Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Tajemnica bankowa

  tajemnicy bankowej jest obowiązkiem banku, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie wiąże się z odpowiedzialnością majątkową i karną. Jakie dane obejmuje tajemnica bankowa? Tajemnica bankowa (...)

 • Gwarancja bankowa

  : ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz. U. 2002 r., Nr 96, poz. 535 ze zmianami). gwarancja, bankowa, zabezpieczenie

 • Akredytywa bankowa

  Czy istnieje jakaś instytucja, np. bank, która podejmuje się pośrednictwa w przekazaniu gotówki pomiędzy stronami. Tzn. osoba A zawiera z osobą B umowę, w której A zobowiązuje się zapłacić określoną (...)

 • Porada prawna na temat bankowa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat bankowa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Informacja bankowa

  Nie spłaciłam zaciągniętego kredytu w wysokości 500zł w banku w terminie, czyli w roku 1997, spłaciłam go w marcu 1998, po konsultacjach w banku, który wyraził zgodę na spłacenie zadłużenia w dwóch (...)

 • Granice tajemnicy bankowej

  zadłużenia klienta banku objęty jest tajemnicą bankowa. Jednakże tajemnica bankowa nie obowiązuje wszystkich podmiotów prawa bankowego, ani też wszystkich sytuacji mogących mieć miejsce (...)

 • Tajemnica bankowa a postępowanie spadkowe

  alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym. tajemnica, bankowa, rachunek, stan, postępowanie, spadkowe

 • Lokata bankowa, małżeństwo a masa spadkowa

  właściciela lokaty. Z chwilą otwarcia spadku - śmierci właściciela środków z rachunku bankowego - wchodzą one automatycznie w skład masy spadkowej. lokata bankowa, małżeństwo, masa spadkowa, (...)

 • Kiedy tajemnica bankowa może być uchylona?

  o osobach je przeprowadzających – przechowywane w biurze Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, banki nie ponoszą odpowiedzialności, jeżeli tajemnica bankowa zostanie ujawniona przez

 • Pomyłkowy przelew

  ;czego wynika brak danych osoby pozwanej i żądaniem by sąd zwrócił się do banku o udostępnienie tych danych.  tajemnica bankowa, błędny przelew, pomyłka, numer konta, rachunek bankowy

 • Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

  za wykonane roboty budowlane może być gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa udzielona przez podmiot trzeci. Gwarancją może być także akredytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone

 • Przyłączenie się do protestu a odwołanie

  ofertę składała firma macierzysta z Francji i powinna być to opinia bankowa firmy matki), odrzucił protest co do 2 pozostałych zarzutów. Jednocześnie Zamawiający zamieścił pouczenie mówiące (...)

 • W jaki sposób spółka z o.o. może dokonać zakupu nieruchomości - opinia prawna

  Jedną z możliwości zabezpieczenia płatności wynikającej z umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie przez sprzedawcę gwarancji bankowej obejmującej zobowiązania kupującego. Gwarancja bankowa (...)

 • Tajemnica bankowa w banku spółdzielczym

  Zgodnie z prawem spółdzielczym jednym z organów spółdzielni może być zebranie grupy członkowskiej. Podczas zebrania jednej z grup zgodnie ze statutem i wedle porządku obrad odwołano przedstawiciela na (...)

 • Upadek kontrolowany według Unii Europejskiej

  porozumienie w sprawie dyrektywy dotyczącej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków powinno zostać osiągnięte tej jesieni. bank, unia europejska, upadłość, unia bankowa

 • Prawo bankowe w walce z przestępczością

  , Policja, tajemnica bankowa, wykroczenie

 • OC wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny

  , zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej albo gwarancja bankowa, OC, zbieranie, przetwarzanie, odzysk, recykling, unieszkodliwianie zużytego sprzętu

 • Gwarancja zapłaty zabezpieczy wykonawcę

  wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. Gwarancją zapłaty jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także akredytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone na zlecenie inwestora. Odświeżony

 • "Gwarancje zapłaty" zabezpieczą wykonawców robót budowlanych

  ;gwarancji zapłaty" kryje się gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także akredytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone na zlecenie inwestora. Prawo wykonawcy do żądania od inwestora (...)

 • Cesja wierzytelności przez bank

  (o ile było z tym upoważnieniem zgodne) nie było naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy bankowej. umowa, kredytu, tajemnica, bankowa

 • Zabezpieczenie rzeczowe a osobiste

  , poręczenie, weksel, gwarancja bankowa

 • Zgoda sądu na czynności dotyczące majątku ubezwłasnowolnionego

  nim, że wypłata z tego rachunku następuje wyłącznie do rąk opiekuna na podstawie zezwolenia sądu opiekuńczego. Na żądanie opiekuna instytucja bankowa dokonuje takiego zastrzeżenia także w książeczkach

 • Koszt wypłaty środków z ZFŚS a prowizja bankowa

  Firma zgodnie z obowiązującymi przepisami tworzy ZFŚS, z którego wypłaca, określone ustawą i regulaminem wewnętrznym, świadczenia. Przy płatności każdego świadczenia bank pobiera prowizję od dokonanego (...)

 • Losy unii bankowej zatwierdzone

  płynności finansowej. źródło: Parlament Europejski unia bankowa

 • Zakres obowiązywania tajemnicy bankowej

  ujawnienia tajemnicy bankowej szkodę, na podstawie art . 105 § 5. Szkodę tą należy jednak udowodnić. Co do zasady, można domagać się od banku odszkodowania za ujawnienie tajemnicy bankowej. tajemnica (...)

 • Co zrobić, jeśli masz obligacje GetBack?

  być wprowadzani w błąd poprzez informacje, że są to produkty bezpieczne jak lokata bankowa i zapewnią gwarantowane zyski. Skorzystaj z formularza i powiadom UOKiK o tym, jak w Twoim przypadku wyglądała

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • tajemnica bankowa

  Jeżeli pracownik banku zna osobę, klienta i podaje mu informacje na temat jego rachunku i operacji na nim, bez uprzedniego weryfikowania jego dokumentu (...)

 • Bankowa dyspozycja

  Witam, moje pytanie jest takie czy jeśli złożyłam lokaty na wypadek śmierci w kilku bankach, to moi spadkobiercy będą mogli je odebrać wszystkie (...)

 • jaka wysokość zachówku

  Po zmarłym Dziadku na mocy testamentu całość majątku odziedziczyła Babcia. Zstępnymi Dziadka są dwie córki (z innego małżeństwa), obecnie domagające (...)

 • Dyspozycja bankowa na wypadek śmierci

  Moje pytanie dotyczy dokonania dyspozycji bankowej na wypadek śmierci która wynika z Art. 56 Prawa Bankowego, a majątku wspólnego współmałżonka (...)

 • lokata bankowa a rachunek bankowy czy się należy

  Witam, Prosze o pomoc. Dostałam spadek po obcej osobie. Jestem wpisana w testamencie do całego spadku, jedynie osobie z rodziny są zapisane wszystkie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane