Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?11 Kwietnia 2017

  przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania (...)

 • Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja13 Sierpnia 2017

  uzyskać prawa własności do innego mieszkania albo domu przez 5 lat od dnia kupna mieszkania albo domu w programie MdM. Wyjątek od tej reguły to mieszkania i domy, które dostaniesz (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych9 Sierpnia 2007

  lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie niedokonania czynności, o których mowa w art. 13, roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie (...)

 • Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?24 Sierpnia 2011

  ;jść do właściwego wydziału w urzędzie gminy, aby dowiedzieć się o uchwałę regulującą tę kwestię, Niestety trzeba również pamiętać o ciężkiej sytuacji materialnej (...)

 • Na jaką pomoc mogą liczyć poszkodowani przez wichurę i inne klęski?4 Lipca 2018

  osuwiskowych - wykaz dokumentów zał. 3 do wytycznych osuwiskowych - wzór umowy zał. 3 do wytycznych osuwiskowych - rozliczenie końcowe   Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)26 Sierpnia 2008

  ostateczna albo orzeczenie o podziale nieruchomości stało się prawomocne.2. Właściwy organ składa wniosek o ujawnienie w księdze wieczystej praw gminy, powiatu, województwa (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie20 Sierpnia 2008

  zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.Art. 185. § 1. O zawezwanie do próby ugodowej - bez względu na właściwość rzeczową - można (...)

 • Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym27 Sierpnia 2007

  ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosków rady gminy:  1) o wpisanie gminy do Rejestru gmin, 2) o (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)20 Sierpnia 2007

  właściwej w sprawach podatkowych, zwanej dalej „obcą władzą”, z wnioskiem o doręczenie pisma organu podatkowego. § 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, powinien zawierać (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe17 Października 2008

  , której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, do złożenia wykazu majątku należącego do tej osoby oraz do złożenia przyrzeczenia. Przepisy art. 913, 915-917 stosuje (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej16 Października 2008

  wraz z odpisem postanowienia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców albo decyzją o wpisie do ewidencji. 2. Ilekroć przepis szczególny nakazuje przedsiębiorcy (...)

 • Dodatek mieszkaniowy - Jak uzyskać, komu przysługuje i ile wynosi dodatek mieszkaniowy6 Września 2018

  oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Informację o powierzchni mieszkania albo domu można znaleźć na przykład: w akcie notarialnym, w (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody22 Stycznia 2009

  ;cenie terminu nie wstrzymuje wykonania orzeczenia, jednakże organ, do którego wniosek złożono, lub organ powołany do rozpoznania środka zaskarżenia może wstrzymać wykonanie orzeczenia; (...)

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego20 Sierpnia 2007

  uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego, w szczególności jeżeli nakazanie opróżnienia następuje z przyczyn, o których mowa w art. 13. 6. Orzekając o uprawnieniu do (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...10 Września 2017

  uprawnienia do renty, muszą składać wniosek o emeryturę, aby od 1 października nabyć prawo do emerytury? Tak. W celu uzyskania prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, (...)

 • Premia gwarancyjna na zakup mieszkania24 Maja 2010

  prawo do uzyskania premii, Jeżeli masz zamiar być najemcą lub partycypantem umowy z TBS – em, również możesz ubiegać się o uzyskanie premii gwarancyjnej, Termin do złożenia (...)

 • Procedury budowlane9 Maja 2018

  skarbowej  Co do zasady inwestor występujący z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest do wniesienia opłaty skarbowej i dołączenia dowodu jej (...)

 • Jak rozliczyć ulgę remontową?21 Września 2011

  , wykazać i doliczyć kwoty uprzednio odliczone. Doliczeń do podatku dokonuje w kwotach faktycznie odliczonych. Podstawy prawne: Artykuł 12 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)26 Sierpnia 2008

  . Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców, o których mowa w art. 174 ust. 6.5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem (...)

 • Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?20 Stycznia 2005

  przedsiębiorstwa państwowe - gminy do swojego zasobu, co w konsekwencji stanowiło przyczynek do sporu o mieszkania zakładowe. Dotychczasowi użytkownicy takich mieszkań chcieli (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym14 Października 2008

  art. 47a ust. 2 składa się do akt rejestrowych.3. Jeżeli podmiot wpisywany do Rejestru działa na podstawie umowy lub statutu, do wniosku o jego wpisanie dołącza się umowę lub (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.27 Maja 2018

  wykonywania przez niego pracy, złożyć do wojewody wniosek o wydanie zezwolenia na pracę (lub cudzoziemiec - wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę) na prostszych (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)20 Sierpnia 2007

  warunkiem, określonym w odrębnych przepisach, jest brak zaległości podatkowych, może złożyć wniosek do właściwego organu podatkowego o przeprowadzenie postępowania podatkowego. Do (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 1 - 92)26 Sierpnia 2008

  którym upłynął bezskutecznie termin do wniesienia skargi na decyzję do sądu administracyjnego. W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego w tych sprawach organ, który (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)22 Października 2007

  . Dział IIIPrzepisy o postępowaniu Art. 26. 1. Uczestnikiem postępowania o ogłoszenie upadłości jest każdy, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, oraz dłużnik.2. O (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek

  Mam stały meldunek (od niedawna) w mieszkaniu komunalnym,w którym głownym najemcą jest moja babcia. czy administacja ma prawo wysiedlić mnie po śmierci (...)

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • KOMORNIK

  Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy (...)

 • Sprawa o znieslawienie ?

  Co moge zrobić osobie ktora mnie publicznie wyzwala ? (uma) To zalezy czy jesteś osobą zaufania publicznego (np. prawnikiem, lekarzem), czyli do twojej (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane