Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Stosowanie ustawy o STIR13 Kwietnia 2018

  ; art. 96 ust. 4a pkt 4 ustawy o VAT - podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego;  art. 96 ust. 4a pkt 5 ustawy o VAT - posiadane informacje (...)

 • Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi od 2019 roku?4 Października 2018

  . na rachunek bankowy pracownika), wymagana jest na to uprzednia zgoda pracownika wyrażona na piśmie. Także układ zbiorowy pracy może przewidzieć taki sposób wypłaty (...)

 • Prawo bankowe14 Czerwca 2004

  członkowskich Unii Europejskiej, zwanych dalej państwami członkowskimi, prowadzący we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)20 Sierpnia 2007

  takiego kredytu została zbyta na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych. W tym przypadku o pierwszeństwie zaspokojenia decyduje kolejność wniosków (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II7 Sierpnia 2007

  zarobkowej w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej.§ 3. Zatrudnienie skazanego następuje za zgodą i na (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?11 Kwietnia 2017

  zapobiega jednoczesnemu pobieraniu pełnej kwoty świadczeń o charakterze rodzinnym na te same dzieci w dwóch państwach w tym samym okresie.  W przypadku, gdy osoba ubiega się o (...)

 • Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników22 Stycznia 2019

  ;wynagrodzenia brutto  do 2,0% wynagrodzenia brutto  4,0% wynagrodzenia brutto Finansowane przez pracodawcę*     1,5% wynagrodzenia brutto  do (...)

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych31 Maja 2004

  składki jest potrącana na cel, o którym mowa w pkt 1, i nie jest przekazywana na rachunek, o którym mowa w art. 19 pkt 3. Art. 10. 1. Instytucja finansowa przyjmująca (...)

 • Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych27 Sierpnia 2007

  umów, o których mowa w Art. 8 ust. 1 pkt 3 lub Bankowy Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w przypadku zaspokajania (...)

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne20 Sierpnia 2008

  do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w niej wpisu o zajęciu lub o złożenie tego wniosku do zbioru dokumentów. § 2. Jeżeli w księdze wieczystej (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)5 Sierpnia 2008

  w całości lub części nie istnieją, lub nie umieszczono na liście wierzytelności, które podlegają umieszczeniu na liście z urzędu. Postanowienie o zmianie na liście (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)27 Sierpnia 2007

  .  4. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do przeniesienia pozwolenia na wniosek osoby, na którą, w drodze decyzji, pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej zostało (...)

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych28 Sierpnia 2007

  rejestrację; 3) wniosku o zmianę specyfikacji; 4) sprzeciwu, o którym mowa w art. 28.2. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa.3. Opłatę wnosi się (...)

 • Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?23 Sierpnia 2018

  o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Wpłaca się ją na rachunek bankowy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne (...)

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)22 Stycznia 2009

  ;wnież na walnym zgromadzeniu. § 3. Zarząd powinien dokonać wykupu akcji na rachunek akcjonariuszy pozostających w spółce w terminie miesiąca od upływu terminu złożenia (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?22 Sierpnia 2017

  składek na: o ubezpieczenia społeczne - w kwocie 2000 zł, o na ubezpieczenie zdrowotne – 1951,00 zł (2000 zł – 49,00 zł, tj. kwota składki na ubezpieczenie (...)

 • Ważne zmiany w PIT9 Stycznia 2009

  o osiągniętych dochodach Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych wykazuje w imiennych informacjach o wysokości osiągniętego dochodu również dochody zwolnione od podatku na podstawie (...)

 • Przedsiębiorca a PFRON25 Października 2018

  mają ustalone prawo do emerytury; do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku o refundację, jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)27 Sierpnia 2007

  szczególności w zakresie należytego wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 111. 2. Oceny dokonuje podmiot wskazany w statucie, nie rzadziej niż raz na cztery lata lub (...)

 • Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?16 Października 2009

  posiada numer PESEL, 05.1-4 - o ile posiada rachunek bankowy związany z działalnością gospodarczą, 05.6 - o ile na ten rachunek ma być dokonywany zwrot podatku, 06 (...)

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII19 Grudnia 2008

  , ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Art. 285. § 1. Kto, włączając się do urządzenia telekomunikacyjnego, uruchamia na cudzy rachunek impulsy telefoniczne, podlega (...)

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych13 Lipca 2007

  dokonuje organ podatkowy, na rachunek którego uiszczono podatek, na wniosek podatnika złożony nie później niż do dnia 31 marca roku następującego po roku podatkowym. Podstawą (...)

 • Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców22 Stycznia 2019

  obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Przykład: Do osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy o PPK nie wliczamy: osób zatrudnionych na podstawie umów o dzieło, osób (...)

 • Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą17 Lipca 2009

  .   W przypadku, kiedy świadczenia rodzinne nie są przeznaczone na utrzymanie członków rodziny, przez osobę, której powinny być udzielane, instytucja właściwa, na wniosek (...)

 • Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?10 Września 2018

  uzgodnionej formie, w terminie 14 dni od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym uczelni. Wniosek o przyznanie stypendium Wniosek przygotowuje uczelnia na podstawie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

 • KOMORNIK

  Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy (...)

 • Dług-zobowiązanie-wniosek do sądu-dowody-dyktafon-pomocy!!!

  Witam wszystkich użytkowników forum i odwiedzających z ?doskoku?. Jestem nowym użytkownikiem i jest to mój pierwszy post, tak więc proszę o wyrozumiałość. Sprawa (...)

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

 • Presco atakuje!!! co robić?

  Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane