Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?14 Maja 2017

  na zasiedlenie - dla bezrobotnego do 30 roku życia Art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku normuje bon na zasiedlenie. Na wniosek (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)20 Sierpnia 2007

  zabezpieczenia wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Art. 33b. Przepis art. 33 stosuje się odpowiednio do zabezpieczenia na majątku: 1) (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)26 Sierpnia 2008

  się do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.27 Maja 2018

  wykonywania przez niego pracy, złożyć do wojewody wniosek o wydanie zezwolenia na pracę (lub cudzoziemiec - wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę) na (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)20 Sierpnia 2007

  wnoszącego podanie, że w sprawach innych powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu, informując go o treści § 2. § 2. Jeżeli organ podatkowy otrzyma podanie (...)

 • Procedury budowlane9 Maja 2018

  dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) - załącznik nr 3 do rozporządzenia; Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, (...)

 • Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym27 Sierpnia 2007

  ". Wpisu do Rejestru gmin dokonuje minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych na wniosek rady gminy, na której obszarze nazwy te (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach27 Grudnia 2017

  pracy występuje z wnioskiem o przedłużenie zezwolenia na prace sezonową. W celu przedłużenia pobytu cudzoziemiec może wystąpić o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy ze (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych27 Listopada 2008

  kasynach gry, a gier na automatach - w kasynach gry lub w salonach gier na automatach. 1a. Urządzanie gier na automatach o niskich wygranych jest dozwolone wyłącznie w punktach (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej16 Października 2008

  2003 r. o cudzoziemcach - posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielone w związku z przybywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywaniem na (...)

 • Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?2 Października 2018

  ciężkie bezpośrednio przy przeładunku w ładowniach statku. 22. Prace rybaków morskich. 23. Prace na statkach żeglugi morskiej. 24. Prace na morskich (...)

 • Kto może przejść na emeryturę pomostową?1 Października 2018

  . 20 Prace nurka lub kesoniarza, prace w komorach hiperbarycznych. 21 Prace fizyczne ciężkie bezpośrednio przy przeładunku w ładowniach statku. 22 Prace rybaków morskich. 23 Prace (...)

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego20 Sierpnia 2007

  na pół roku naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, jeżeli lokatorowi (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej9 Sierpnia 2007

  Inspektora Kontroli Skarbowej oraz od decyzji, o której mowa w ust. 3, nie służy odwołanie, jednakże stronie służy wniosek do tego organu o ponowne rozpatrzenie sprawy. 3. Do (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22.1-23)17 Października 2008

  nabycia, o której mowa w ust. 3, oraz koszt wytworzenia, o którym mowa w ust. 4, koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania (...)

 • Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!9 Marca 2009

  gospodarczej. Tak więc to organ ewidencyjny, który otrzymał od przedsiębiorcy wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej albo wniosek o wpis informacji (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)27 Sierpnia 2007

  okres do pięciu lat;  4) pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony. 2. Odpis orzeczenia o udzieleniu (...)

 • Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany14 Sierpnia 2009

      Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, (...)

 • Wykaz prac wzbronionych młodocianym21 Maja 2007

  ) prace konwojentów.   7) Prace w żegludze, w tym w szczególności: wszelkie prace na jednostkach pływających oraz prace w portach związane z obsługą techniczną statków, (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III7 Sierpnia 2007

  aresztowanego przeniesionego na podstawie § 1 do zakładu karnego, stosuje się przepisy o wykonywaniu tymczasowego aresztowania, chyba że wyraził on zgodę na stosowanie względem (...)

 • Obowiązek meldunkowy cudzoziemców27 Października 2017

  urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.   Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu (...)

 • Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”22 Sierpnia 2018

  ;. Aby dowiedzieć się, o jaką instytucję chodzi w Twoim przypadku, zapytaj o to w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Może to być np. (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?11 Kwietnia 2017

  trzeba składać raz do roku. Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)26 Sierpnia 2008

  katastralne przeszacowuje się, stosując wskaźniki cen nieruchomości, o których mowa w art. 5.  3. Rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu na (...)

 • Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO5 Października 2018

  uprawniony do pozyskania informacji o nim w tym zakresie. Czy pracodawca może zbierać informacje o karalności kandydata do pracy? Zaświadczenie o niekaralności Zaświadczenie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Kiedy przedawni się kredyt?

  Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 (...)

 • alimenty na byłą żonę

  witam, od 3 lat jestem po rozwodzie (sąd orzekł, że wina leży po mojej stronie), płacę regularnie alimenty na dziecko 450zł/m-c przy zarobkach 2100zł (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane