Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Stosowanie ustawy o STIR13 Kwietnia 2018

  przywrócenia podatnika jako podatnika VAT: art. 96 ust. 9h ustawy o VAT - jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 96 ust. 9 pkt 1-4 i ust. 9a pkt 2 ustawy o VAT, udowodni, że prowadzi opodatkowaną

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?22 Sierpnia 2017

  );  imienny raport ZUS RCA oznaczony identyfikatorem 40 01 2017, z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 0431, w którym powinny być wykazane podstawy wymiaru składek na

 • Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami22 Października 2007

  swobody obrotu nieruchomościami (w tym lokalami mieszkalnymi) na rynku wtórnym, wykupionymi z zasobów publicznych. Skorzystać będą mogli na tym nowi właściciele lokali i osoby, które

 • Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok30 Grudnia 2017

  zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji. Generalnie podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku

 • Ustawa o kontroli skarbowej9 Sierpnia 2007

  obrotu tymi papierami wartościowymi;  5) obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi. 2. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 4 stosuje (...)

 • Compliance a wymóg raportowania informacji pozafinansowych24 Czerwca 2015

  także opracować system zbierania danych pozafinansowych, aby od 2018 r. na ich podstawie sporządzić raport z działalności w zakresie kwestii społecznych, środowiskowych, pracowniczych czy przeciwdziałaniu

 • Prawo bankowe14 Czerwca 2004

  której mowa w Art. 6a ust. 1, nie można wyłączyć ani ograniczyć.Art. 6c. 1. Powierzenie przez bank wykonywania stale lub okresowo czynności, o których mowa w Art. 6a ust. 1, może nastąpić (...)

 • Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych15 Stycznia 2009

  zezwoleniu lub przekraczanie zakresu zezwolenia, działanie z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub interesów uczestników funduszu. Dodany art. 234a wprowadza sankcje finansowe wobec

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych22 Stycznia 2009

  65a.Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania Art. 607a. W razie podejrzenia, że osoba ścigana za przestępstwo

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)20 Sierpnia 2007

  . Art. 288a. (skreślony) Art. 289.  § 1. Kontrolowanego, osobę go reprezentującą lub osobę wskazaną w trybie art. 281a albo w trybie art. 284 § 1 zdanie drugie zawiadamia (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)20 Sierpnia 2007

  § 5, art. 67a § 1 pkt 1 2 i art. 76a § 1.§ 4. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)26 Sierpnia 2008

  wpis do rejestru w przypadkach, o których mowa w ust. 2a, następuje na wniosek osoby ukaranej, po upływie okresu orzeczonej kary.3. Pozbawienie licencji zawodowej następuje również (...)

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em1 Lutego 2007

  gruntów, jeżeli zostały one zaliczone do środków trwałych nabywcy, 22 % obrotu podatnika opodatkowanego stawkami niższymi niż 22% (a więc również opodatkowanego stawką 0%), 22% obrotu (...)

 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO29 Maja 2018

  osobowych straciły moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Zmienione regulacje obowiązują wszystkich uczestników obrotu gospodarczego oraz

 • Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?22 Października 2018

  zakończenie pracy jego kasy rejestrującej. Ma obowiązek: wykonać raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny); złożyć w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w (...)

 • Obowiązek raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi 31 Marca 2019

  późn. zm.) rozpoczyna się obowiązek raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) obrotu produktami leczniczymi w zakresie określonym tym przepisem (...)

 • Jakość w prawie unijnym20 Marca 2006

  obrotu, wobec braku z ich strony zagrożeń dla ludzi i środowiska, nie podlega żadnym regulacjom prawnym, lub obszar, w którym dopuszczenie do obrotu wyrobów stwarzających zagrożenie podlega (...)

 • Przygotuj się na wakacje8 Lipca 2018

  bagażu) zgłoś na lotnisku w biurze rzeczy znalezionych i zagubionych. Zachowaj raport PIR. Poza zgłoszeniem szkody na lotnisku, złóż pisemną reklamację do linii lotniczej

 • Prawo własności przemysłowej (art. 283 - 327)31 Października 2007

  oznaczeniu, wprowadza do obrotu albo do celów obrotu przygotowuje lub przechowuje, albo podaje w ogłoszeniach, zawiadomieniach lub w inny sposób wiadomości mające wywołać mniemanie, że (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 78 - 129)21 Sierpnia 2007

  artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono - wprowadzania do obrotu, (...)

 • Jakie są skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC?5 Kwietnia 2018

  kryptowaluty na inną. Podstawa opodatkowania (którą zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT jest otrzymane wynagrodzenie) w przypadku handlu kryptowalutami

 • Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!9 Marca 2009

  ;zującego dotąd przepisu (sankcja wobec wytwórcy) sankcją będą zagrożeni także inni przedsiębiorcy wprowa­dzający towar do obrotu, np. importer. Poza tym nowelizacja znosi sankcje, (...)

 • Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym27 Sierpnia 2007

  przez Komisję Wspólną.3. Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych przygotowuje, nie rzadziej niż raz na dwa lata, raport dotyczący sytuacji mniejszości (...)

 • Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT12 Listopada 2006

  ;   39.600 zł - 22% obrotu opodatkowanego stawką niższą niż 22% (a więc w naszym przypadku obrotu z tytułu zaliczki w WDT) wynosi: 17.600 zł (80.000 zł x 22%)      

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej16 Października 2008

  ;  3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;   4) ochrony osób i mienia;   5) 

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Legalizacja miękkich narkotyków

  Chciałem w szanownym gronie osób zajmujących się prawem zadać pytanie: Czy jesteście za legalizacją miękkich narkotyków (np. marihunana) oraz (...)

 • - Kupię Tuska i zrobię z niego niewolnika.

  W CZYM http://niepoprawni.pl/grafika/po-w-tle-pzprjpg http://www.google.pl/imgres?q=PIS&hl=pl&sa=G&biw=1015&bih=563&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ebCyCVwtacX_UM:&imgrefurl=http://www.marki.net.pl/o-partii-pis-7655&docid=4_BGMCX9sgozNM&w=1670&h=1670&ei=ZsptTqm3Gofvsgbtpum8BA&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=1&tbnh=134&tbnw=134&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=82&ty=59 (...)

 • Kiedy przedawni się kredyt?

  Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 (...)

 • mieszkanie po policji

  A co jeżeli lokal /budynek mieszkalny/ decyzją Wojewody w 1992 został przekazany nieodpłatnie z zasobów Skarbu Państwa dla Miasta , obecnie administrowany (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane