Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna22 Stycznia 2009

  obrane. § 3. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością (...)

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych22 Stycznia 2009

  przedmiocie przekazania osoby ściganej. Art. 607d. § 1. Jeżeli miejsce pobytu osoby ściganej jest znane, sąd okręgowy, który wydał nakaz, przekazuje go bezpośrednio właściwemu (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)20 Sierpnia 2007

  , uwzględnia zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności. § 2. Jeżeli pod pozorem dokonania czynności prawnej (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe17 Października 2008

  ustawowego osoby, której postępowanie dotyczy. W wypadkach ważniejszych powinien ponadto w miarę możności wysłuchać osoby bliskie tej osoby. § 2. Wysłuchanie małoletniego (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym14 Października 2008

  rozwiązania osoby prawnej i wszczęcia likwidacji.Art. 30. Jeżeli kurator przy wykonywaniu swych czynności stwierdzi, że istnieją przesłanki zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby (...)

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII19 Grudnia 2008

  przeciwko porządkowi publicznemu Art. 252. § 1. Kto bierze lub przetrzymuje zakładnika w celu zmuszenia organu państwowego lub samorządowego, instytucji, organizacji, osoby fizycznej lub prawnej (...)

 • Firma, czyli oznaczenie przedsiębiorcy2 Lipca 2010

  osoby fizycznej, jeśli służy to ukazaniu związku tej osoby z powstaniem lub działalnością tej osoby prawnej (np. „Pączek. Jan Kowalski sp. z o.o.”, jeśli Jan Kowalski (...)

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna22 Stycznia 2009

  zakresie swojej działalności gospodarczej zbył produkt niebezpieczny, chyba że w ciągu miesiąca od daty zawiadomienia o szkodzie wskaże poszkodowanemu osobę i adres producenta lub osoby określonej (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody22 Stycznia 2009

  lub prokurator zwolni te osoby od obowiązku zachowania tajemnicy. § 2. Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, lekarskiej lub dziennikarskiej mogą (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług22 Sierpnia 2007

  prawnej podatnikami mogą być również jednostki organizacyjne osoby prawnej, będącej organizacją pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności (...)

 • Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?12 Października 2017

  nakład pracy kuratora jest nieznaczny (tzn. nie odrywa go od jego codziennych zajęć, nie absorbuje czasowo), a jego praca czyni zadość zasadom współżycia społecznego (np. jest krewnym osoby, (...)

 • Zawarłeś umowę pod wpływem błędu? Uchyl się od skutków prawnych!4 Października 2017

  prawne, które polega na świadomym zachowaniu się osoby fizycznej czy organu osoby prawnej, w którym przejawia się dążenie do osiągnięcia określonych skutkó cywilnoprawnych. Na (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 1 - 92)26 Sierpnia 2008

  osobowości prawnej nabywają nieruchomości - na własność lub w użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, a samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - na własność (...)

 • Prawo bankowe14 Czerwca 2004

  banku w formie spółki akcyjnej mogą być osoby prawne i osoby fizyczne, z tym że założycieli nie może być mniej niż 3.2. Założycielami banku spółdzielczego mogą być tylko osoby (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22.1-23)17 Października 2008

  środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które uprzednio zostały wniesione do tej osoby prawnej jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych9 Sierpnia 2007

  wynagrodzeniu za pracę. 2. W skład rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do rady nadzorczej (...)

 • Czy wizerunek stanowi dobro osobiste osoby prawnej i w ten sposób podlega ochronie prawnej?16 Lutego 2016

  . Bezprawne działania ograniczające dostęp osoby prawnej do pewnego segmentu rynku naruszają prawo do nieskrępowanej działalności gospodarczej.” W tym kontekście należy również (...)

 • Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych27 Sierpnia 2007

  karnym skarbowym o przestępstwo popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej;  2) Komendant Główny Policji - jeżeli jest to (...)

 • Kiedy można zawrzeć umowę z samym sobą?17 Lipca 2017

  poza pełnioną przez nich funkcją. Osoba fizyczna działająca jako organ osoby prawnej, nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu tej osoby, (...)

 • Gdy przewidujesz, że spółka z o. o. będzie miała oddziały... - opinia prawna (stan prawny na starej ustawie Vat z 1993 r.)20 Października 2004

  ) osoby prawnej był odrębnym podatnikiem podatku VAT i miał nadany tym samym odrębny NIP.Co się tyczy numeru REGON, sytuacja jest odmienna. Dla porządku należy wskazać, że zgodnie z art. 42 (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.27 Maja 2018

  wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorcówW celu zatrudnienia cudzoziemca jako członka zarządu, wnioskodawca (...)

 • Zmiany w uregulowaniu firmy i prokury12 Października 2004

  wprowadzać osoby trzeciej w błąd co do przedsiębiorcy, który się nią posługuje.Firma osoby fizycznej składa się z jej imienia i nazwiska, natomiast osoby prawnej z nazwy. Jednakże (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)22 Października 2007

  zamieszkania i adresy reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni.2. Jeżeli dłużnik wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością (...)

 • Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców24 Lutego 2005

  się; członkostwo w organie zarządzającym osoby prawnej lub spółki handlowej nieposiadającej osobowości prawnej mającej siedzibę na terytorium RP, kontrolowanej bezpośrednio (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23a-30e)22 Października 2008

  przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej, 5

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • proces prywatno-skargowy o znieważenie

  Bardzo proszę o informację jak napisać taki pozew o zniesławienie. Jako dowód mam obraźliwy list i nagranie na dyktafonie...czy to wystarczy? Z góry (...)

 • Sprawa o znieslawienie ?

  Co moge zrobić osobie ktora mnie publicznie wyzwala ? (uma) To zalezy czy jesteś osobą zaufania publicznego (np. prawnikiem, lekarzem), czyli do twojej (...)

 • Zniesławienie i zniewaga

  Jestem notorycznie obsypywana obelgami przez rozchisteryzowaną kobietę, która twierdzi, że przyczyniłam się do rozpadu jej małżeństwa ?! Na mój (...)

 • pozew o zniesławienie,ublizanie itp.

  Witam w kwesti prawnej jestem zupełnym laikiem wiec pozwoliłem sobie na wpis. Sprawa jest dosc nietypowa-pewna kobieta poznana przez internet u trzymaywała (...)

 • Zniesławienie

  Problem jest następujący, notorycznie od kilku lat ja i moja najbliższa rodzina jesteśmy przy świadkach, znieważani, wyzywani od dziwek, kurew,alfonsów (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane