Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)22 Października 2008

  dochodowy.3a. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w ust. 2 i 3, zmniejsza się, z zastrzeżeniem art. 27b ust. (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej9 Sierpnia 2007

  żądania. 2. W postępowaniu w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14, nie stosuje się art. 13 ust. 9 10, art. 13b, art. 27 ust. (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych9 Sierpnia 2007

  spółdzielni. Przepis art. 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.   Art. 15. 1. (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR13 Kwietnia 2018

  art. 96 ust. 9 pkt 3 ustawy o VAT - dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R są niezgodne z prawdą;  art. 96 ust. 9 pkt 4 ustawy o VAT - podatnik (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)22 Października 2008

  partnerstwie publiczno-prywatnym, z zastrzeżeniem ust. 7,   43)  dochody spółdzielni socjalnej wydatkowane w roku podatkowym na cele, o których mowa w art. (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa27 Sierpnia 2007

  art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 w części, w jakiej zawiera słowo „obowiązkowo”, jest niezgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)27 Sierpnia 2007

  kształcenia określonego na podstawie art. 9 pkt 2Art. 11. 1. Jednostki organizacyjne uczelni niespełniającej wymagań określonych w art. 56 ust. (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług22 Sierpnia 2007

  z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)27 Sierpnia 2007

  wojskowej, służb państwowych, artystycznej, medycznej oraz morskiej właściwy minister wskazany w art. 33 ust. 2, na wniosek senatu uczelni, z zastrzeżeniem art. 128. 5. Przepisy (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)31 Października 2007

  znaków towarowych przepisy art. 35 ust. 4-6, art. 39 [1] ust. 2, art. 41, 42, art. 43 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, art. 45 ust. (...)

 • Karta Nauczyciela24 Września 2008

  . 9 ust. 1 pkt 1 ust. 1a-3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. (...)

 • Prawo bankowe14 Czerwca 2004

  przez pozostałe, 16a) przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, (...)

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych16 Lipca 2004

  ust. 2 i 3, art. 132 i 133, art. 134 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, art. 135, art. 138-140, art. 141 ust. (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)22 Października 2008

  którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 2 i 4, złożą po terminie, o którym (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)26 Sierpnia 2008

  zobowiązany do wykonywania czynności, o których mowa w art. 185 ust. 1 i ust. 1a, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi ze (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej16 Października 2008

  art. 36 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114, z późn. zm. ) liczba przedsiębiorców pozostaje większa (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22.1-23)17 Października 2008

  odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji zgodnie z odrębnymi przepisami, jest: 1) wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2 i 2a albo 2) wartość (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23a-30e)22 Października 2008

  obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)26 Sierpnia 2008

  prawomocne, przy czym nie uwzględnia się części składowych nieruchomości. Przepisy art. 144 ust. 2, art. 146 ust. 1a, art. 147 i art. 148 ust. 1-3 stosuje (...)

 • Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty28 Kwietnia 2018

  4-7 [ustawy o CIT]”. Prawa i wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT Przepis art. 16b, do którego odsyła art. 15e ust. (...)

 • Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych15 Stycznia 2009

  inwestycyjnych otwartych? Zmiana art. 84 ust. 1 i 2, art. 89 ust. 3 oraz art. 90 ust. 1 prowadzi do przeniesienie informacji mających charakter ofertowy ze statutów (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 78 - 129)21 Sierpnia 2007

  osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub ust. 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16, art. 17, art. (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 1 - 92)26 Sierpnia 2008

  2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm. );  6) ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych27 Listopada 2008

  zawodowe, z zastrzeżeniem ust. 4. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do członków zarządu spółek, o których mowa w art. 5 ust. (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)22 Października 2007

  wniosku na podstawie art. 12 ust. 1 albo art. 13.4. W sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3, dłużnik obowiązany jest również do zwrotu kosztów (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane