Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Osoba fizyczna a pełna księgowość

  fizycznych). Osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą powinna jednak pamiętać, aby zaktualizować dane NIP (tj. złożyć formularz aktualizacyjny NIP-1, gdzie w rubryce (...)

 • Czy osoba fizyczna może ogłosić upadłość – opinia prawna

  Stan faktyczny   Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (osoba "A") może ogłosić upadłość obejmującą zobowiązania, które posiada jako poręczyciel zobowiązań (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. § 2. Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo (...)

 • Porada prawna na temat bilans a osoba fizyczna

  Nie szukaj dłużej informacji na temat bilans a osoba fizyczna, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  stanowi inaczej.2. „Przedsiębiorcą” w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której (...)

 • Likwidacja majątku masy upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  konieczne, to wysłucha również reprezentanta i przedstawiciela tego przedsiębiorstwa. Nabywcą sprzedawanego przedsiębiorstwa może być każda osoba fizyczna lub prawna. Nabywca przedsiębiorstwa (...)

 • Przekształcenie firmy jednoosobowej w s.c.

  działalności. Natomiast nie ustala się dochodu na dzień likwidacji, jeżeli m.in. osoba fizyczna wniosła w formie wkładu lub aportu do spółki cywilnej albo spółki handlowej (...)

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu (...)

 • Zwolnienie przedsiębiorców od kosztów sądowych

  Przyznanie zatem zwolnienia od kosztów sądowych podmiotom niebędącym osobami fizycznymi zostało obwarowane surowszymi wymogami. Osoba fizyczna musi bowiem jedynie oświadczyć powołując (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego (...)

 • Rada administrująca jako jedyny organ SE w systemie monistycznym

  dyrektorów wykonawczych. Dyrektorem wykonawczym może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może być dyrektorem wykonawczym osoba, która (...)

 • Postępowanie upadłościowe i naprawcze

  postępowania upadłościowego? Zasadą prawa upadłościowego jest, iż stosuje się je wobec przedsiębiorcy. Ustawa stanowi, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  ;Przedstawicielem podatkowym może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, posiadające siedzibę na terytorium kraju, lub osoba fizyczna posiadająca stałe (...)

 • Pełnomocnik przedsiębiorcy

  . Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). Oznacza to, że Twoim pełnomocnikiem (uwidocznionym w CEIDG) może być np. biuro rachunkowe (...)

 • Wyciąg z konta dla sądu a zwolnienie z kosztów

  sądowych może się domagać osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie (...)

 • Podstawy ogłoszenia upadłości

  upadłościową posiadają przedsiębiorcy. Ustawa – Prawo działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej (...)

 • Mienie przesiedleńcze z Norwegii

  , ale nie krótszy niż 6 miesięcy, jeżeli osoba ta uprawdopodobni, że nie miała wpływu na skrócenie pobytu; 2) w przypadku gdy przesiedlająca się osoba fizyczna nie zachowała terminu (...)

 • Kodeks cywilny

  stosuje się odpowiednio do osób prawnych. OSOBY PRAWNE Dział II Art. 43[1]. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  sukcesyjnego powołanego po śmierci przedsiębiorcy. Na zarządcę sukcesyjnego może być powołana tylko osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może pełnić (...)

 • Pracodawca a osoba fizyczna zatrudniająca pracownika w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą

  ujęciu art. 3 k.p. może być również osoba fizyczna zatrudniająca pracowników. Bez znaczenia dla posiadania przymiotu pracodawcy jest, czy osoba fizyczna prowadzi działalność (...)

 • Czy osoba małoletnia może prowadzić działalność gospodarczą i otrzymać koncesję?

  prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.  Z art. 43[1] Kodeksu cywilnego wynika natomiast, iż przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, (...)

 • Jak uzyskać państwową kompensatę dla ofiar niektórych czynów zabronionych?

  osoba pozostająca z ofiarą we wspólnym pożyciu, wstępny (tj. rodzic, dziadek itd.) lub zstępny (dziecko, wnuk itd.) ofiary oraz osoba pozostająca z ofiarą w stosunku

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)

  ludności. Art. 187. 1. Osoba fizyczna może złożyć wniosek o nadanie licencji zawodowej zarządcy nieruchomości. Licencję zawodową nadaje się osobie, która:  1) posiada (...)

 • Zasady świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej - opinia prawna

  fizyczna, która zamierza założyć samodzielnie działalność gospodarczą ma do wyboru trzy formy prowadzenia takiej działalności. Może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą jako osoba (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  oznaczenia Art. 43[1]. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność (...)

 • Co reguluje RODO?

  osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane