Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  emerytalnych w IV kwartale w stosunku do II kwartału ubiegłego roku kalendarzowego;   3) jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, (...)

 • Zwrot wydatków za materiały budowlane - duże zmiany w 2014 roku

  , adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków - obojga małżonków; wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek o zwrot (...)

 • Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

  środków lub wartości jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży; jeżeli jednak cena ta jest niższa od hipotetycznej wartości netto środków (...)

 • Opinia prawna na temat cena 1m2 dla potrzeb obliczenia limitów w iii kwartale 2012

  Nie szukaj dłużej informacji na temat cena 1m2 dla potrzeb obliczenia limitów w iii kwartale 2012, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23a-30e)

  wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których (...)

 • Ile zwrotu VAT za materiały budowlane można uzyskać?

  wynikającej z faktur VAT, nie więcej jednak niż 9,959% kwoty stanowiącej odpowiedni ww. iloczyn: 70 m2 x cena 1 m2 - jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę; 30 m2 x (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  postanowienie w tym przedmiocie zażalenie przysługuje także pokrzywdzonemu, choćby nie był stroną w procesie. Art. 198. § 1. W razie orzeczenia podania wyroku do publicznej wiadomości (...)

 • Leasing podatkowy

  amortyzacyjne, dokonane przez finansującego w okresie umowy, przedstawiają się następująco: w 2006 r. wysokość odpisów wyniosła 12.000 zł (120.000 zł x 20% / 12 m-cy x 6 m-cy), w (...)

 • Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

  ;w ulepszeniowych na obcy środek trwały. Istotę inwestycji w obcym środku trwałym oddaje wyrok NSA w Lublinie z dnia 11.12.1998 r. (sygn. akt I SA/Lu 1247/97, LEX nr 37655):  „Inwestycjami (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)

  dochodów uzyskanych przez te fundusze z tytułów określonych w przepisach regulujących ich tworzenie i funkcjonowanie - w części przeznaczonej wyłącznie na realizację (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  wziąć udział. Art. 21. W postępowaniu przed sądem prokurator jest stroną; w szczególności może składać wnioski, a w wypadkach wskazanych w ustawie wnosić zażalenia (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Katarzyna Tomczak

Katarzyna Tomczak

Specjalizuje się w prawie rodzinnym - pomaga w egzekucji alimentów, doradza podczas rozwodów i przy podziale majątku. Prowadzi sprawy spadkowe. Sporządza także opinie z zakresu prawa mieszkaniowego.

Porady prawne online »


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane