Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy26 Marca 2008

  . Powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz o unieważnienie uznania dziecka może wytoczyć także prokurator.Rozdział II.Stosunki między rodzicami a dziećmi.Oddział (...)

 • Uznanie dziecka - od A do Z21 Października 2017

  nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania już ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda, od (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?10 Września 2017

  wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza), złoży pisemny wniosek o udzielenie po (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe17 Października 2008

  jej odwołanie.  § 3. Z przyjęcia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przysposobienie dziecka w przyszłości lub o odwołaniu takiej zgody sąd opiekuńczy sporządza (...)

 • Zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa dzieci urodzonych w małżeństwie - opinia prawna13 Października 2006

  . 296 ze zm. ), dalej KPC.  W świetle KRO ojcostwo dziecka może być ustalone za pomocą trzech sposobów: domniemania pochodzenia dziecka od męża matki,  uznania dziecka przez (...)

 • Konsekwencje uznania dziecka, czyli obowiązek alimentacyjny - opinia prawna24 Maja 2007

  dziecku nazwiska ojca, jak i nazwiska matki. Z nadaniem nazwiska nie wiążą się szczególne uprawnienia dziecka. Niezależnie od tego czyje nazwisko nosi jest dzieckiem obojga (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?12 Września 2016

  pobiera się opłat od wniosku: o zabezpieczenie roszczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie; o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie (...)

 • Sądowe ustalenie ojcostwa8 Maja 2006

  to wnioskuje. Zatem nazwisko ojca nie przechodzi automatycznie na dziecko, a gdy dziecko ukończyło trzynaście lat, do nadania mu nazwiska ojca potrzebna jest jego zgoda.     Pamiętaj, (...)

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne20 Sierpnia 2008

  uzyskać z centralnej informacji o zastawach rejestrowych dane o tym, czy dłużnik jest zastawcą zastawu rejestrowego oraz kto jest zastawnikiem. O wszczęciu egzekucji komornik niezwłocznie (...)

 • Dla kogo świadczenia rodzinne?21 Grudnia 2018

  ciąży do dnia porodu. Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod (...)

 • Jak zarejestrować urodzenie w urzędzie stanu cywilnego?19 Października 2017

  mogą się porozumieć w kwestii nazwiska dziecka, będzie ono nosić nazwisko dwuczłonowe, to znaczy nazwisko matki z dołączonym nazwiskiem ojca. Nadanie numeru PESEL i zameldowanie Kierownik (...)

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?26 Czerwca 2017

  orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na czas określony, może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności dziecka. Wniosek taki (...)

 • Jak rozwiązać problemy dotyczące opieki nad dzieckiem, gdy rodzice się rozstają - opinia prawna14 Listopada 2008

  nazwiska przez Pani byłego partnera, to zgodnie z ustawą musi on być uzasadniony ważnymi względami. W szczególności są to: noszenie nazwiska ośmieszającego, o brzmieniu niepolskim (...)

 • Krewni żony, czyli prawne skutki powinowactwa25 Maja 2010

  rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka, powinowaty pierwszego i drugiego stopnia osoby, dla której w testamencie została przewidziana (...)

 • Jak uznać ojcostwo w urzędzie stanu cywilnego?23 Października 2017

  dziecka, jeśli dziecko zmarło – datę, w której ojciec dowiedział się o jego śmierci oraz datę śmierci dziecka. wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego (...)

 • Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?20 Października 2017

  dołączonego do niego nazwiska ojca. Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia (...)

 • Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?1 Lutego 2010

  ? Opłata skarbowa od wniosku o wydanie decyzji o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) wynosi 37 zł.   Pamiętaj, że: osoba mieszkająca za granicą (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?11 Kwietnia 2017

  przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania (...)

 • Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?15 Września 2010

  przysposobionego lub przysposabiającego może w orzeczeniu o rozwiązaniu stosunku przysposobienia postanowić, że przysposobiony powraca do nazwiska, które nosił przed orzeczeniem przysposobienia. (...)

 • Alimenty od dziadków zamiast od ojca dziecka – opinia prawna11 Maja 2010

  dziecka, jak i jego rodziców. Występując z powództwem przeciwko rodzicom ojca dziecka matka musiałaby udowodnić, oprócz wysokości żądanej kwoty, także okoliczności, (...)

 • Jakie prawa ma ojciec?24 Czerwca 2018

  . Ustawodawca przewidział też możliwość przejęcia części urlopu macierzyńskiego przez ojca w razie porzucenia dziecka przez pracownicę w czasie urlopu macierzyńskiego. To samo dotyczy porzucenia (...)

 • Akta stanu cywilnego - czyli jak rejestruje się urodzenia, małżeństwa i zgony?13 Września 2016

  urodzenia rodziców dziecka, numery PESEL rodziców dziecka, jeżeli zostały nadane;  2) oświadczenie o wyborze imienia lub imion dziecka;  3) nazwisko dziecka;  4) (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie20 Sierpnia 2008

  zawieszonego postępowania przez sąd wyższej instancji powoduje uprawomocnienie się zaskarżonego orzeczenia, z wyjątkiem spraw o unieważnienie małżeństwa lub o rozwód oraz o (...)

 • Ustalenie ojcostwa a roszczenia z tym związane8 Maja 2015

  pochodzenia dziecka z małżeństwa wówczas wpisuje się̨ do aktu urodzenia dziecka, jako imię̨ ojca – imię̨ wskazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka, (...)

 • Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą17 Lipca 2009

  się o świadczenia rodzinne w Belgii, powinna Pani złożyć do właściwej instytucji w belgijskiej wniosek o zasiłek rodzinny, wraz z wymaganymi ustawodawstwem dokumentami (m.in. polskie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zmiana nazwiska dziecka

  Mam nieślubne dziecko. Uznałem to dziecko lecz dziecko nosi nazwisko swej matki, bo tak zostało to ustalone. Jeśli matka dziecka wyjdzie za mąż to (...)

 • Nazwisko dziecka

  Witam! Dziewczyna ma dziecko z człowiekiem, z którym nie zawarła związku małżeńskiego. Mieszkają osobno, dziewczyna z rodzicami. Większe zaiteresowanie (...)

 • - Kupię Tuska i zrobię z niego niewolnika.

  W CZYM http://niepoprawni.pl/grafika/po-w-tle-pzprjpg http://www.google.pl/imgres?q=PIS&hl=pl&sa=G&biw=1015&bih=563&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ebCyCVwtacX_UM:&imgrefurl=http://www.marki.net.pl/o-partii-pis-7655&docid=4_BGMCX9sgozNM&w=1670&h=1670&ei=ZsptTqm3Gofvsgbtpum8BA&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=1&tbnh=134&tbnw=134&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=82&ty=59 (...)

 • zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych

  niedługo mam sprawę w sądzie o uwiarygodnienie ojcostwa. ojciec dziecka nie chce go uznac i mimo że mi obiecał że nie zostawi z dzieckiem to właśnie (...)

 • Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

  Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane