Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Czym różni się budynek od innego obiektu budowlanego?

  r., Nr 106, poz. 1126, ze zmianami); ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r., Nr 9, poz. 84, ze zmianami). budynek; budowla; obiekt

 • Brak dachu a budynek

  przez organ drugiej instancji. budynek, budowla, nieruchomość, dach, odwołanie

 • Podatek od nieruchomości

  Katastru z dnia 21 sierpnia 2003 r., LK-795/LP/03/PP). obiekt związany z działalnością gospodarczą, przedsiębiorca, budynek, budowla, podatek od nieruchomości, posiadanie, stawka podatku

 • Porada prawna na temat budowla

  Nie szukaj dłużej informacji na temat budowla, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Podatek od nieruchomości od ogrodzenia

  . ogrodzenie, budynek, budowla, obiekt techniczny

 • Podatek od nieruchomości od ogrodzenia

  nieruchomości dla budowli budowla, obiekt budowlany, urządzenie budowlane, wartość

 • Podatek od nieruchomości od pawilonu handlowego

  określa rada gminy, w drodze uchwały,  z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie od budowli - 2% ich wartości. pawilon handlowy, nieruchomość, pawilon a budowla, opodatkowanie budowli

 • Podatek od utwardzonego placu

  od nieruchomości i o ile są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu tym podatkiem według stawki 2% od wartości. budowla, obiekt budowlany, utwardzony plac, podatek (...)

 • Warunki postawienia billboardu

  , decyzja, miejscowy, plan, zagospodarowania, przestrzennego, nieruchomość, wydanie, inwestycja, związanie, grunt, budowla

 • Umowa o roboty budowlane

  fundamenty i dach; budowla to obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, w rodzaju lotniska, drogi, mostu, tunelu, itp.  remont zaś - to wykonanie w istniejącym (...)

 • Definicja pojęcia budowla według ustawy Prawo budowlane

  fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. definicja, pojęcie, budowla, prawo, budowlane

 • Projekt zmian w ustawie o drogach publicznych

  drogowy”(nieruchomość – grunt, na którym znajdzie się budowla wraz z obiektami i urządzeniami z nią związanymi); 3) rozdzielono dotychczasową treść art. 4a na dwa ustępy; pierwszy (...)

 • Nieokreślony charakter zabudowy

  ), przysługuje Państwu prawo do odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, potem ewentualnie droga sądowo administracyjna. Prawo budowlane, budowla, budowa, obiekt budowlany, pozwolenie

 • Budowa wędzarni

  (niezbędnych do zgłoszenia budowli), wówczas wystarczające będzie zgłoszenie takiej inwestycji do organu administracji publicznej. Jeżeli budowla nie będzie spełniała w/w warunków, (...)

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

  podatkowego.4. Jeżeli budowla, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest przedmiotem umowy leasingu i odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów (...)

 • Budowla sąsiada na cudzym terenie

  sąsiada roszczenia o wykup tej części gruntu na podstawie art. 231 kc. budowla, budynek sąsiada, grunt, nieruchomość, roszczenie windykacyjne, własność, grunt

 • Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla budowli

  darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016); ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2002 r., Nr 76, poz. 694, ze zm.) podstawa opodatkowania, budowla, podatek od

 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

  , podatnik, budynek, budowla, opodatkowanie

 • Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2018 r.

  granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r., poz. 800). wysokość stawek, podatek od nieruchomości, stawka, grunt, budynek, budowla, nieruchomość, działka, (...)

 • Ogród Wspólnoty Mieszkaniowej

  uprawnień osób korzystających z ogrodu. wspólnota, użyczenie, działka, korzystanie, budowla

 • Bezprawnie przesunięte granice nieruchomości

  potwierdzi się, że nastąpiło przekroczenie granicy przy wznoszeniu u rządzenia, to roszczenia właściciela kształtują się w sposób wyżej opisany. nieruchomość, granica, rozgraniczenie, budowla, (...)

 • Wyliczenie powierzchni budynku w celu podatkowym

  opłatach lokalnych - Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 z późn. zm.). Niestety, nie spotkaliśmy się z orzecznictwem, które mogłoby być pomocne w omawianym zakresie. rampy, budynek, budowla, podstawa

 • Wstrzymanie rozbiórki budynku

  powinien być jednak skierowany do NSA, a nie organu budowlanego I instancji, gdyż to NSA jest władny wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. wstrzymanie, decyzja, zaslarżenie, wniosek, budowla

 • Od czego trzeba płacić podatek od nieruchomości, a od czego nie?

  opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. 2011 r. Nr 232 poz. 1378 z późn. zm.) podatek od nieruchomości, podatnik, nieruchomość, posiadacz, właściciel, zwolnienia, budowla, grunt

 • Podatek od nieruchomości od ogrodzenia

  ocenie prawnej opodatkowania ogrodzenia - najlepiej zwrócić się do właściwego organu z wnioskiem o pisemną interpretację.  ogrodzenie, budowla, podstawa opodatkowania, powierzchnia użytkowa

 • Koszty remontu wspólnego ogrodzenia

  , budowla

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Rozbiórka, Zawalenie

  Witam, na mojej posesji stoi przedwojenny jeszcze budynek gospodarczy w dość złym stanie technicznym. Przednia ściana budynku jest bardzo wybrzuszona, (...)

 • Obniżenie wartości działki z uwagi na maszt telefonii komórkowej

  W 2005 roku otrzymaliśmy informację z gminy, że na działce przemysłowej (prywatnej) obok zostanie postawiony maszt telefonii komórkowej. Wnieśliśmy (...)

 • zaginiony dziennik budowy

  Nie wiem w jaki sposób powinno się rozwiązać poniższy problem. Zmarł kierownik budowy, który był jednocześnie projektantem. U tego człowieka (...)

 • Karoseria na działce. POMOCY

  Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę jeżeli mam postawioną na działce nadbudowę z samochodu pogotowia technicznego. Nie jest ona trwale związana (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane