Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kiedy zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu?

  powodują przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego i od kiedy termin biegnie na nowo? Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu terminu (...)

 • Przedawnienie karalności przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych

  określonego w kodeksie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił. Jeżeli przed upływem ww. terminu podstawowego przedawnienia zostało wszczęte postępowanie (...)

 • Czy mogę powołać się przed komornikiem na przedawnienie w celu powstrzymania egzekucji – opinia prawna

  roszczenie przysługuje. Natomiast zgodnie z artykułem 124 kodeksu cywilnego, po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. Jednakże w razie przerwania przedawnienia przez czynność (...)

 • Porada prawna na temat bieg przedawnienia

  Nie szukaj dłużej informacji na temat bieg przedawnienia, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

  w ustawie przesłanki, bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu - innymi słowy  zatrzymuje się, zachowując jednakże ciągłość. W momencie wznowienia biegu (...)

 • Przedawnienie zobowiązania podatkowego

  . Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne”. Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany, (...)

 • Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

  zarzutu nieważności testamentu nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia o zachowek zstępnych tego wydziedziczonego). Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu: co (...)

 • Przerwanie przedawnienia przez wezwanie do ugody

  roszczenia. Nadto bieg przedawnienia przerywa uznanie roszczenia. W przedstawionej sytuacji roszczenie nie zostało uznane, lecz przerwanie biegu przedawnienia nastąpiło na innej podstawie, (...)

 • Składki ZUS-przerwanie i zawieszenie przedawnienia

  zakończenia postępowania egzekucyjnego. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia następującego (...)

 • Niespłacenie karty kredytowej.

  kodeksu cywilnego, bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez (...)

 • Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia majątkowego

  przedawnienia roszczeń? W określonych sytuacjach bieg terminu przedawnienia roszczeń ulega przerwaniu. Po przerwie, bieg terminu zaczyna się od nowa, dlatego określenie przyczyn (...)

 • W jakim zakresie zarzut potrącenia przerywa bieg terminu przedawnienia?

  terminu przedawnienia niedozwoloną w świetle art. 123 § 1 k.c., ponieważ wierzycielowi przysługuje tylko uprawnienie do zrzeczenia się korzystania z zarzutu przedawnienia (art. 117 § 2 k.c.). (...)

 • Kodeks cywilny

  zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.§ 3. Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, (...)

 • Bankowy tytuł egzekucyjny a przedawnienie

  opisane w pytaniu mogły mieć wpływ na bieg przedawnienia. Podstawowe znaczenie ma tu art. 123 §1 pkt 1 k.c., zgodnie z którym bieg przedawnienia przerywa się (w efekcie (...)

 • Przedawnienie należności za komórkę a egzekucja

  przedawnienia uległ przerwaniu i nie zacznie on na nowo biegu (a więc nie rozpocznie się na nowo 10-letni bieg przedawnienia), dopóki egzekucja nie zostanie przez komornik zakończona, (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  którym nastąpiła katastrofa albo inne szczególne zdarzenie. § 2. Jeżeli nie można stwierdzić katastrofy statku lub okrętu, bieg terminu sześciomiesięcznego rozpoczyna się z upływem (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

  przedawnienia będzie liczony na nowo od ustania przerwy i może okazać się, że samo przedawnienia nastąpi po 2015 roku. Nie znając jednak akt sprawy nie jesteśmy w stanie powiedzieć kiedy. Jeśli (...)

 • Przedawnienie dokonanego umownego działu spadku... - opinia prawna

  umowy o dział spadku. Dlatego też bieg przedawnienia zaczyna bieg od dnia 21 grudnia 1960r. i upływa z końcem dnia 21 grudnia 1970r. Roszczenie wynikające z umowy o dział spadku podpisanej (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  nieruchomości lub przejęcia prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym;  5) przedawnienia;  6) zwolnienia z obowiązku zapłaty na podstawie art. 14m. Art. 60. § 1. Za termin dokonania (...)

 • Przedawnienie roszczenia o zwrot wadium

  wyżej bieg przedawnienia należy liczyć od dnia, w którym w  nastąpiło to zdarzenie. Pamiętać należy również, że w pewnych sytuacjach bieg przedawnienia może (...)

 • Przedawnienie roszczenia o odsetki

  -przedsiębiorcy o zapłatę ceny) to i odsetki przedawnią się w dwuletnim terminie. Jeżeli roszczenie główne zostało uznane bez odsetek, bieg przedawnienia roszczenia głównego biegnie (...)

 • Przedawnienie należności stwierdzonej wyrokiem

  czynienia z 10-letnim okresem przedawnienia. Kwestią druga- moment od którego zaczyna się bieg przedawnienia. Zgodnie z regulacją art.120§ 1 kodeksu cywilnego bieg przedawnienia (...)

 • Czy istnieje możliwość uniknięcia spłaty kredytu?

  . Bieg przedawnienia nie może jednak zostać przerwany, jeśli roszczenie już zostało przedawnione – tak więc jeżeli w sprawie nie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie sądu, termin przedawnienia (...)

 • Bieg przedawnienia w wypadku dopozwania

  wzięcia udziału w sprawie zostało dokonane na wniosek pozwanego, bieg przedawneinia roszczenia ulega przerwaniu z chwilą wezwania do udziału w sprawie. postępowanie przed sądem, dopozwanie, bieg

 • Zarzut przedawnienia w zarzutach od nakazu

  biegu przedawnienia oznacza, ze termin przedawnienia zaczyna biec na nowo, np. jeśli roszczenie stało się wymagalne 1 kwietnia 2000r. i obowiązuje dwuletni termin przedawnienia, a bieg (...)

 • Przedawnienie zobowiązań podatkowych

  jedynie z przedmiotu hipoteki bądź zastawu. ##baner## Umowy międzynarodowe Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu, jeżeli możliwość ustalenia lub określenia zobowiązania podatkowego (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Kiedy przedawni się kredyt?

  Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 (...)

 • Przedawnienie zobowiązań wobec urzędu skarbowego

  Witam. Pytanie dotyczy przedawnienia zobowiązań wobec urzędu skarbowego. Zaległości wynikają z orzeczenia kontroli UKS i dotyczą podatku VAT za (...)

 • ZUS i zadłużenie

  Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym (...)

 • BARDZO PILNE!!! ZACHOWEK PO DZIADKU

  Witam, mam bardzo ważną sprawę, ale możę zacznę od początku. Mój dziadek miał 2 synów - wója i mojego tatę (który zmarł w 1994 r) dziadek (...)

 • bieg przedawnienia

  Czy bieg przedawnienia biegnie od daty wystawienia faktury czy też od wyznaczonego terminu płatności. Jeżeli np termin płatności był 30 dni to termin (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane