Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)20 Sierpnia 2007

  , zawiadamia wnoszącego, że w tych sprawach powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu, informując go o treści art. 66 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.§ 3. Jeżeli (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych27 Listopada 2008

  wygranych lub przez podmioty wykonujące monopol Państwa, po dopuszczeniu ich do eksploatacji i użytkowania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 5. Koszty dopuszczenia (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III7 Sierpnia 2007

  pierwszej instancji tymczasowo aresztowany może być przeniesiony do zakładu karnego; sąd, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może postanowić inaczej.§ 2. W stosunku do (...)

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie1 Sierpnia 2007

  ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do (...)

 • Zakupione materiały pornograficzne powodem postępowania karnego – opinia prawna15 Marca 2005

  pierwszego biegłego (jest taka klauzula na Postanowieniu, że „przysługuje mi prawo do zapoznania się z opinią biegłego złożoną na piśmie”) otrzymałem odpowiedź odmowną. Na pismo (...)

 • Jak nie dać się cyberprzemocy?25 Kwietnia 2019

  ; następuje wcześniej. Nastolatki zostali zapytani o to, jakie nadzieje wiążą z dostępem do Internetu. Najczęściej wymieniali: większy, swobodny dostęp do różnorodnych zasobów (...)

 • Prawo o postępowaniu układowym16 Września 2004

  ) do zamknięcia ksiąg dłużnika; 2) do sprawdzenia złożonego przez dłużnika bilansu, rachunku wyników oraz spisu wierzycieli, jako też do zbadania stanu przedsiębiorstwa. §2. Nadzorca (...)

 • Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...19 Września 2018

  energii". Definicja "budynku o niskim zużyciu energii" została zamieszczona w punkcie 3 załącznika nr 1 do uchwały. Definicja odwołuje się do wymagań oszczędności energii i izolacyjności (...)

 • Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?22 Marca 2017

  okoliczności, w jakich dochodzi do porozumienia. Można przecież nawet sobie wyobrazić, że współwłaściciele zawierają umowę podziału quoad usum, na mocy której każdy z nich ma prawo (...)

 • Jak zgłosić przestępstwo?26 Października 2018

  należy wysłać do jednostki policji albo prokuratury (właściwej dla miejsca zdarzenia - sprawdź dane kontaktowe jednostek prokuratury). Fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (...)

 • Procedury budowlane9 Maja 2018

  długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służące do: cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, (...)

 • Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym16 Sierpnia 2016

  popełnieniu czynu zabronionego. Odnoszą się one do zachowań sprawcy i promują postawy zmierzające do naprawienia wyrządzonego zła. Trzecia sytuacja odnosi się tylko i wyłącznie do (...)

 • Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO5 Października 2018

  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4) prawo do usunięcia danych osobowych; 5) prawo do wniesienia skargi do (...)

 • Który sąd osądzi przestępcę?10 Czerwca 2011

  wyjątkowo, bowiem zbyt częste korzystanie z tej możliwości mogłoby prowadzić do osłabienia poczucia zaufania do sądu i jego zdolności do fachowego i rzetelnego procesowania (tak: postanowienie (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć12 Września 2018

  uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Zakazu tego nie stosuje się jednak w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ponadto (...)

 • Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?31 Grudnia 2018

  uprzedniej działalności opodatkowanej VAT. Pamiętaj o kilku zasadach przy wyliczaniu limitu sprzedaży uprawniającego do zwolnienia z VAT: Wartość sprzedaży powinieneś liczyć w wartościach netto (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 1 - 62)31 Października 2007

  do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu. Dowody i materiały mogą wykraczać poza wykaz objęty sprawozdaniem (...)

 • Co może pokrzywdzony w procesie karnym? - opinia prawna6 Stycznia 2005

  podane w piśmie skierowanym do prokuratury o uznanie Pana za pokrzywdzonego - takie okoliczności uprawdopodobniłyby, że jest Pan pokrzywdzonym. Przechodząc do ustalenia, czy byłby Pan (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.27 Maja 2018

  wojewodę na wniosek cudzoziemca, uprawnia zarówno do pracy, jak i do pobytu. Stroną inicjującą pracę jest, co do zasady, pracodawca (zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV19 Grudnia 2008

  obejmuje utratę czynnego i biernego prawa wyborczego do organu władzy publicznej, organu samorządu zawodowego lub gospodarczego, utratę prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 - 77 [2])21 Sierpnia 2007

  autorskiego do utworu nieopublikowanego, chyba że sprzeciw byłby niezgodny z ujawnioną wolą twórcy co do rozpowszechniania utworu.  3.  Prawo do wynagrodzenia, o którym (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)26 Sierpnia 2008

  podstawę wpisu do księgi wieczystej.5.  W rozliczeniu opłaty adiacenckiej lub zaległości z tego tytułu, osoba zobowiązana do jej wniesienia może przenieść na rzecz gminy, za jej zgodą, (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)31 Października 2007

  wynalazku lub wytworzonego sposobem według wynalazku, polegające w szczególności na jego oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu, jeżeli wyrób ten został uprzednio wprowadzony (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR13 Kwietnia 2018

  pełnomocnika do rachunku (przez pełnomocnika do rachunku podmiotu kwalifikowanego należy rozumieć także użytkownika karty płatniczej do rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz osobę (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)22 Października 2008

  odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków.3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do małżonków, w stosunku do (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane