Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  niezdolności do pracy przed przerwą;   2) kod B - oznacza niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży;   3) kod C - oznacza niezdolność do pracy (...)

 • Jakie dokumenty stanowią podstawę prawa do zasiłku chorobowego?

  , wystawiający zaświadczenie lekarskie przekazuje ubezpieczonemu, informując ubezpieczonego o obowiązku dostarczenia tych dokumentów płatnikowi składek. Przy ustalaniu, czy zaświadczenie (...)

 • Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - co powinni wiedzieć płatnicy?

  czasową niezdolność do pracy z powodu choroby i opieki nad chorym dzieckiem lub chorym  innym członkiem rodziny zaświadczenie lekarskie e-ZLA, zaświadczenie lekarskie wystawione (...)

 • Porada prawna na temat badania lekarskie przy zmianie pracy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat badania lekarskie przy zmianie pracy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks pracy

  dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5. § 2. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, (...)

 • Przetwarzanie danych w miejscu pracy

  badania lekarskie Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do kierowania pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie (zwane łącznie badaniami profilaktycznymi) (...)

 • Kiedy dostaniemy zaświadczenie lekarskie?

  ; bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy,  badanie jest przeprowadzane w okresie wcześniej orzeczonej niezdolności do pracy.   Zaświadczenie lekarskie (...)

 • Obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich pracowników

  to: wstępne badania lekarskie, okresowe badania lekarskie.   Kto podlega obowiązkowym badaniom lekarskim? Osoba przyjmowana do pracy musi przeprowadzić wstępne badania (...)

 • Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  wolne od pracy. Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym innym członkiem rodziny wystawione na druku (...)

 • Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

  skutków wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Okres wymaganych 5-ciu lat w odniesieniu do osób, u których niezdolność do pracy powstała po ukończeniu 30 roku życia, (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  bezrobotnych i poszukujących pracy, w związku z udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa (...)

 • Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

  : zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA), zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu wydrukowanym z systemu - zaświadczenie to jest dokumentem stanowiącym podstawę (...)

 • Kierujący pojazdami

  nie może przekroczyć 200 zł, b) międzynarodowego prawa jazdy - przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł, c) pozwolenia na kierowanie tramwajem - przy czym jej wysokość nie może (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  zezwolenia na pracę sezonową w celu kontynuacji pracy sezonowej przez cudzoziemca na rzecz tego samego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub wykonywania pracy sezonowej (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  lekarskie stwierdzające stan ciąży w czasie trwania zatrudnienia, świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z powodu likwidacji lub ogłoszenia upadłości (...)

 • Wszystko o zwolnieniach lekarskich

  jednak niż czwartego dnia po dniu badania, jeżeli:1) bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy,2) badanie jest przeprowadzane w okresie wcześniej orzeczonej niezdolności (...)

 • Obowiązek przeprowadzania badań lekarskich - opinia prawna

  przy pracy? Jakie powinny zostać przeprowadzone badania przy przyjmowaniu do pracy? Opinia prawnaWstępnym badaniom lekarskim podlegają:osoby przyjmowane do pracy,pracownicy (...)

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,  niezdolności do samodzielnej egzystencji,  całkowitej niezdolności do pracy,  częściowej niezdolności do pracy (...)

 • Praca za granicą

  skierowanej, wydawanie wizy, badania lekarskie i tłumaczenie dokumentów. (art. 85 ust. 2 pkt 7). Agencja zatrudnienia zobowiązana jest, przed skierowaniem osoby do pracy (...)

 • Zwolnienie lekarskie a urlop bezpłatny

  nieobecność w pracy. Zgodnie z art. 92 § 2 kodeksu pracy wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku (...)

 • Urlop okolicznościowy - kiedy i ile dni przysługuje?

  zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  , jeżeli w myśl przepisu prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy do stażu pracy wlicza się tylko okresy zatrudnienia w danym zakładzie pracy, w określonej branży albo okresy (...)

 • Karta Nauczyciela

  szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 8. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu (...)

 • Wynagrodzenie za dyżury lekarskie

  pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy. Przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy bierze się również (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  stosunku pracy pracowników uczelni, nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 2. Spory o roszczenia ze stosunku pracy (...)

 • Jaką dokumentację pracowniczą musi prowadzić pracodawca?

  dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy obejmującą: dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy (w tym np. ewidencję czasu pracy), dokumenty (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • Badania okresowe

  Czy po trwającym 1 rok urlopie wychowawczym pracodawca może rządać wykonania badań okresowych PRZED powrotem do pracy? Dodam, że jest możliwe wykonanie (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Jak odzyskać prawo jazdy po 2-óch latach ?

  Mąż prowadził samochód w stanie nietrzeżwym . Zabrano mu prawo jazdy na dwa lata. Okres ten już minął . Moje pytanie brzmi - Czy oprócz tego , (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane