utrzymania mieszkania (w tym ew. remontów) natomiast bez opłacania (...)

 • „Mieszkanie na start” - nowy pomysł rządu!

  dopłat według danych z projektu dla drugiego kwartału 2018 r.  Mieszkanie na start, mieszkanie, rodzina, czynsz, dopłata, najem, pomoc mieszkaniowa, program dopłat do czynszu, wynajem

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze Dz.U. 2003 r. Nr 60, poz. 535, Dz.U. 2003 r. Nr 217, poz. 2125, Dz.U. 2004 r. Nr 91, poz. 870, Dz.U. 2004 r. Nr 91, poz. 871, Dz.U. 2004 r. Nr 96, (...)

 • Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

  najmniej troje dzieci); cena zakupu metra kwadratowego nie może przekraczać określonych limitów. Zaciągany kredyt na zakup nieruchomości musi: stanowić co najmniej 50% ceny zakupu

 • Jak nabywać mieszkania od gminy - opinia prawna

  powołanego przepisu takich, jak stosunek czynszu do wartości odtworzeniowej lokalu, spełnianiu przez nowy lokal warunków tzw. lokalu zamiennego oraz położenia nowego lokalu w tej samej miejscowości). (...)

 • Kupno mieszkania na licytacji a zaległy czynsz

  , który zalegał z płatnością czynszu, stał się dłużnikiem spółdzielni. Mogła ona uzyskać tytuł wykonawczy przeciwko niemu i wyegzekwować zasądzoną na jej rzecz należność z (...)

 • Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  nie będzie wykonana, jeżeli przedmiot pożyczki nie był jeszcze wydany. Najem i dzierżawa Pobranie z góry przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości czynszu najmu rzeczy ruchomej za czas dłuższy

 • Przysądzenie nieruchomości obciążonej użytkowaniem

  miesiąc 1000zł czynszu z tytułu użytkowania? Czy może wylicza się to w inny sposób? Art. 1000 § 1 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu

 • Refakturowanie energii elektrycznej

  Wynajmujący obciąża Najemcę kosztami energii elektrycznej. Jakie są skutki sprzedaży energii po wyższej ceny od ceny stosowanej przez Zakład Energetyczny? Zgodnie z ustawą Ochrona praw lokatoró

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)

  są usługi zakupione - według cen zakupu, 3) jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia (...)

 • Regulowanie czynszu w TBS

  ustalenie stawek czynszowych dla zasobów mieszkaniowych towarzystwa budownictwa społecznego będzie następowało na dotychczasowych zasadach. czynsz, towarzystwo budownictwa społecznego, regulowanie czynszu

 • Ustalenie wysokości czynszu za lokal mieszkalny

  decyzji o przydziale lokalu płacili czynsz regulowany, to czynsz płatny prez te osoby podlega ograniczeniu.   czynsz, zmiana czynszu, ochrona lokatorów, czynsz regulowany, stawki czynszowe

 • Spółdzielnie mieszkaniowe łamią prawa mieszkańców

  płacić wyższego czynszu, a jedynie jego odpowiedniej wysokości na zasadach jakich robią to członkowie spółdzielni. W sytuacji, gdy jednak od pewnego czasu ponosimy już wyższą opłatę, możemy

 • Ubezpieczenie - podatek VAT na fakturze

  wartość brutto czynszu wraz z kosztem ubezpieczenia rzeczy stanowiącym element kalkulacyjny ceny za dzierżawę, w której zawiera się podatek należny, w wysokości stawki podatku przewidzianej (...)

 • Umowne zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego

  zastawu lub z czynszu dzierżawnego, gdy przedsiębiorstwo to zostanie wydzierżawione. Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. 1996 (...)

 • Zmiana warunków zawartej umowy najmu

  W umowie najmu lokalu użytkowego, zawartej na czas nieokreślony w 1996 r., jest zapis, że ceny za wynajem m2 powierzchni mogą być zmienione dwa razy do roku, jeśli wskaźnik wzrostu cen (ogłaszany

 • Podstawowe zasady ustalania przychodów i kosztów w CIT

  odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartość z uwzględnieniem (...)

 • Korzystanie z bezpłatnych programów komputerowych a podatek dochodowy

  , niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartość z uwzględnieniem opinii (...)

 • Zasady obliczania kwoty partycypacji - opinia prawna

  realizowanego przedsięwzięcia - bank udziela preferencyjnego kredytu w stosunku do 70% wartości, jednocześnie wartość ta służy do obliczenia wysokości gwarantowanego czynszu, który nie może być (...)

 • Kupno mieszkania będzie prostsze

  tys. zł partycypacji. Przyjmując, że wartość rynkowa mieszkania wynosi dzisiaj 350 tys. zł można obliczyć, że zniżka wyniesie 87,5 tys. zł. Dodatkowo lokator spłacił w czynszu część kredytu (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane