Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)20 Sierpnia 2007

  decyzji określającej wysokość odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 53a.§ 2. Przepisy art. 33 § 2 pkt 2 i 3, § 3, § 4 pkt 2, art. 33a § 1 pkt 2 i 3 (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej9 Sierpnia 2007

  wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Art. 24a. W przypadku, o którym mowa w art. 9a ust. 8, postępowanie kontrolne przeprowadza i (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)20 Sierpnia 2007

  . Art. 288a. (skreślony) Art. 289.  § 1. Kontrolowanego, osobę go reprezentującą lub osobę wskazaną w trybie art. 281a albo w trybie art. 284 § 1 zdanie drugie (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?14 Maja 2017

  przez powiatowy urząd pracy. Prace interwencyjne Art. 2 ust. 1 pkt 26, art. 51, art. 56, art. 59, art. 59a i art. 61a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)22 Października 2008

  , o którym mowa w art. 29-30a. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.7. Informacji, o których mowa w ust. 2, nie sporządza się w przypadku sporządzenia (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III7 Sierpnia 2007

  ) składanie wniosków o warunkowe zwolnienie i o odwołanie warunkowego zwolnienia, 6) składanie wniosków o zarządzenie wykonania kary, której wykonanie warunkowo zawieszono, (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?22 Sierpnia 2017

  uaktywniająca i umowa o pracę. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę i jednocześnie wykonująca umowę uaktywniającą, zawartą z innym podmiotem niż własny pracodawca, (...)

 • Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego15 Grudnia 2017

  określonych w art. 106i ust. 7 pkt 1 i ust. 8 ustawy o VAT. Podstawa prawna: art. 19a ust. 3, art. 106i ust. 1, ust. 7 pkt 1 i ust. 8 ustawy o VAT.  Partner (...)

 • Zasady odliczania podatku VAT od paliwa30 Września 2011

  pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony wymienionych w art. 86a.2 Podstawa prawna: Ustawa o podatku od towarów i usług (...)

 • Prawo bankowe14 Czerwca 2004

  ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz. 1081 oraz z 2003 r. Nr 109, poz. 1030), d) zawieraniu i zmianie umów ugody w sprawie spłaty kredytów, o których (...)

 • Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce25 Maja 2018

  (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 i 650); ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160, 138 i 650); ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR13 Kwietnia 2018

  przez 5 lat i po tym okresie, poza wyjątkowymi przypadkami, są usuwane (art. 119zu § 3 i 4 Ordynacji podatkowej - w skrócie: O.p.). Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku (...)

 • Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?20 Września 2018

  ;rozpowszechnianie wizerunku zostało unormowane także w art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przy czym chodzi tu o wizerunek w sensie podobizny; wizerunek podlega (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych27 Listopada 2008

  ;Przepisu ust. 1 nie stosuje się do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.  Art. 27aO zezwolenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 1a, mogą ubiegać (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II7 Sierpnia 2007

  , o których mowa w art. 123a § 1, 2 i 3, są okresami składkowymi na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.§ 2. Skazany (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22.1-23)17 Października 2008

  nabędą lub wytworzą we własnym zakresie składniki majątku wymienione w art. 22a ust. 1 i art. 22b ust. 1, o wartości początkowej przekraczającej 3 500 zł, i ze względu (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)22 Października 2008

  o spłatę wartości początkowej, o której mowa w art. 17a pkt 7.   2. Kwota wypłacona korzystającemu stanowi koszt uzyskania przychodów u finansującego (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)20 Sierpnia 2007

  właściwego do spraw finansów publicznych, stosując przepisy art. 144-154. Art. 154c. Przepisy art. 154a i 154b stosuje się do doręczania pism w zakresie spraw, o których (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I7 Sierpnia 2007

  .§ 2. Skazany może składać wnioski, skargi i prośby do organów wykonujących orzeczenie.§ 3. Jeżeli wnioski, o których mowa w § 1 i 2, oraz skargi i prośby, o których (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym14 Października 2008

  zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, o których mowa w art. 27a ust. (...)

 • Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe26 Listopada 2018

  publicznego i o wolontariacie, w trakcie uczestnictwa w centrum integracji społecznej, przy wykonywaniu przez bezrobotnego prac społecznie użytecznych, o których mowa w art. (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1 - 14)22 Października 2008

  ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej16 Października 2008

  opłaty stanowią dochód budżetu gminy prowadzącej ewidencję.  2. Wnioski, o których mowa w art. 24 ust. 3 i w art. 27a ust. 1, oraz wniosek o (...)

 • Jaki VAT przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne?25 Czerwca 2017

  .   Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 i 846, ze zm.; tzw. "ustawa o VAT"); rozporządzenie (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...10 Września 2017

  zdecydujemy się dalej pracować? Przeciętnie przedłużenie okresu pracy o rok, i opóźnienie o rok przejścia na emeryturę powoduje wzrost świadczenia o ok. 8 proc. O (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Darowizna

  Mam otrzymac mieszkanie wlasnosciowe - darowizna, trzecia grupa podatkowa (darczynca zyje i nadal w nim bedzie mieszkac). Jakich kosztow moge sie spodzieawac (...)

 • Zasiedzenie podatek pomocy!

  Mam udziały w nieruchomości. Udziały takze takie posiada 2 innych właścicieli. Razem jest ans troje i żłożyliśmy do sądu wniosek o zasiedzenie. (...)

 • podatek spadkowy

  Czy obejmuje mnie nowa ustawa o spadkach i darowiznach. Moja matka zmarła w 1995 roku nie pozostawiając tetamentu. Spadkoborcami jest mój ojciec oraz (...)

 • Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

  Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

 • ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

  Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące nad Twoją (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane