Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Składniki opinii biegłego

  przekonaniu dowód taki jest bezwartościowy, gdyż nie oddaje w pełni stanu faktycznego. opinia, biegły, składniki opinii, kwestionowanie opinii

 • Szacowanie nieruchomości przez biegłego

  lat 3.” Natomiast paragraf 4 tego przepisu odnosi się – między innymi – do biegłego i stanowi: „Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub

 • Biegły sądowy. Zbyt łatwo nim zostać

  powszechnie znany ze swojej nierzetelności".   Mimo tego cały czas był na liście biegłych...    Dziękuję za rozmowę biegły sądowy, proces, opinia biegłego, rola biegłego w postępowaniu (...)

 • Porada prawna na temat biegły

  Nie szukaj dłużej informacji na temat biegły, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Podstawy funkcjonowania biegłych sądowych

  niestawiennictwo, za nieuzasadnioną odmowę złożenia przyrzeczenia lub opinii albo za nie usprawiedliwione opóźnienie złożenia opinii sąd skaże biegłego na grzywnę. Biegły ma prawo żądać wynagrodzenia (...)

 • Wycena zajętych ruchomości

  biegłych skarbowych. Zatem wycena przez biegłego sądowego jest dokonywana na potrzeby egzekucji administracyjnej. Biegły sądowy natomiast co do zasady dokonuje wyceny na potrzeby postępowania toczącego (...)

 • Fałszywa opinia biegłego

  przesyłki zostanie doręczone organowi, który opinie zlecił.  przestępstwo, dowody, opinia, biegły, fałszywa opinia

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  Ustawaz dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.Dz.U. 1997 Nr 89, poz. 555; Dz.U.1999 Nr 83, poz. 931; Dz.U.2000 Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852, Nr 93, poz. 1027, Nr 50, poz. 580; Dz.U. 2001 Nr 106, (...)

 • Biegły powołany przez sąd

  wydawania opinii oraz powoływania biegłych spoza listy biegłych sądowych? W jaki sposób można oprotestować tą opinię i sposób wyboru biegłego? W postępowaniu upadłościowym biegły powinien (...)

 • Odstąpienie od dokonania opinii przez biegłego

  do tej sprawy nie będzie miała racji bytu i zostanie zapewne umorzona. Biegły wykonuje polecenia sądu. Z kolei wniosek o powołanie biegłego zgłasza dany uczestnik postępowania. Biegły nie (...)

 • Odpowiedzialność biegłego za fałszywe zeznania

  przedstawieniu fałszywej opinii albo tłumaczenia. Jest to przestępstwo indywidualne, którego sprawcą może być biegły, rzeczoznawca albo tłumacz. Jeżeli biegły przewiduje możliwość podania (...)

 • Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni

  finansowego przeprowadza biegły rewident spełniający warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli biegły (...)

 • Niedopełnienie obowiązków przez biegłego

  sumiennością i bezstronnością" . Biegły ma zatem obowiązek rzetelnie wywiązywać się ze swoich obowiązków. Biegły jest ponadto niezależny w swojej ocenie. Może zdarzyć się, że strona (...)

 • Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową

  z tytułu wynagrodzenia, w terminie dwóch tygodni, sąd rejestrowy ściągnie je w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych. Biegły rewident odpowiada wobec spółki i wspó

 • Oszacowanie sporządzone na prywatny użytek

  nie dokonuje się. opis, oszacowanie, biegły, egzekucja, komornik

 • Rewident a bilans spółki cywilnej

  muszą spełniać osoby, które chcą zostać biegłymi rewidentami. Biegłym rewidentem jest ten, kto złoży odpowiedni egzamin, ślubowanie oraz zostanie wpisany do rejestru biegłych. Oczywiście biegły (...)

 • Postępowanie dowodowe

  jeszcze raz podkreślić – jeżeli podważacie Państwo umowę, należy przedstawić swoje argumenty sądowi. dowód, dokument, postępowanie dowodowe, wspólna odpowiedzialność, biegły

 • Gdy strona nie zgadza się z prokuratorem

  , dochodzenie, dowody, biegły

 • Przesłuchanie i ukaranie nierzetelnego biegłego

  fałszywej opinii biegły ponosić może odpowiedzialność karną. Ewentualność taką dopuszcza art. 233 paragraf 4 kodeksu karnego, który stanowi, że kto jako biegły przedstawia fałszywą (...)

 • Powołanie biegłego w procesie cywilnym

  rachunku. biegły, dowód, opinia biegłego, koszty, powołanie, dziedzina, lista biegłych, wniosek, pismo procesowe, liczba egzemplarzy

 • Podważanie opinii biegłego

  końcowa ocena przedstawionych dowodów należy do sądu. biegły, dowód z opinii biegłego, opinia biegłego, ocena dowodów, podważanie opinii, wiarygodność

 • *Prawo najmu lokalu funkcyjnego

  przejścia na emeryturę. Poza tym, w pytaniu podał Pan, iż w momencie wyprowadzenia się małżonki miał Pan 45 lat. Biegły ustalił hipotetyczny okres trwania najmu na 15 lat, a więc na moment, gdy (...)

 • Kompetencje biegłych sądowych i adwokata

  powołany w pytaniu argument, że biegły sądowy nie musi mieć świadomości co do rozbieżnych opinii występujących w piśmiennictwie prawniczym. Rolą biegłego jest bowiem dostarczenie sądowi wiadomości

 • Niezgodne z prawem działania komornika

  , zażalenie, skarga na czynności komornika, przybicie, opis i oszacowanie, biegły, nieruchomość, egzekucja z nieruchomości, odszkodowanie, odpowiedzialność odszkodowawcza komornika

 • Kodeks spółek handlowych (art. 528-574)

  ponoszą winy.§ 2. Biegły rewident odpowiada wobec spółki i wspólników spółki przekształcanej za szkody wyrządzone z jego winy. W przypadku gdy biegłych jest kilku, ich odpowiedzialność (...)

 • Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

  , przemoc, obdukcja, lekarz, biegły, policja

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane