Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Procedury budowlane

  morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych brak procedury brak procedury brak procedury pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnychc brak (...)

 • Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

  wiedzy w zakresie działalności trenerskiej (niesprawdzanej formalnie). .ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU TRENERA II KLASY Zawód Trener II klasy   Obecne wymagania Egzamin brak

 • Jak reklamować zagraniczną wycieczkę?

  tym tzw. tabela frankfurcka, w której oszacowano, ile możemy żądać za odstępstwa od umowy, np. za brak telewizora w pokoju, brak śniadania czy ręczników – mówi Stańczak

 • Porada prawna na temat brak

  Nie szukaj dłużej informacji na temat brak, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Mandat za bombki

  przeciwwybuchowe) brak miejscowej wentylacji wywiewnej na stanowiskach pracy, na których stosowany jest lakier do malowania ozdób choinkowych  brak zabezpieczeń stanowisk pracy dmuchalni, (...)

 • Oświadczenie woli - Co to jest i kiedy oświadczenie woli jest nieważne?

  . - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.) wady oświadczenia woli, brak świadomości lub swobody, powzięcie decyzji, wyrażenie woli, oświadczenie woli, przymus

 • Kryzys ekonomiczny dał energetyce dodatkowy czas na inwestycje. Niezbędne jest jednak usunięcie barier blokujących inwestycje

  poprzez działania podejmowane dobrowolnie przez uczestników rynku, a nie w drodze administracyjnej regulacji, jaką byłoby ustawowe nałożenie obowiązku sprzedaży energii na giełdzie. Brak animatora (...)

 • Uwaga! Nasze dzieci w niebezpieczeństwie

  różnych szczeblach;brak mechanizmów konsultacyjnych i koordynacyjnych pomiędzy ministerstwami oraz pomiędzy wszystkimi szczeblami rządowymi prowadzącymi prace na rzecz dzieci;brak (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  świetle okoliczności sprawy było ono nieodzowne, albo mylnego pouczenia, stosuje się odpowiednio § 1. Art. 17. § 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy: 1) czynu nie popełniono albo (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  art. 67 § 3.§ 4. Brak stanowiska oskarżyciela w przedmiocie sprzeciwu, o którym mowa w § 2, nie stoi na przeszkodzie uwzględnieniu wniosku, jeżeli oskarżyciel prawidłowo powiadomiony o terminie

 • Umowy śmieciowe – przekleństwo czy dobrodziejstwo

  ;w poniżej 26 roku życia lub na podstawie umowy o dzieło to brak składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne a więc brak świadczeń chorobowych, macierzyńskich czy też zdrowotnych (jeżeli (...)

 • Bezskuteczność zwyczajnego zgromadzenia wspólników a ważność uchwał - opinia prawna

  zawite wskazane wyżej już minęły, a poza tym brak podstaw prawnych to wystosowania powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały. uchwała wspólników, zwyczajne zgromadzenie, (...)

 • Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

  brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia,   czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa

 • Nie zabijaj czasu

  samodyscypliny, brak ścisłych terminów, odkładanie ważnych spraw i decyzji na potem, niedoprowadzanie spraw do końca, bałaganiarstwo i niepunktualność, niespodziewani goście, zła komunikacja (...)

 • Reforma ustaw sądowych

  trójpodziału władzy. Tym samym trudno jest mówić o pozytywnych skutkach. RPO krytycznie ocenił też brak niezbędnego okresu vacatio legis nowelizacji.     sąd powszechny, (...)

 • Zmiany w systemie monitorowania przewozu SENT

  (zgłoszenie) i art. 13 ust. 8 (dokumentowanie kontroli) zachowują moc przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia wejście w życie ustawy zmieniającej (art. 17 ustawy zmieniającej). Przewidzano ponadto (...)

 • Mienie PKP

  powodu, że brak jego akceptacji przez skład Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpoznający skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2015 r., (...)

 • Ostrożnie z optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych

  services"); konsultowanie decyzji dotyczących SPV głównie z polskimi doradcami (w tym doradcami podatkowymi); brak faktycznej możliwości prowadzenia spraw SPV w państwie jej siedziby (brak (...)

 • Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

  jednostronnego oświadczenia woli, w przypadku o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3, co pozwoli zakończyć sprawy będące w toku ze względu na brak możliwości uzyskania zgody (podpisu) dłużnika (...)

 • Wstrzymanie prac na budowie

  ;warszawskiego" na kołach, z ustawionym pomostem na wysokości około 1,5 m, zmontowanego niezgodnie z dokumentacją techniczną (brak przekątni i podłużnic przy dolnych ramkach, brak pełnego (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.§ 2. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym (...)

 • Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

  ). Brak rachunku w Wykazie może więc oznaczać, że kontrahent korzysta w rozliczeniach firmowych z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (tzw. ROR) lub nie zgłosił rachunku rozliczeniowego, czy (...)

 • Wakacje bez problemów

  z nich działa. UOKiK nie podoba się też, że biura podróży próbują się w ten sposób uchylać od odpowiedzialności za brak obiecanych w katalogu udogodnień. Urząd wysłał pisma (...)

 • Pobór i egzekucja podatków

  zabezpieczające Organ egzekucyjny zabezpiecza należność pieniężną, w przypadku gdy brak takiego zabezpieczenia mógłby utrudnić lub udaremnić egzekucję, w szczególności jeżeli stwierdzono: brak

 • Należyta staranność w VAT

  towaru, brak ubezpieczenia towarów i gwarancji mimo ich wysokiej wartości – w przypadku, gdy nie zastosowano innych form zabezpieczenia, brak możliwości wprowadzenia do umowy (...)

 • Zabawki muszą być bezpieczne

  października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek. Brak tego znaku na wyrobie lub jego nieprawidłowa forma, najczęściej oznacza brak przeprowadzenia przez producenta właściwej procedury (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Presco atakuje!!! co robić?

  Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" (...)

 • brak splaty pozyczki i nie otrzymanie umowy spolki

  Witam wszystkich, temat jest dosyc obszerny ale staralem sie wiekszosc strescic, mam nadzieje, ze jestem w odpowiednim dziale . W dzisiejszych rolach (...)

 • pszczoły sąsiada

  mam domek letniskowy na nieruchomości ktora graniczy z zabudowaniami osoby zajmującej się pszczołami, podczas ostatniej wizyty na dzialce okazało (...)

 • Dlaczego tatusiowie nie płacą alimentów

  Odpowiedź jest prosta - bo nie muszą i to w majestacie prawa. Jak to wygląda? Sąd przyznaje alimenty. Tatuś się na nie godzi. Nawet płaci przez (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane